Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Vyšší zástřelné a nálezné za divočáky i v dalších oblastech

S ohledem na šíření afrického moru prasat v Polsku se Státní veterinární správa ve spolupráci s ministerstvem zemědělství rozhodla rozšířit oblast s intenzivním odlovem prasat divokých podél hranic České republiky s Polskem. Oblast, v níž se vyplácí zástřelné za ulovená divoká prasata a nálezné za uhynulé kusy černé zvěře se oproti stávajícímu stavu rozšíří zhruba pětinásobně, respektive...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Alternativní chov prasat

O alternativních systémech chovu prasat se u nás mluví od devadesátých let minulého století. Charakterizovaly chovy, které se vymykaly způsobům zavedeným v komerčních chovech. Provozují se však v celé Evropě a často jsou spojovány s chovem národních plemen prasat a s ekologickými chovy.

Kategorie: Prasata

Chov ovcí a koz na Slovensku

Jestliže donedávna byl chov ovcí na Slovensku považovaný za nejstabilnější sektor v oblasti živočišné výroby, dnes už to neplatí. S ohledem na pokles početních stavů v posledních letech lze konstatovat, že odvětví vykazuje ztráty a pokles ve všech směrech. O něco lepší je situace v chovu koz, kde dochází k pozvolnému navyšování stavů zvířat.

Kategorie: Ovce a kozy

Kastrace selat v alternativním chovu

Kastrace selat je standardní chirurgický úkon, který se v chovatelské praxi používá desítky let. Jejím záměrem je jednak potlačit agresivitu samců, ale i přítomnost kančího pachu v mase. V rámci evropského trendu zlepšení podmínek welfare zvířat se s velkým přispěním nevládních organizací zaměřuje pozornost i na potlačení bolestivosti tohoto zákroku. Výsledkem mnoha jednání...

Kategorie: Prasata, welfare, Zdraví zvířat

Zákaz chovu drůbeže pod širým nebem  

V souvislosti s nárůstem případů ohnisek vysoce patogenní aviární influenzy subtypu  H5N1 v České republice i jinde v Evropě Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření s celostátní platností. V jejich rámci chovatelé drůbeže (s výjimkou běžců a holubů) nesmí od dnešního dne chovat drůbež pod širým nebem a musí umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Nařízení...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat

Záchyt salmonel v chovech drůbeže je stále vysoký

Podle monitoringu, kterým se se sleduje výskyt salmonel v prostředí u jednotlivých druhů komerčně chované drůbeže vyplývá, že cíl zohledňující celoevropské požadavky na tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže se daří plnit pouze v rodičovských chovech. V chovech nosnic s produkcí konzumních vajec, kuřat na maso a ve výkrmu krůt jsou zatím rezervy.

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Proti africkému moru prasat na všech frontách

Mezi chovateli panují asi největší obavy z afrického moru prasat, protože v Evropě se nedaří eradikovat tuto nákazu v populaci divočáků. V České republice se sice v roce 2019 podařilo vymýtit africký mor prasat během devět měsíců, ale zhoršující se nákazová situace v zemích kolem našich hranic nabádá k obezřetnosti...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Novinky v Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace

V Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace, kterou každoročně připravuje Státní veterinární správa a schvaluje Ministerstvo zemědělství, jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Její součástí jsou i programy vytvořené a schválené na národní i evropské úrovni. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Zdraví zvířat

V Evropě koluje nebezpečný subtyp H5N1

Letošnímu ataku ptačí chřipky se nevyhnuli chovatelé drůbeže napříč celou republikou.  Na rozdíl od předchozích let, kdy se nákaza objevovala zpravidla v zimním období po podzimních migracích ptáků, byl zdrojem letošního výskytu aviární influenzy virus, který ve střední Evropě přetrval. Situaci komplikuje však to, že se v poslední době jedná o subtyp...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat