Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Prevence zdraví v chovech drůbeže

Drůbež v komerčních chovech je pod stálým dohledem veterinárních lékařů. Jejich činnost se odvíjí od evropské legislativy, potažmo od zákona o veterinární péči a dále od metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, která se každý rok aktualizuje To přispívá jednak k udržení odpovídajícího zdraví chované hrabavé a vodní drůbeže,...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Sociální kontakt je pro telata důležitý

Telata chovaná ve skupinách jsou více socializovaná, lépe zvládají nové situace a pobyt v novém prostředí, rychleji navazují kontakt s neznámými telaty a rychleji se učí než telata chovaná individuálně. Raný sociální kontakt ovlivňuje pohodu telat nejen během vlastního odchovu, ale i v průběhu jejich sloučení do skupiny a následně...

Kategorie: Odchov telat, Zdraví zvířat

Opatření snižující spotřebu antimikrobik u telat

Odchov zdravých telat vyžaduje dosažení maximální úrovně pasivní a aktivní imunity založené jednak na vakcinaci vysokobřezích jalovic a krav, které předávají protilátky v kolostru, jednak na vakcinaci telat. Na omezení používání antimikrobik má vliv také snížení úrovně stresu zlepšením kvality chovného prostředí, použitím technologických systémů chovu zajišťujících welfare a šetrné...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Zdraví zvířat

Praktické zkušenosti s inseminací u ovcí

Inseminace ovcí se jako nejlevnější a nejjednodušší biotechnologická metoda vrací do našich chovů. Zatím sice pomalu, ale pro chovatele, kteří chtějí intenzivněji šlechtit, je inseminace standardním nástrojem intenzifikace genetického zisku. Také ve velkých a dojících stádech představuje na rozdíl od přirozené plemenitby cestu k jednodušší organizaci celého procesu reprodukce. ...

Kategorie: Ovce a kozy, reprodukce, Šlechtění

Riziko nákazy ptačí chřipkou se na jaře zvyšuje

S podzimními a jarními migracemi volně žijících ptáků se zvyšuje riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže. Chovatelé by zejména v tomto období proto měli věnovat zvýšenou pozornost sledování zdravotního stavu drůbeže a v rámci biologické bezpečnosti zajistit dodržování preventivních opatření v chovech. Vakcinace proti aviární influenze se neprovádí a...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Kovidová pandemie brzdí plány

Výrobně obchodní družstvo Zdislavice hospodaří na 2050 ha zemědělské půdy, z níž je 1750 ha orné půdy. Nosným odvětvím podniku je živočišná výroba s produkcí mléka a hovězího a vepřového masa. Chov dojeného skotu v počtu 750 krav českého strakatého a holštýnského skotu je pro chovatele z Benešovska stěžejní disciplínou....

Kategorie: Dojený skot

Boj Německa s africkým morem prasat

Podle Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) potvrdily německé úřady v září 2020 virus afrického moru prasat v uhynulém těle infikované divoké prasnice. Virus byl nalezen v obci Schenkendöbern v oblasti Spree-Neisse ve spolkové zemi Braniborsko, asi šest kilometrů od hranic s Polskem. I přesto, že to nebyl šok, když...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Management výživy březích prasnic

V chovu prasat došlo v posledních letech ke značnému pokroku v počtu narozených a dochovaných selat na prasnici. Schopnost prasnice poskytnout dostatek živin plodům během březosti, produkovat dostatek mléka pro početné vrhy a po odstavu zabřeznout v co nejkratší době je významným ukazatelem úspěšné reprodukce. Zvýšení reprodukční užitkovosti s sebou...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat