Archiv autora: František Meixner

Filtr

Perspektivy dojeného skotu ve Švýcarsku

Produkce mléka ve Švýcarsku stojí před základní změnou. Švýcarsko se proti EU zavázalo otevřít své trhy a převážně odbourat vysoké subvence a ochranná cla. V diskusi je dále opuštění mléčných kvót a citelný pokles nákupních cen mléka. Pro chovatele skotu to znamená, že se musí vyzbrojit pro soutěživost se svými...

Kategorie: Nezařazené

Želvy ohrožují chov skotu v USA

V březnu loňského roku zakázalo americké ministerstvo zemědělství (US Department of Agriculture) dovoz tří druhů suchozemských afrických želv, jmenovitě želvy pardálí (Geochelone pardalis), želvy ostruhaté (Geochelone sulcata) a Bellovy želvy kloubnaté (Kynixys belliana). Veterinární služba zjistila u kusů dovážených z jejich africké domoviny výskyt klíšťat rodu Amblyomma a to stačilo...

Kategorie: Nezařazené

Australský klonovaný skot slibuje revoluci

Drtivý nástup klonovaného skotu už zřejmě nic nezastaví. Kromě jiného o tom výmluvně svědčí razance, s jakou se do této nové oblasti podnikání prodrala firma Clone International sdružující odborníky z Austrálie a několika asijských zemí. Společnost se stala vlastníkem licence k patentu na klonovací techniku, kterou přišla na svět v...

Kategorie: Nezařazené

Seznamte se s kokcidiózou drůbeže!

Do početné skupiny prvoků řadíme kokcidie - parazity, kteří jsou schopni pronikat do buněk střevního epitelu drůbeže. Většina druhů kokcidií náleží k typickým parazitům zažívacího traktu a vyznačuje se vysokou druhovou specifitou. Jsou tedy schopny infikovat pouze určitý živočišný druh drůbeže (kuřata) a ne jiné druhy (krůťata, kachňata apod.). Toho...

Kategorie: Nezařazené

Tepelný stres a mastitidy dojnic

Letos v létě byla fyzologická rektální teplota dojnic pohybující se okolo 38,5 oC, mnohdy zvýšena i u dojnic bez příznaků nějakého onemocnění. A to až o jeden stupeň celsia, případně i více. Takže běžná zásada podávat injekčně antibiotika u "horečkujících" dojnic, nebyla letos leckde dodržována. I v dobře větraných stájích,...

Kategorie: Nezařazené

Riziko humánní trichinelózy je u nás nízké

V tisku se letos objevily již dvě zprávy o náhodném záchytu trichinelózy u divokých prasat. První případ z května byl veterinární správou potvrzen v okrese Frýdek-Místek, v červenci pak další na Znojemsku. I když jsou v posledních letech 1998 až 1999 z několika evropských zemí (Francie, Itálie, Německo, Slovensko) hlášeny...

Kategorie: Nezařazené

Selenové vepřové maso

Ne všichni chovatelé prasat prožívají v současné době konjunkturu. V oblastech, které nebyly zasaženy SLAKem je ekonomika výrobců vepřového poměrně stále napnutá. Krizi započatou v roce 1998 začala řešit skupina korejských chovatelů po svém. Objevili způsob, jak protlačit své vepřové na pulty a za velmi exkluzivní cenu. Využívají toho, že...

Kategorie: Nezařazené

Zdravotní stav mléčné žlázy, závažný problém prvovýroby mléka

Stanovisko k dosahované úrovni zdravotního stavu mléčné žlázy citované v tisku může být dvojí, a to stanovisko k hodnotě bazénových vzorků mléka na straně jedné a v protikladu k hodnotě konkrétních individuálních vzorků mléka. Na základě prvního nás uspokojivě přesvědčuje o neustálém trendu snižování měřitelné jednotky zdravotního stavu, počtu somatických...

Kategorie: Nezařazené

Možnosti omezení mastitid

Počet SB je nesmírně důležitý údaj pro chovatele i jejich služby. Pokud se vám přihodí, že počet SB překročí hranici 300 tisíc, nebo dokonce 400 tisíc, můžete si pozvat na pomoc službu. Může to být výživář, technolog nebo veterinář. Zeptejme se jednotlivě jejich názor.

Kategorie: Nezařazené