Archiv autora: Lukáš Prýmas

Filtr

Úvod do digitalizace živočišné výroby

Co vlastně znamená Zemědělství 4.0 v živočišné výrobě? V současnosti jsou velmi často skloňovány pojmy „Svět 4.0“ nebo také „Průmysl 4.0“. Tyto pojmy označují období tzv. digitální ekonomiky, která je založena na vzájemně komunikujících strojích, které s vysokým stupněm autonomie umožňují zastávat rostoucí množství činností, které doposud vykonávali lidé. Zatím...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Technologie

Ekonomická efektivita výroby mléka v ČR v roce 2019

Podle předběžných údajů ČSÚ se v ČR v roce 2019 v běžných cenách podílela produkce mléka 51 % na živočišné produkci a 19 % na celkové produkci zemědělského odvětví. Při prodeji téměř 3 mld. litrů mléka činily celkové příjmy 26 mld. Kč, což dokládá významnost tohoto odvětví v českém agrární...

Kategorie: Dojený skot

Od pandemie Covid-19 k „Planetě hojnosti“

Žádné jiné odvětví ekonomiky nemá větší potenciál pro pozitivní dopad na Zemi než právě zemědělství. Společnost Alltech se proto již přes třicet let hlásí k principu ACE (Animal-Costumer-Environment), kterým se zavazuje, že podnikání společnosti bude mít vždy pozitivní dopad na zvířata, spotřebitele i životní prostředí. Projekt Planet of Plenty (Planeta...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum, Zahraničí

Nejlepší dojivost na Strakonicku

Rodinnou farmu Martina Holuba byste našli nedaleko jihočeské Blatné, 520 ha půdy obhospodařuje v okolí v Myštic a Uzenic. Tento chov holštýnského skotu dosahuje nejlepších nádojů na okrese (10 890 kg mléka při 4 % tuku a 3,54 % bílkovin), ale chovatel přitom produkční a reprodukční ukazatele příliš nesleduje. Důležité...

Kategorie: Dojený skot

Už jen krůček k farmě 4.0

Předseda zemědělského družstva Ostaš Ing. Jaroslav Lád je známým průkopníkem zavádění inovací do zemědělské výroby. Byl také jeden z prvních v České republice, kdo přišel s myšlenkou stáje s robotickým dojením. Dnes je v Ostaši moderní stáj, která už má některé prvky vyhovující definici „Zemědělství 4.0.“ Posuďte sami.

Kategorie: Dojený skot

Benefity letního chlazení krav

Tepelný stres je považován za důležitý faktor v ziskovosti mléčných farem, zvláště v teplých oblastech světa. V prvním článku jsem popsal, jak tepelný stres ovlivňuje užitkovost krav a ziskovost farmy. V tomto článku plánuji ukázat na základě literatury, mé vlastní zkušenosti a výpočtů, jak může snížit vhodné ochlazování negativní vliv...

Kategorie: Dojený skot