Archiv autora: Eliška Kulovaná

Filtr

Mléčná užitkovost při aplikaci pastvy

Ve Virginii provedli studii, v níž porovnávali mléčnou užitkovost, složení mléka, tělesnou hmotnost krav a příjem kompletní krmné směsi kravami při užití jen krmných směsi, nebo při systému výživy: půl dne aplikace krmné směsi ad libitum a půldenní pobyt na pastvě vysoké kvality. ...

Kategorie: Nezařazené

Chovatelé na Techagru

Prasata na výstavě V rámci výstavy Techagro mohli zájemci shlédnout kolekci celkem 35 kusů prasat, z toho bylo 25 kanečků. Šlo o zvířata z hybridního programu pořádající společnosti Genoservis a. s. Komise ve složení Ing. Čestmír Pražák, Ing. Jaroslav Hajda, Ing. Božena Bečková, MVDr. Ivan Přikryl, Ing. Lubomír Vítek vybrala...

Kategorie: Nezařazené

Sonda nejen do jatečného těla

Akciová společnost Masna Studená patří do kategorie „nepřehlédnutelných“ českých zpracovatelů – a to nejen proto, že má oprávnění vyvážet své produkty do zemí Evropské unie a Spojených států. Vlastnit dvě správná písmena a k nim patřící číslo (v tomto případě C, Z a 12) je jistě velmi důležité, ale...

Kategorie: Nezařazené

Požadavky na předporážkové ustájení jatečných prasat na jatkách

Zpracovatelské podniky od roku 1989 po současnou dobu procházejí celou řadou privatizačních a technologických změn v celé své struktuře. Prostředí jatek nezůstává pozadu, neboť právě prostředí jatek působí na ustájená zvířata různými stresy. Jde o vlastní umístění zvířete v neznámém prostředí, setkávání se s cizími zvířaty, hluk i strach...

Kategorie: Nezařazené

Jak se snášejí „zlatá vejce“?

Chov vodní drůbeže má v českých zemích historicky své místo. Už ve středověku představovala vykrmená kachnička symbol bohatství a úspěchu. Dnes se kachny chovají v několika druzích, ve velkochovech i na dvorcích. A jak je to s výše zmíněnou symbolikou? ...

Kategorie: Nezařazené

Likvidace hnoje v Nizozemsku

Legislativa v oblasti životního prostředí v Nizozemsku vyžaduje, aby všechny farmy měly licenci na držení zvířat a současně stanovuje maximální množství hnoje aplikovatelné na hektar. ...

Kategorie: Nezařazené

Struma – a co dál?

S výskytem strumy, lidově řečeno „volete“, se již jak u dospělých zvířat, tak především u mláďat setkala řada našich chovatelů koz i ovcí. Jde o viditelné zvětšení štítné žlázy, což je reakce organismu (štítné žlázy) zvířete na těžký a často dlouhodobý nedostatek jódu.

Kategorie: Nezařazené

Texas longhorn

Živoucím symbolem amerického státu Texas je dlouhorohý skot. Kdysi se ho tady po pláních proháněly statisíce, aby se nakonec tento druh ocitl téměř před vyhynutím. Dnes se vrací k původní slávě a některé z jeho vlastností z něj činí vysoce žádané plemeno – nejen jako kuriozitu, ale i jako chovný...

Kategorie: Nezařazené