Archiv autora: Martin Jedlička

Filtr

Zařízení pro manipulaci se zvířaty

K vymezení prostoru pro pobyt a pohyb zvířat a pro následnou manipulaci s nimi lze využít různá zařízení, kterých je na trhu u nás i v zahraničí nabízeno velmi mnoho; od těch jednoduchých po složitější, od mobilních k stabilním, od těch určených pro ovce, k těm pro hovězí dobytek nebo...

Kategorie: Technologie

Krmení dojnic s využitím precizního zemědělství

V poslední době se na farmách skotu stále ve větší míře využívají tzv. chytré technologie, které pomocí různých senzorů podrobně zaznamenávají informace o hospodářských zvířatech. Z údajů pak lze během krátké doby, resp. většinou v reálném čase, vyvozovat závěry a činit „nápravná“ opatření. Cílem je zajištění lepší užitkovosti, pohody a...

Kategorie: Dojený skot

V plánu je farma na plný úvazek

Zemědělství k životu na vesnici neodmyslitelně patří. I přestože se dnešní venkov pozvolna mění, stále se najdou lidé, kteří mají k tomuto agrárnímu oboru vřelý vztah. Patří k nim také Radek Čičmanský, který v zemědělství pracuje a ve volném čase se zabývá chovem suffolských ovcí. Zatím! Jeho snem je totiž...

Kategorie: Ovce a kozy

Dělá vše pro to, aby slepice byly šťastnější

Uplynulo devět let od návštěvy drůbežáře Josefa Dvořáka, který na svém statku začal jako jeden z prvních v republice chovat nosnice ve voliéře. Krátce na to zavedl ještě podlahový chov, a aby učinil pohodě zvířat za dost, třetím rokem dopřává svým slepicím pobyt na travnatém výběhu. Z aktuálního počtu čtyř...

Kategorie: Drůbež

Ovce dávají všestranný užitek

S ohledem na poskytovanou užitkovost v podobě masa, mléka i vlny, ale i chovatelskou nenáročnost se ovce řadí mezi nejvýznamnější hospodářská zvířata. Přitom mohou dobře posloužit i k údržbě krajiny a ochraně původní botanické skladby v národních parcích a chráněných lokalitách. ...

Kategorie: Ovce a kozy

Náš chovatel již po patnácté

Na sklonku druhého lednového týdne otevřela sezonu na výstavišti v Lysé nad Labem dvoudenní středočeská výstava králíků, drůbeže a holubů, na níž byly předvedeny bezmála tři tisícovky zvířat. Mezi chovatelskou i laickou veřejností je o uvedenou krajskou akci velký zájem. Důvodem jsou speciální klubové výstavy, v jejichž rámci bývají předvedena...

Kategorie: Drobnochovy

Spotřeba drůbežího masa se zvyšuje

Pro své dietetické vlastnosti, snadnou kuchyňskou úpravu a cenovou dostupnost je drůbeží maso v tuzemsku velmi oblíbené. Jeho loni vykazovaná spotřeba převyšující osmadvacet kilogramů na osobu v porovnání s předchozími roky naznačuje vzestupný trend. K uspokojení poptávky na trhu mohou spotřebitelé vybírat z nabídky domácí produkce i ze zahraničí. Nejen...

Kategorie: Drůbež

Také vláknina má ve výživě prasat význam

Ve snaze snížit náklady na krmiva, která představují v chovu prasat nejvyšší položku, se hledají nejen náhradní zdroje bílkovinných krmiv, ale uvažuje se i o využití krmiv s vyšším podílem vlákniny. Teoreticky se tak nabízí i prostor pro šlechtění zvířat s lepší schopností jejího využití v krmných dietách. O tom,...

Kategorie: Prasata

Je soužití s vlky reálné?

Česká republika se před pěti lety přidala ke státům, které řeší nečekané dilema. Jedná se o přístup k vlkům, kteří se přibližně od přelomu tisíciletí nekontrolovatelně rozšiřují ve státech, kde byli v minulosti vyhubeni nebo vytlačeni do okrajových oblastí. V současné době má vlk ve většině států z pohledu legislativy...

Kategorie: Ovce a kozy