Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Početní stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech

Z pohledu stavů drůbeže v rozmnožovacích chovech vykazuje tento sektor dobrou stabilitu. Došlo sice ke korekci počtu v rozmnožovacích chovech nosného typu slepic po vysokém nárůstu v roce 2019, ale se započtením stavů ve šlechtitelských chovech vysoce převyšují stav z roku 2018. I přes pokles v roce 2019 došlo k...

Kategorie: Drůbež

Výsledky kontroly užitkovosti vodní drůbeže

V testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích byl v roce 2020 ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. Pokud jde o vodní drůbež, u kachen byl mimo jiné proveden 163. výkrmový test, u hus byl ukončen XLIV. a XLIII. (2-leté) rodičovský test a konečně i výkrmový test...

Kategorie: Drůbež

Výsledky kontroly užitkovosti u hrabavé drůbeže

V testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích byl v roce 2020 ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. U hrabavé drůbeže se jednalo o mezinárodní test finálních hybridů nosných typů slepic v obohacených klecích a na podestýlce a dále o prověření hybridních kombinací krůt. ...

Kategorie: Drůbež

Výsledky kontroly užitkovosti masných typů slepic

V testovacích stanicích státního podniku Mezinárodní testování drůbeže v Ústrašicích byl v roce 2020 ukončen další ročník testů kontroly užitkovosti drůbeže. V jejím rámci byl proveden také mezinárodní test rodičovských forem masných typů slepic, včetně pomalu rostoucích hybridů. ...

Kategorie: Drůbež

Líhnutí drůbeže v roce 2020

Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech poukazují na dobrou stabilitu v tomto sektoru. I přes snížení stavů drůbeže v rozmnožovacích chovech nosného typu slepic došlo díky započtení šlechtitelský chovů k vysokému navýšení počtu, kterým převyšují stavy z roku 2018. V podobném trendu se vyvíjejí i stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech slepic...

Kategorie: Drůbež

Ekonomika výkrmu brojlerových kuřat

Ekonomika výkrmu kuřat byla v průměru za sledovaný soubor ztrátová s výjimkou roku 2018, což bylo ovlivněno nízkými realizačními cenami v souboru podniků, které nepokrývaly výrobní náklady. Podpory směrované do sektoru drůbeže významně zlepšily ekonomiku výkrmu kuřat. Výkrm kuřat byl s dotací ziskový v letech 2016-2018, avšak v roce 2019...

Kategorie: Drůbež

Zaostřeno na přehlídku limousina

Početnou skupinu čtyřiapadesáti předvedených zvířat limousinského plemene skotu ve dvanácti soutěžních kategoriích hodnotil Karl Scholler z bavorského svazu masných plemen. Podle jeho soudu se stala celkovou šampiónkou starší kráva na třetím teleti Raduška ze Svaté Kateřiny z chovu Adolfa Loose. Za rezervního šampióna sudí vybral čtyřletého heterozygotně bezrohého býka Nepala...

Kategorie: Masný skot, Výstava

Chovatelé charolais předvedli kvalitu

Předvádiště v pavilónu P na brněnském výstavišti bylo v pondělí dopoledne vyhrazeno soutěžní přehlídce masného skotu plemene charolais. Z celkového počtu čtyřiadvaceti předvedených zvířat posuzovaných v sedmi kategoriích sudí Vít Čepelák z ČSCHMS označil za absolutního vítěze starší jalovici Emu z Mokrýšova z chovu Leoše Slavíka z Mokrýšova. Rezervní šampiónkou...

Kategorie: Masný skot, Výstava

Ovčáci svou prezentací nezklamali

Také letošní expozice Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s., na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně potěšila. A to nejen zastoupením u nás chovaných plemen malých přežvýkavců, ale i bohatým doprovodným programem, který oslovil malé i velké návštěvníky. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Výstava

Na výstavě opět živá prasata

Po dlouhé, několikaměsíční pauze se opět otevřely brány brněnského výstaviště chovatelům velkých a malých přežvýkavců, prasat a koní. U příležitosti konání Národní výstavy hospodářských zvířat, která se odehrála v rámci Mezinárodního veletrhu pro živočišnou výrobu Animal Tech, si návštěvníci mohli prohlédnout také slušně zajištěnou expozici prasat. Tím veletržní prostory akciové...

Kategorie: Prasata, Výstava