Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Vliv struktury krmné dávky dojnic na produkci skleníkových plynů

Enterická fermentace je přirozenou součástí trávicího procesu u přežvýkavců. Jde o proces trávení, při němž mikroorganismy štěpí sacharidy na jednoduché molekuly a produkují metan jako vedlejší produkt, který uniká do atmosféry. Kromě metanu na farmách vznikají a do atmosféry unikají i jiné plyny, jako jsou čpavek, sirovodík, oxid uhličitý a...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Výzkum, životní prostředí

Romanovská ovce je dobrá volba

Bezkonkurenční plodnost, celoroční pohlavní aktivita, vynikající mateřské vlastnosti a mléčnost, v neposlední řadě i dobrá zmasilost – to, jsou charakteristiky, pro něž jsou romanovské ovce považované za jedno z nejekonomičtějších plemen ovcí. U nás se chovají od poloviny šedesátých let minulého století, přičemž aktuálně je do kontroly užitkovosti zapojeno pětačtyřicet...

Kategorie: Ovce a kozy

Nosnice opustí klece

Kampaň Evropské občanské iniciativy Konec doby klecové vyústila v zákaz klecových chovů nosnic v České republice. Poslanecká sněmovna schválila tuto technologickou reformu v chovech drůbeže 16. září s platností od roku 2027. Zákaz klecí je součástí novely zákona na ochranu zvířat, kterou musí ještě projednat a odhlasovat Senát. Dá se...

Kategorie: Drůbež

Přikrmování selat do odstavu

V důsledku vývoje v chovu prasat a nové genetiky se v nedávné minulosti významně zvýšil počet narozených selat ve vrhu. V roce 2009 se v České republice rodilo živě v průměru 23,7 selete na prasnici a v roce 2019 už to bylo 32,4 selete. To je podle Českého statistického úřadu...

Kategorie: Prasata, Technologie

Navyšováním užitkovosti se zhoršuje zdraví dojnic

Užitkovost v tuzemských chovech holštýnského skotu se rok od roku zvyšuje. Podle údajů kontroly užitkovosti, do níž je zapojeno více než 800 farem, v nejlepších stádech atakují hranici čtyřiceti litrů mléka. Mezi pětadvacítkou nejužitkovějších chovů je zhruba polovina farem, které spolupracují s poradcem přes výživu skotu Ing. Petrem Brabencem. Zeptali...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Odchov telat, Pastva, reprodukce, Technologie, Výživa zvířat, welfare, Zdraví zvířat

Kančí pach a konec kastrace

Jednou z hlavních výzev pro evropský řetězec produkce vepřového masa je přizpůsobení chovu prasat požadavkům spotřebitelů na dobré životní podmínky zvířat a jednou z největších otázek v této oblasti je, zda a jak ukončit alespoň chirurgickou kastraci. ...

Kategorie: maso, Prasata, Zdraví zvířat

Evropská komise schválila Českou republiku jako zemi prostou IBR

Při projednávání žádosti České republiky o udělení statusu země prosté infekční bovinní rinotracheitidy (IBR) v Bruselu neuplatnila námitky žádná z členských zemí. V nejbližší době lze očekávat oficiální zveřejnění informace o udělení příznivého nákazového statusu České republiky ve věstníku Evropské komise. Jeho získání je významné zejména z hlediska zahraničního obchodu....

Kategorie: Zdraví zvířat

Světový den boje proti vzteklině

Na den české státnosti 28. září připadá i Světový den boje proti vzteklině. V České republice vzteklina sice bezprostřední hrozbu již nepředstavuje, ale riziko opětovného zavlečení nákazy na naše území stále existuje. To je důvod, proč Státní veterinární správa v rámci preventivního monitoringu vyšetřuje uhynulá volně žijící zvířata, zejména lišky,...

Kategorie: Zdraví zvířat

Stavy nosnic v roce 2019

Ve spolupráci se státním podnikem Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice jsme pro vás připravili přehledy, z nichž se dozvíte, v jakých technologických systémech se u nás chovají nosnice produkující konzumní vejce. Srovnání s předchozími roky ukazuje na trend zvyšování podílu nosnic ve voliérách a v podlahových chovech, což koresponduje se sílícím...

Kategorie: Drůbež

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Podle aktuálních údajů v ústřední evidenci drůbeže je patrné, že došlo k výraznému nárůstu stavů v rozmnožovacích chovech nosného typu slepic a naopak k poklesu stavů v chovech kachen. Mírný pokles je i u stavů drůbeže v rozmnožovacích chovech slepic masného typu a hus. ...

Kategorie: Drůbež