Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Dobré výsledky v nejistotě

Akciová společnost Vemas se sídlem v Žamberku patří mezi ty chovatele prasat, kteří dovedou využít genetického potenciálu zvířat. S dvaceti pěti odchovanými selaty od prasnice, ale i výsledky užitkovosti, úrovní zdraví nebo produktivitou práce je východočeský zemědělský podnik na srovnatelné úrovni s některými evropskými chovatelskými velmocemi. Přesto nemá svůj osud...

Kategorie: Nezařazené

Zásady efektivního odchovu selat

Základním ukazatelem ekonomické efektivnosti produkce selat je počet narozených a odchovaných selat na prasnici za rok. Vzhledem ke genetickému pokroku se v současnosti za rentabilní považuje plodnost prasnic odpovídající 25 odchovaných selat. O předpokladech, které vedou k dosažení tohoto cíle, hovořil specialista z Výzkumného ústavu živočišné výroby doc. Ing. Josef...

Kategorie: Nezařazené

Ozdravování skotu od IBR

Infekční rinotracheitida skotu (IBR) patří mezi celosvětově významná onemocnění velkých přežvýkavců, která chovatelům vpřináší velké ztráty. Jsou to již dva roky, co i čeští chovatelé skotu povinně zahájili plošnou eliminaci IBR ze svých stád. Podle informací Státní veterinární správy ČR se za tuto dobu v rámci schváleného národního ozdravovacího programu...

Kategorie: Nezařazené

Přehlídku ovcí zastínilo bluetongue

Letošní přehlídka ovcí a koz, která proběhla v rámci doprovodného programu dubnového veletrhu Animal Vetex, nebyla v porovnání s předcházejícími ročníky tak početná. Hlavním důvodem omezeného počtu předvedených zvířat byla opatření, přijatá v souvislosti s loňským výskytem katarální horečky v západních Čechách. ...

Kategorie: Nezařazené

Prasata potvrdila domácí kvalitu

Od roku 2000 jsou prasata nedílnou součástí trojlístku brněnských veletrhů. I přes těžkosti, které již delší dobu chov prasat provázejí, byla také letošní, historicky již pátá prezentace chovatelů prasat na úrovni. Přičinily se o to čtyři podniky z moravského regionu, konkrétně Genoservis, a. s., respektive její genetické centrum prasat Bouzov...

Kategorie: Nezařazené

K ekonomické produkci mléka

– Jednou z firem, která přišla na veletrhy s novinkami, byla i firma Guyokrma, která již patnáct let na našem trhu nabízí produkty pro výživu, zdraví a hygienu všech kategorií hospodářských zvířat. Pro uvedení do problematiky je třeba uvést, že zmiňovaná firma je dceřinou společností francouzské skupiny Evialis, která vyprodukuje...

Kategorie: Nezařazené

Klusavka opět udeřila

Podruhé od roku 2001 se na našem území potvrdila klusavka. Po šlechtitelském chovu ovcí v Helvíkovicích u Žamberka ve východních Čechách se toto nebezpečné prionové onemocnění zjistilo v užitkovém stádu ovcí v Habarticích na Liberecku.

Kategorie: Nezařazené

Jarní výstava s koňmi

Je to již čtrnáct let, co na výstavišti v Lysé nad Labem měla premiéru národní výstava Zemědělec. Letošní osmadvacátá prezentace zeleně, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků, která proběhla ve dnech 19. až 23 března, byla ve znamení roku brambor, který vyhlásila OSN. Od roku 1999 se ve stejném termínu...

Kategorie: Nezařazené

V Kostelci o ekonomice chovu prasat

Není to tak dlouho, co se odborníci ve svých předpovědích na další vývoj chovu prasat v tuzemsku opírali o soběstačnost v tomto odvětví živočišné prvovýroby a o zapojení se do vnitřního trhu Evropské unie. O tom,že obstát v konkurenci společného trhu nebude vůbec jednoduché se vědělo, ale že by domácí...

Kategorie: Nezařazené

Na mušce zhodnocení masa

První farmové chovy jelenovitých byly v České republice založeny již před pětadvaceti lety. O tyto netradiční chovy, které se na základě novely veterinárního zákona v roce 1999 staly novým odvětvím živočišné prvovýroby, začal být mezi chovateli zájem. Zatímco vlastní práci mají zvládnutou, v oblasti marketingu a odbytu produkce se teprve...

Kategorie: Nezařazené