Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

Odchov telat a legislativa

Odchov telat patří v současné době k velmi diskutovaným tématům, jak mezi chovateli a vědci, ale i laickou veřejností. Prosperita, zdravotní stav a úspěšný odchov telat během rané fáze ontogeneze není důležitý jen z hlediska welfare telete, ale vytváří základ budoucí dobré prosperity a dobrého zdravotního stavu jalovic, krav i...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, welfare, Zdraví zvířat

Zápas o zdravou mléčnou žlázu

U mléčného skotu je mastitida onemocněním mléčné žlázy způsobeným patogeny, jako jsou bakterie, viry, houby a řasy. Mastitida způsobuje ekonomické ztráty mléčným farmám i obavy o veřejné zdraví. Mastitidy mohou být způsobeny tzv. hlavními patogeny (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Klebsiella spp., Mycoplasma spp. a environmentální streptokoky) a menšími...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

‎Pozitivní odhady pro zemědělství

S významným pokrokem v očkovací kampani proti covid-19 se v celé Evropské unii znovu otevírají potravinové služby a postupně se ruší cestovní omezení. To by mělo mít pozitivní dopad na cestovní ruch v létě a na celkovou spotřebu potravin v EU. Nejistota však zůstává kvůli variantě delta viru covid-19 a...

Kategorie: EU, zemědělství

Investice nejen do nových budov a technologií

Nejčastěji jsou investice spojovány s novou výstavbou, rekonstrukcemi či modernizacemi stávajících budov a technologií. Přitom potřeba investovat nevychází vždy z havarijního stavu či nízké kapacity, ale může být vyvolána například nedostatkem kvalitních pracovníků či novými zákony, které mají za cíl zlepšit welfare chovaných zvířat, bezpečnost práce či redukovat negativní vlivy...

Kategorie: Prasata, Technologie

Inovace v silážování a její vliv na mléčnou produkci, reprodukci a zdraví dojnic

V rámci PRV 16.2.1 Inovace v zemědělství byl realizován projekt na zlepšení kvality produkovaných krmiv prostřednictvím zlepšení technologie sklizně siláží a siláži o vyšší sušině (registrační číslo žádosti 18/006/16210/671/000063). Projekt byl realizován v ZD Senice na Hané hospodařícím v okrese Olomouc. ...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat