Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

SPACE 2020 se ruší

Z důvodu krize vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19, nebude se v plánovaném terminu konat velký evropský veletrh SPACE 2020. Původně měl proběhnout mezi 15. a 18. září v Rennes ve Francii. Vzhledem k nejisté situaci, kdy se můžetaké uzavření hranic prodloužit na několik měsíců, věří organizátoři veletrhu, že jejich...

Kategorie: Výstava, Zahraničí

Zelená dohoda bude prováděna na místní úrovni

Evropský výbor regionů vytvořil novou pracovní skupinu, která má zajistit, aby města a regiony mohly nastartovat Zelenou dohodu pro Evropu prostřednictvím konkrétních projektů a přímého financování místních a regionálních orgánů. Tvoří ji 13 zástupců zvolených na místní nebo regionální úrovni a jejím cílem je zajistit, aby města a regiony EU...

Kategorie: EU

Chytrá zařízení pomáhají

Smart zařízení už si nachází cestu i do zemědělských podniků. Jejich prostřednictvím mohou chovatelé nejenom nepřetržitě získávat informace o zvířatech a stájovém prostředí, ale také více či méně nahradit drahou a často problematickou lidskou sílu. Sehnat ty správné pracovníky do živočišné výroby a stejně tak i zvládnout náklady na lidskou...

Kategorie: Smart farming

Inovační diagnostika onemocnění končetin dojnic

Moderní prvky precizního zemědělství jsou v chovech hospodářských zvířat postaveny na monitoringu jednotlivých faktorů ovlivňujících produkci, životní projevy a zdravotní stav. Výkonným nástrojem testovaného procesu je plně automatizovaný a neinvazní sběr dat, který nijak neomezuje hodnocená zvířata a probíhá samostatně bez přítomnosti člověka. Využívané termografické měření probíhá po automatickém načtení...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Zdraví zvířat

Robotické dojení je v chovech již běžné

Automatické či robotické dojení si pomalu, ale jistě nachází cestu do větších i menších chovů dojeného skotu. Co vše by si měl chovatel před pořízením robotu rozmyslet a jaké jsou zkušenosti těch, kteří si roboty do svých stájí pořídili? Jednou z nesporných výhod dojicích robotů je redukce potřeby pracovní síly,...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming

Výroba surovin pro krmiva v EU klesla

Krmiva pro hospodářská zvířata zaznamenala dosud nejvyšší pokles s výjimkou krmiv pro drůbež. Proti předchozímu roku klesla v roce 2019 o téměř 1 %, jak uvádí Evropská federace výrobců krmiva FEFAC. Výroba krmiv v EU-28 byla odhadována pro rok 2019 na 163,3 milionu tun, tedy o 0.9 % méně než...

Kategorie: Krmivo

Zemědělství 4.0 – revoluce i živočišné výrobě

Zemědělství 4.0 je termín pro nové trendy zahrnující větší zájem o precizní zemědělství, internet věcí (IoT ) a používání třídění velkých dat pro větší efektivnost výživy rostoucí populace a změny klimatu. Termín „Zemědělství 4.0“ vstoupil do veřejného povědomí. Jaké změny se čekají, a co to znamená pro budoucnost zemědělství?

Kategorie: Technologie

Odmítavé chování klisen k hříbatům

Odmítavé chování klisen vůči vlastnímu novorozenému hříběti zahrnuje širokou škálu projevů, které vznikají spolupůsobením genetických, fyziologických a environmentálních faktorů. Tyto projevy nejsou však příliš časté a většinou se dají řešit. Včasným posouzením situace a vhodným zásahem je možné nejen zachránit hříbě a úspěšně předejít zdravotním a psychickým následkům a často...

Kategorie: Koně