Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

Nové vědní obory genetiky v praxi

Výsledky aplikovaného genetického výzkumu s bezprostředním dopadem do zvyšování efektivity šlechtitelského procesu si vyslechlo na konferenci Genetické dny jen málo přítomných šlechtitelů z praxe. Ze stovek pracovníků ve šlechtitelské sféře byli v Českých Budějovicích přítomni jen dva zástupci těchto firem. Ve světě si již ale dávno uvědomili, že platí fakt:...

Kategorie: Nezařazené

Strakatý skot v Radešínské Svratce

Pod záštitou MZe ČR zorganizoval Svaz chovatelů českého strakatého skotu 18. září v Radešínské Svratce 9. národní výstavu českého strakatého skotu. Na výstavu přijeli nejlepší chovatelé strakatého plemene a přivezli celkem 140 zvířat, z toho více než devadesát krav. Tradičním doprovodným program výstavy byl odborný seminář pro chovatele a šlechtitele...

Kategorie: Nezařazené

Přerovská přehlídka skotu charolais

Přehlídka nejlepších zvířat plemene charolais chovaných v České republice proběhla na Výstavišti v Přerově. Byla součástí 35. ročníku Světového kongresu chovatelů plemene charolais. Soutěžilo se tam v kategoriích mladší jalovice, starší jalovice, krávy, telata, mladší plemenní býci a starší plemenní býci.

Kategorie: Nezařazené

Prohlídka nové stáje v Nebahovech

Akciová společnost Prima Agri PT uspořádala spolu s dalšími firmami setkání chovatelů v Nebahovech. Připravila pro ně odborný seminář o problematice chovu dojnic z hlediska welfare technologií a zdraví krav a po jeho skončení prohlídku nové produkční stáje a dojírny.

Kategorie: Nezařazené

Chladnokrevní koně dostali šanci

Na poli za obcí Čivice probíhaly za velkého zájmu veřejnosti čtyři soutěžní discipliny pro chladnokrevné koně. Akce byla uspořádána při příležitosti Selského dne. Místo se tam našlo také pro výstavu staré zemědělské mechanizace, kde každý exponát doplňoval technický popis a historie. ...

Kategorie: Nezařazené

Podzimní veletrhy v Norimberku

Na přelomu září a října letošního roku proběhne mezinárodně známý veletrh Powtech na výstavišti v Norimberku. Velkým přínosem pro vystavovatele a návštěvníky bude i veletrh TechnoPharm, který se bude konat souběžně.

Kategorie: Nezařazené

Výsledky výzkumu směřují do praxe

Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., v Rapotíně zaměřuje svou vědeckovýzkumnou činnost v oblasti chovu skotu a malých přežvýkavců zejména na aplikaci výsledků do zemědělské praxe, řeší aktuální otázky zemědělství. Součástí jeho práce je poradenství pro chovatele.

Kategorie: Nezařazené

Selen tématem na konferenci v Praze

Kvalita a bezpečnost potravin, zdraví lidí a nedostatek selenu v půdě, zejména v evropských zemích, se staly tématem na letošní konferenci Selen a zdraví zvířat a lidí – výživa inspirovaná přírodou. Tato každoroční událost se koná za účasti předních specialistů na selen z celého světa. Jejich poznatky dokazují prospěšnost organického...

Kategorie: Nezařazené

Tradičně kvalitní přehlídka býků

Začátkem minulého měsíce se sešli chovatelé, plemenáři, veterináři a další odborníci na Hradištku pod Medníkem na přehlídce plemenných býků firmy Natural, spol. s r. o. Program byl rozdělen do dvou částí, a to na dopolední odborný seminář zaměřený na chov masných plemen a odpolední přehlídku býků.

Kategorie: Nezařazené

Den nové technologie v Cizkrajově

Chovatelé prasat v Cizkrajově připravili pro zájemce z řad odborné veřejnosti ukázku nových technologií ustájení. Prezentace teoretické části rekonstrukce, stejně jako prohlídka stájí a závěrečná diskuse, se těšila velkému zájmu účastníků.

Kategorie: Nezařazené