Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

Život z pohledu krávy

Výzkumní pracovníci v Echemu v Zemědělském vzdělávacím centru vyvinuli brýle, které umožňují, aby člověk prožíval situace z pohledu krávy. Při manipulaci a dalším zacházení se zvířaty se často zapomíná, že krávy vidí hůř než lidé. Díky brýlím s virtuální realitou se do krav můžete vcítit.

Kategorie: Dojený skot, Výzkum

Ceny půdy a jejich prodej nebo nákup

Ceny zemědělských pozemků za posledních deset let vzrostly téměř trojnásobně, hektar kvalitní půdy stojí i 350 000 korun. Vysoká cena láká spekulanty, kteří se snaží půdu získat výrazně pod její tržní hodnotou. Ačkoliv se nejedná o férový přístup, takové jednání nenaplňuje podstatu podvodu, a je proto třeba být při prodeji...

Kategorie: legislativa

Nové druhy dvoukřídlého hmyzu ve stájích

S postupnou změnou klimatu a globalizací se do České republiky rozšiřují nepůvodní nové druhy organismů. Z řádu dvoukřídlích se jedná např. o teplomilný druh krev nesající koutule skvrnité Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae) a na Slovensku o teplomilný druh krev sající koutule Phlebotomus mascittii (Diptera: Psychodidae). Vzhledem k bionomii těchto koutulí,...

Kategorie: CAP, Technologie, Zdraví zvířat

Volíte správnou stranu pro umístění VIB?

Ustájení telat v průběhu mléčného období je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zdraví a růst telat. V Evropě je kolem 60 % telat ustájeno individuálně v průběhu prvních osmi týdnů života, zatímco ostatní jsou ustájeny v párech nebo malých skupinách Také v České republice je nejvíce telat (74 %) v...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Vhodné zoohygienické podmínky pro zdravý odchov telat

Odchov a chov telat je základním pilířem chovu skotu. Mezi hlavní faktory úspěšného odchovu telat se řadí výběr vhodného plemene, výživa a zoohygiena. S tím souvisí potřeba zajistit teleti dostatečnou chovatelskou péči a dobré zoohygienické podmínky. Při dodržení těchto zásad chovatel získá zdravou jalovičku, která může být následně použita na...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Zásady úspěšného odchovu telat

Abychom dosáhli dobrého odchovu telat, musíme vynaložit veškerou snahu na jejich bezproblémový příchod na svět. Každý chovatel má však jiné finanční a prostorové možnosti a tomu musí přizpůsobit i způsob odchovu telat, protože jejich odchov nelze nijak uspíšit. Zahrnuje to všestrannou péči, která je pak následně navrácena v podobě odchovu...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

K úspěšné reprodukci vede řada cest

Úspěšnost chovu hospodářských zvířat závisí na celé řadě faktorů. Pokud nefunguje reprodukce, jsou problémy, jak s produkcí, tak s obnovou základního stáda. Náklady na chov a péči nakonec narostou do takových rozměrů, že nezbývá než s chovem skončit. Nicméně před tímto definitivním rozhodnutím je třeba vyzkoušet všechny možnosti, které by...

Kategorie: Prasata, Technologie, Zdraví zvířat

Budoucnost krmení bude v hydroponii

Společnost Bio Hydroponic Technology, SE se specializuje na navrhování a výrobu hydroponických systémů pro pěstování různých plodin v průmyslovém měřítku. Zaměřují se na na produkci hydroponického zeleného krmiva a biomasy pro bioplynové stanice. Technologie umožňuje pěstování krmiva po celý rok za jakýchkoliv klimatických podmínek. Jeden z kontejnerů společnosti jsme si...

Kategorie: Výstava, Výživa zvířat

Odchov hříbat a co je před ním

Vedle stále se navyšujících požadavků na sportovní výkonnost koní se zvyšuje i poptávka po charakterově vstřícných koních, umožňujících jezdecké využití i méně odborně rutinované společnosti současnosti. Vedle genetických předpokladů hraje zásadní úlohu v tvorbě osobnosti koně jeho odchov.

Kategorie: Koně