Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

Válka s mastitidami

Na vzniku mastitid se podílí mnoho vnějších i vnitřních faktorů a celá řada různých původců. Pro snížení rizika vzniku zánětů je nezbytné eliminovat negativní vlivy prostředí a omezit možnosti šíření mastitidních patogenů. Záněty mléčné žlázy mají kromě velkých ekonomických ztrát negativní dopad na welfare zvířat a také bezpečnost mléka jako...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Na statku vědí, jak na chov dojnic

Jednou z mnoha účastníků letošní soutěže o farmu roku byla mléčná farma v Chrančovicích. Farma je součástí akciové společnosti Úněšovský statek a hospodaří v okrese Plzeň sever. Celý statek hospodaří asi na 6500 hektarech a holštýnské dojnice chová na třech farmách, resp. střediscích. Navštívili jsme mléčnou farmu jako jednoho ze...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Plodnost, Šlechtění, Zdraví zvířat

Třídenní výstava KŮŇ 2020 proběhla

Program výstavy o koních (18. –20. 9.2020) a všem co k nim patří byl podobně široký jako kdykoliv jindy. V dopoledních hodinách se představila jednotlivá plemena koní v chovatelské přehlídce a odpoledne patřilo ukázkám jejich využití pod sedlem či v zápřeži. V prostorách výstaviště v Lysé nad Labem bylo ustájeno...

Kategorie: Koně, Výstava

Intercropping a krmení skotu

Jaké jsou účinky intercroppingu na využití krmiva a produkci mléka? Využití současného pěstování plodin byl praktikován v mnoha částech světa různými způsoby, v závislosti na potřebách výrobce, tj. na seno, siláž, pro pastvu nebo nasekané zelené krmivo. ...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Kontrola kvality krmiv pro zdraví zvířat

Bezpečnost a jakost krmiv jsou základními předpoklady pro zachování zdraví zvířat i produkci kvalitních potravin. Krmivářské provozy před zahájením činnosti i během výrobní praxe dodržují řadu požadavků. Respektování legislativně stanovených podmínek v oblasti výroby a uvádění krmiv na trh průběžně ověřuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) formou různých...

Kategorie: Krmivo

Kontaminace siláží mykotoxiny

Mykotoxiny jsou skupinou sekundárních metabolitů vylučovaných houbovými organismy (plísněmi), které většinou patří do rodů Fusarium, Aspergillus, Penicillium a Alternaria. Toxické účinky, jako je snížený příjem krmiva a produkce mléka, reprodukční problémy, imunosuprese a úhyn, se mohou objevit, pokud jsou zvířata krmena dietou kontaminovanou mykotoxiny Mykotoxiny jsou přítomny v celé řadě...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Prevence nemocí a výživa selat

Výživa je důležitým faktorem v chovu všech druhů a kategorií hospodářských zvířat. Selata nejsou výjimkou. Kvalitní výživa s odpovídajícím obsahem energie, bílkovin, vitamínů, minerálů a dalších složek, je důležitá nejenom pro jedince v produkci, ale zejména u zvířat krátce po narození a v případě selat i v období po odstavu....

Kategorie: Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Kdo další měl nejlepší českou biopotravinu letošního roku?

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství. Hlavním posláním svazu je prosazovat v ČR ekologické zemědělství jak v intenzivních, tak extenzivních produkčních oblastech. Důležitou součástí činnosti je propagace biopotravin. Spolu s partnery svaz uspořádal již...

Kategorie: Nezařazené