Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Hereforda by za jiná plemena nevyměnil

Až do sametové revoluce byl herefordský skot u nás jediným masným plemenem chovaným v čistokrevné plemenitbě. Přestože pro svou zdravotní odolnost a nenáročnost na klimatické podmínky patří ve světě k nejrozšířenějším plemenům masného skotu, změna režimu u nás odsunula hereforda na druhou kolej. Aktuálně se jeho chovem aktivně zabývá asi...

Kategorie: Masný skot, maso

Kvalitní chov ovcí v hobby poměrech

V České republice se chov ovcí provozuje na několika úrovních. Vzhledem k poptávce po jehněčím mase a produktech z ovčího mléka jsou na jedné straně chovatelé upřednostňující specializovaná plemena ovcí, přestože jejich chov je zpravidla náročnější. Pomyslným protipólem jsou hobby chovatelé, jenž chovají nenáročná plemena ovcí, včetně kříženců, k vypásání...

Kategorie: Ovce a kozy

Ekonomické váhy znaků ve čtyřplemenném křížení prasat

Specifické vlastnosti mateřských a otcovských plemen prasat jsou celosvětově, jako součást hybridizačních programů, využívány k produkci více plemenných jatečných kříženců. Na základě tzv. heterozního efektu vykazují kříženci vyšší životní zdatnost než výchozí populace, tj. lepší odolnost, zdraví a užitkové vlastnosti (především reprodukci, životaschopnost selat, intenzitu růstu, ale i konverzi krmiva)....

Kategorie: Prasata

Stavby a vybavení pro výkrm brojlerů

Stavby pro komerční chovy drůbeže jsou konstrukčně i technologicky vyřešené a zahrnují jak specializované haly, tak rekonstruované stáje pro skot či prasata. Také někteří producenti násadových vajec budují v reakci na zvyšující se poptávku po násadových vejcích na trhu nové haly. Jednou z variant je ocelová konstrukce se sendvičovými panely,...

Kategorie: Drůbež

Stavby a vybavení pro chov nosnic

Při projektování chovatelských zařízení zohledňujících specifické nároky jednotlivých druhů hospodářsky využívané drůbeže se přihlíží i k tomu, zda budou sloužit k produkci genetického materiálu, či živočišných produktů, respektive masa a vajec. Z tohoto pohledu pak výrobní vertikála drůbežářského segmentu zahrnuje stavby pro chovy šlechtitelské, rodičovské (rozmnožovací) a užitkové. Zatímco provoz...

Kategorie: Drůbež

Modernizace stájí pro prasnice

Koncepce farem a stájí pro chov prasat se odvíjí zejména od umístění provozu – z hlediska hygienických pásem, ochrany přírody či odstupu od zastavěných oblastí, zootechnicko-hygienického řešení a uspořádání komunikací. Dále od obratu stáda, způsobu ustájení jednotlivých kategorií prasat, systémů větrání, vytápění a chlazení stájí, ale i systému krmení a...

Kategorie: Prasata

Plánovat je nutné, ale s rozvahou…

Agrodružstvo Lhota pod Libčany je středně velký podnik na Královéhradecku, který se svou zemědělskou činností snaží nejen udržet pracovní místa na venkově, ale diverzifikací výroby také vytvářet nové zdroje příjmů. V zemědělské Evropě je to podporovaný trend, který současně přináší úsporu práce a přírodních zdrojů. Podle předsedy představenstva uvedeného družstva...

Kategorie: Dojený skot

Když je skot základem výroby

Agrodružstvo Lhota pod Libčany je středně velký podnik na Královéhradecku, který hospodaří na 2711 ha zemědělské půdy, z níž je 122 ha luk. Rostlinnou výrobu zaměřuje zejména na pěstování obilovin, krmných plodin, okopanin a olejnin. V živočišné výrobě se zabývá především chovem červenostrakatého skotu s tím, že ve stádu převažuje...

Kategorie: Dojený skot

Paramyxoviróza holubů na Pardubicku

V zájmovém chovu holubů v Pardubickém kraji byl zjištěn výskyt paramyxovirózy holubů. Toto akutní, infekční a horečnaté onemocnění bylo v České republice v chovu holubů zjištěno naposledy před čtyřmi lety. V případě výskytu paramyxovirózy holubů v chovu nestanovuje legislativa povinná veterinární opatření, nejsou vytyčována uzavřená pásma a není třeba ptáky...

Kategorie: Drobnochovy

Tradice pastevního chovu ovcí v ohrožení

Zejména kvůli předpokladům pro celoroční pastevní chov jsou ovce plemene romney oblíbené také u našich ovčáků. Novodobý požadavek na zajištění oplocení pastviny proti vniknutí vlků, kteří se rozšiřují zejména v příhraničních oblastech našeho území, však citelně zmrazuje nadšení chovatelů. A to včetně těch, kteří k pastvě zvířat využívají místa, která...

Kategorie: Ovce a kozy, Pastva