Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Drůbežáři chtějí sektor rozvíjet, ne ho zachraňovat

Domácí producenti čerstvých skořápkových vajec pro přímou konzumaci jsou připraveni naplňovat požadavky stále náročnějších spotřebitelů na kvalitní potraviny. Proti společenským tlakem vyvolané technologické revoluci v chovu nosnic nejsou zásadně proti. Rozporují ale nízké farmářské ceny, které nezohledňují rok od roku zvyšující se výrobní náklady. Jedině hlad po českých potravinách, respektive...

Kategorie: Drůbež, EU, potraviny, Technologie, welfare

Výživa prasnic v tranzitním období

Intenzivní snaha o zvyšování užitkovosti prasnic vedla postupně k vytvoření genotypů produkujících vysoký počet selat. Tím se ovšem změnily i nároky prasnic na výživu. Z toho důvodu se výživa prasnic začala řešit mnohem detailněji, přičemž nové přístupy se začaly uplatňovat zejména v tranzitním období. To znamená v době posledních deseti...

Kategorie: Prasata

Nakročili ke klasické zemědělské výrobě

Agrofarma Řehnice, s. r. o., je rodinná společnost, kterou založil František Honc se svými dvěma syny Michalem a Františkem již před sedmadvaceti lety. Stěžejní disciplínou jejich podnikání v zemědělské prvovýrobě je rostlinná výroba s produkcí tržních plodin v zastoupení pšenice, ječmene, řepky a cukrové řepy. Poslední dva roky se farmáři,...

Kategorie: Masný skot, zemědělství

Slepice preferují dřevěná hnízda

Počet vajec, jejich oplození a líhnutí – to jsou základní parametry sledované v provozech s líhnutím brojlerových kuřat. Pozornost chovatelů se však zaměřuje i na vejce snesená mimo hnízdo na podlahu, protože je s nimi spojeno více práce. ...

Kategorie: Drůbež

Zdraví dojnic a biosekurita

Z analýzy kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech dojeného skotu vyplývá, že zvířata hrají v biologické bezpečnosti chovu důležitou roli. Největší ohrožení biosekurity představuje nákup nových zvířat a jejich zařazení do základního stáda stejně, jako zvířata z vlastního chovu po návratu z výstav, přehlídek, aukčních trhů aj. Totiž i klinicky...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Chlévský hnůj a kejda jsou rizikový materiál

Exkrementy a moč jsou sice významným zdrojem živin pro rostlinnou výrobu, představují však relativně vysoké potenciální riziko šíření jak patogenních agens, tak i nositelů antimikrobiální rezistence. Kontakt vnímavých zvířat s exkrementy infikovaného skotu je hlavním zdrojem šíření rotavirů, koronavirů, Eecherichia coli, salmonelózy a paratuberkulózy. ...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Biologická bezpečnost krmiv a vody pro skot

Dodržování zásad biosekurity významně snižuje potenciální riziko průniku infekce do chovu a jejího šíření v areálu farmy. Většina patogenů může být přenášena přímo nebo nepřímo. K přímému přenosu dochází kontaktem zdravých a infikovaných zvířat. Nepřímý přenos je běžný u patogenů odolných vůči podmínkám prostředí, které se mohou šířit jak prostřednictvím...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Prevence zavlečení patogenů do chovu skotu člověkem

Individuální plán biologické bezpečnosti musí vycházet z reálných podmínek každého chovu a požadavků chovatele. Při jeho návrhu je nezbytné zaměřit pozornost na kritické kontrolní body biosekurity, včetně vzájemných interakcí mezi nimi s ohledem na možnosti přímého i nepřímého šíření infekčních agens. Mezi nejvýznamnější zdroje zavlečení patogenů do chovu skotu, ale...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Siláž z rybích odpadů pro brojlery

Zařazení rybí siláže do výživy brojlerových kuřat vede ke zlepšení růstových parametrů zvířat a kvality jejich masa. Využitím tohoto alternativního krmiva snižuje plýtvání přírodních zdrojů a znečištění životního prostředí. Zároveň však zvířatům poskytuje dobrý zdroj esenciálních aminokyselin a minerálů. ...

Kategorie: Drůbež, Krmivo