Aktuální situace v produkci obilovin v EU a ve světě

Setí a vzcházení kvůli chladnějšímu počasí trvalo dlouho, ale v současné době dochází ke zlepšení jejich stavu. Rostliny se dobře rozvíjejí a částečně kompenzují svůj vegetační deficit, v důsledku čehož v Německu došlo ke zvýšení odhadů sklizně obilí na celkem 44,2 mil. tun obilovin. Další vývoj bude záležet na počasí, a to zejména na přísunu srážek, které jsou obzvlášť nezbytné v severní a východní oblasti Německa.

Výrobci krmných směsí a kupující očekávají další pokles cen krmného ječmene a pšenice, podpořený i vysokou nabídkou této obiloviny. Počátek sklizně ozimého ječmene se v Německu odhaduje na začátek července, tedy o týden později než v minulých letech. Ve Španělsku se již blíží začátek sklizně pšenice, sklizeň ječmene už byla zahájena a nabídka kvalitního ječmene na trhu stále roste, cenový vývoj je však zatím nekonzistentní. Výrazně lepší vegetační podmínky vyvolaly ve Francii tlak na ceny pšenice, kdy tyto klesaly, a tím výrazně snížily obrat na trhu pšenice. Obdobná situace nastala na trhu krmného ječmene, kdy zejména na jihu Francie je již patrný začátek sklizně v sousedním Španělsku. Ve Velké Británii mají příznivější povětrnostní podmínky vliv na zlepšující se kvalitu sklizně. Podle odhadů USDA bude celková sklizeň pšenice ve Velké Británii 14,1 mil. tun, což je o 45 % více než v minulém roce. Nicméně ani takto výrazné zvýšení nestačí na pokrytí domácí poptávky. Ceny sladovnického ječmene v EU 27 a Velké Británii klesly obdobně jako ceny ječmene krmného. Stojí za tím nejen nižší poptávka ze strany sladoven, ale i očekávaná dobrá úroveň sklizně. USDA předpokládá zvýšení celosvětové produkce pšenice vzhledem ke zlepšujícím se povětrnostním podmínkám, a to nejen v EU 27, ale i v Rusku a na Ukrajině.

Globální produkci pšenice odhaduje na rekordních 789 mil. tun, přičemž pokles produkce pšenice je předpokládán pouze v Turecku. Rusko nadále zůstává hlavním vývozcem pšenice s odhadem 40 mil. tun, což představuje nárůst o 1,5 mil. tun oproti loňskému roku, a to i přes zavedení vývozní kvóty a cla. EU 27 zůstává na druhém místě s odhadovanými 33 mil. tun, tedy o 3 mil. tun více než v předchozím roce. V případě Ukrajiny, Argentiny, Austrálie a Kazachstánu je také předpokládáno zvýšení vývozu. Přetrvávající dobré vegetační podmínky v USA a západní Evropě působí na snížení cen obilovin. Oproti původním pesimistickým odhadům, které předpokládaly extrémní sucho v severní oblasti USA, došlo ke zlepšení situace ohledně srážek a je naopak očekávána nadprůměrná sklizeň ozimé pšenice. V USA došlo také ke zvýšení poptávky po kukuřici ze strany výrobců ethanolu kvůli oznámení o nárůstu potřeby příměsí do biopaliv. Prognóza sklizně kukuřice v Brazílii byla opět snížena, což má také vliv na její cenu.

Ing. Miluše Abrahamová

Ing. Anežka Filgasová

Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha

Více v Krmivářství 4/2021, které právě vychází.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *