Aktuálně o prasatech on-line

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., připravila webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat. Proběhl 10. listopadu 2020 od 10. hodiny dopolední. Přednášky si připravili přední odborníci v technologii, výživě a zdraví prasat.

Programem provázel Ing. Miroslav Rozkot, CSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i., Praha-Uhříněves, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí. Připravil si rovněž úvodní přednášku na téma aktuálních problémů u selat do odstavu.

Problematikou výživy selat se zabývala Ing. Eva Václavková, PhD. (Výzkumný ústav živočišné výroby v. v. i., Praha-Uhříněves, oddělení chovu prasat, Kostelec nad Orlicí).

Zdraví selat se věnovali další odborníci z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Jedním z nich byl doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.,(Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno), jenž si připravil přednášku na oxidační stres novorozených selat včetně výsledků vlastních analýz.

Seminář byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství.

MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D., (Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno) mluvil o možnostech anestezie kanečků při kastraci. Popsal jednotlivé přípravky, jejich cenu pro chovatele prasat i funkci v zabránění bolestivosti kastrace.

MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara (Klinika chorob přežvýkavců a prasat) z VFU Brno popisoval anemii u selat z nedostatku železa a vysvětlil problematiku na výsledcích pozorovaných na farmách v ČR. Ve vybraných zemích EU byla frekvence výskytu anemie u selat při odstavu 14,7 % a na českých farmách, bylo přibližně každé desáté sele anemické. Novorozená selata (asi 5. den) by měla dostávat 200 mg železa.

Jednou z relativně běžnějších chorob se v přednášce zabýval MVDr. Jan Vašek,(Klinika chorob přežvýkavců a prasat FVL VFU Brno, kterou je osutina selat zejména na porodně. Popsal situaci v Evropské unii a v České republice. Exsudativní epidermitida prasat je vyvolaná infekcí kmenem Staphylococcus. Bakterie pronikají porušenou kůží. Často se vyvíjí po nevhodném zkracování zoubků u selat a po zranění dásní.

Závěrečná prezentace prof. MVDr. Jiřího Smoly, CSc., přednosty Kliniky chorob přežvýkavců a prasat (FVL VFU Brno), se týkala izosporózy selat. Jak uvedl, jde o stálou hrozbu pro chovy prasat a neexistuje chov, jenž by byl této choroby prostý. Způsobuje ji Isospora suis a odezvou jsou průjmy selat. Infekce se přenáší pozřením oocyst, které ve střevech vysporulují a napadnou buňky střevní sliznice, a později se do prostředí v obrovském množství dostanou výkaly, a tak se mohou nakazit další selata i jiné vrhy. Pro snížení výskytu izospor je nezbytná dokonalá dezinfekce prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *