Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Strategie výživy u nosnic

Výživa je alfou a omegou pro maximální využití genetického potenciálu drůbeže. U slepic nosného typu je strategie výživy zaměřena na optimální tělesnou kondici kuřic, která je předpokladem nastartování odpovídající užitkovosti, respektive snášky. ...

Kategorie: Nezařazené

Chov nosnic ve větších skupinách?

Již sedm let se podle směrnice Rady 1999/74 EC smějí v členských zemích Evropské unie produkovat konzumní vejce jen v obohacených klecích nebo alternativních chovech, reprezentovaných podlahovými systémy, voliérami, případně chovem ve výbězích. Bez ohledu na to, že se ve všech uvedených systémech chovu splňují minimální standardy a nosnicím zajišťují...

Kategorie: Drůbež

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech jsou víceméně stabilní, ke změně stavů dochází především posunem jednotlivých zástavů hejn v průběhu roku. Zatímco u všech druhů drůbeže byly počty v loňském roce na úrovni roku 2017, u kachen došlo k navýšení počtu o 20 %. ...

Kategorie: Drůbež

Líhnutí drůbeže v roce 2018

V porovnání s rokem 2017 se u nás v loňském roce vylíhlo více kuřat nosného i masného typu kura domácího, stejně jako pekingských kachňat a housat. Naproti tomu se k nám dovezlo méně jednodenních krůťat k výkrmu. ...

Kategorie: Drůbež

Kontrola užitkovosti drůbeže v roce 2018

V loňském roce byl v testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. V jeho rámci byl proveden výkrmový test kuřat chovaných na maso, mezinárodní test finálních hybridů nosných typů slepic v klecích a byly prověřeny také hybridní kombinace krůt a vodní drůbeže....

Kategorie: Drůbež

Pokračují v tradici chovu vodní drůbeže

Již od roku 1996 se českoněmecká společnost Perena, s. r. o, specializuje na líhnutí pekingských kachen. Za tu dobu se chovatelé uvedené společnosti se sídlem v Chlumci nad Cidlinou stačili přeorientovat z plemenného materiálu Stolle seddin vital německého původu na hybridní kombinaci cherry valley anglické provenience. Jedná se o kombinaci,...

Kategorie: Drůbež

Co limituje zdárný odchov pštrosat?

Pokud se jedná o vlastní chov, afričtí pštrosi dvouprstí se chovají v párech, ve skupinách nebo tzv. triádách jednoho kohouta se dvěma slepicemi. Snáškové období začíná brzy na jaře a trvá do konce srpna, přičemž domestikovaná pštrosice snese až 80 vajec. Po dvaačtyřiceti dnech se líhnou kuřata, která jsou velmi...

Kategorie: Ostatní

Chovatelé skotu v Železných horách našli řešení

Pro Zemědělské družstvo Maleč je produkce mléka klíčovou disciplínou živočišné výroby. Ročně vyprodukovaný objem převyšující pět miliónu litrů mléka tvoří až třetinu realizovaných podnikových tržeb ve výrobě. S vylepšenou koncepcí výživy dojnic a bravurně zvládnutým odchovem jalovic se dá reálně očekávat, že aktuální užitkovost osmadvaceti litrů na dojenou krávu z...

Kategorie: Nezařazené

Chov pštrosů u nás stagnuje

Ještě před pětadvaceti roky by jen málokdo uvěřil tomu, že se u nás budou chovat pštrosi jako hospodářská zvířata. Chov těchto největších zástupců ptačí říše se rozšířil z afrického kontinentu, kde vznikly první pštrosí farmy s domestikovanými ptáky, také na další světadíly, včetně USA a Evropy. Dá se tak předpokládat,...

Kategorie: Ostatní

Také suffolk se dá chovat extenzivně

Pro své vynikající užitkové parametry, výborné mateřské vlastnosti, odolnost, klidný temperament, ale i libivý exteriér jsou ovce suffolk v našich chovech bezpochyby nejpočetněji zastoupeným plemenem. Uvedené černohlavé ovce s masnou užitkovostí zaujaly také manžele Láníkovi z Mírové pod Kozákovem, kteří mají ve svém chovu 120 bahnic základního stáda. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Pastva, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat