Archiv autora: Alena Ježková

Filtr

Floppy kid syndrom kůzlat

Floppy kid syndrom kůzlat probíhá jako akutní onemocnění projevující se náhlou svalovou slabostí mláďat, které je způsobené metabolickou acidózou bez dehydratace. Etiologie onemocnění je nejednoznačná, příčiny mohou být infekční i neinfekční. Jde o onemocnění charakterizované těžkou poruchou metabolismu mladých kůzlat, které lze v případě včasného rozpoznání úspěšně léčit. Na druhou...

Kategorie: Zdraví zvířat

Krmná aditiva a hmotnostní přírůstek telat

V intenzivním systému řízení chovů hospodářských zvířat je přirozené osvojení autochtonní mikroflóry zásadně sníženo změnou střevního prostředí, což umožňuje patogenům kolonizovat střevní mikroflóru. Výskyt metabolických poruch u telat představuje velmi aktuální problém a jedním z významných faktorů, které tento stav ovlivňují, je nedostatečná péče o telata a s ní spojená...

Kategorie: Odchov telat, reprodukce

Investice do odchovu telat a mladého skotu

Z četných vzájemných odborných konzultací poradců a chovatelů, z diskusí na seminářích, ale i z nedávno autorem uskutečněných auditů a kontrolních dnů v tuzemských chovech se získalo nepřeberné množství zobecňujících poznatků a využitelných praktických zkušeností. Je nutné znovu zdůraznit, že stále větší část našich chovatelů si více a více uvědomuje,...

Kategorie: Odchov telat, reprodukce

Plodnost ovlivňuje řada faktorů

Vyhodnocováním reprodukčních sestav a dalších informací o kravách a vymýšlením způsobů, jak zlepšit reprodukční ukazatele, se zabývají nejenom oni, ale i celá řada firem nabízejících více či méně spolehlivé cesty k lepším výsledkům. Dobrá plodnost je jedním ze základních předpokladů pro úspěšnou reprodukci, a to samozřejmě jak na straně samic,...

Kategorie: reprodukce

SPACE 2020 se ruší

Z důvodu pandemie covid-19 a z ní vyplývající krize, se nebude SPACE 2020, který byl původně naplánován na 15.–18. září v Rennes ve Francii, letos konat. Vzhledem k nejisté situaci věří organizátoři veletrhu, že šlo o důležité rozhodnutí.

Kategorie: Výstava

Silážování pomocí biologických inokulantů a energetická účinnost krmiv

Při použití homofermentativních laktobacilů je hlavním produktem fermentace kyselina mléčná, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacillus buchneri) vzniká rovněž kyselina octová a alkoholy. Ztráty energie při použití homofermentativních bakterií se pohybují kolem 3 %, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacilus buchneri) v závislosti na vznikajících produktech dosahují ztráty energie až...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Bezpečnost krmiv pro hospodářská zvířata

Primárním cílem chovu zvířat je zabezpečení jejich zdraví, reprodukční schopnosti a zajištění produkce nutričně vysoce hodnotných a zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišné provenience. Výživa potravinových zvířat závisí na druhové rozmanitosti, kategorii a užitkovém zaměření.

Kategorie: Krmivo