Archiv autora: Lukáš Prýmas

Filtr

Dojení na rodinné farmě s nejnovějším robotem

Den otevřený dveří se konal 10. řina na rodinné farmě v Radimi u Jičína. Farma chovající 130 holštýnských dojnic přešla z dojení na tandemové dojírně ke dvěma nejnovějším robotům od společnosti DeLaval VMS V300. K tomu investovala do nového ustájení, krytého hnojiště, komunikací a nových prostor pro dojicí techniku. ...

Kategorie: Dojený skot

Od genomu k fenomu – americká vize rozvoje genomiky hospodářských zvířat na příští desetiletí

Americká koncepce rozvoje genomiky „Genome to Phenome“ stanovila úkoly pro šlechtění hospodářských zvířat do roku 2027. Ačkoli počítá s praktickou aplikací technik, jejichž využití je v zemích Evropské unie silně omezeno (např. klonování nebo editace genomu), nabízí příklad komplexního přístupu ke šlechtění hospodářských zvířat s využitím nejmodernějších postupů. Pro Spojené...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot

Dlouhověkost dojnic v závislosti na jejich zevnějšku

Na základě lineárního popisu jednotlivých znaků tělesného utváření lze stanovit užitnou hodnotu dojnic, například množství nadojeného mléka nebo počet laktací, které lze od krávy během jejího života očekávat. Z analýzy vyplývá, že ačkoli prostá korelace mezi některými znaky a užitkovostí je malá, vztah není lineární a vliv znaku již zanedbatelný...

Kategorie: Dojený skot

Problematika dobrých životních podmínek zvířat

Každoročně si chovatelé i milovníci zvířat po celém světě připomínají Světový den  zvířat, který připadá na 4. října na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Vzhledem ke svému zaměření nemůže být Státní veterinární správa (SVS) výjimkou. Jeden z hlavních pilířů SVS totiž představuje problematika dobrých životních...

Kategorie: Nezařazené

Význam a interpretace nepřímých indikátorů negativní energetické bilance dojnic

Negativní energetická bilance (NEB) je zásadním problémem současných vysokoprodukčních stád dojeného skotu, jelikož vede ke zdravotním problémům, poruchám reprodukce a snížení produkce. Předkládaný přehled výzkumných poznatků se věnuje indikátorům NEB a s ní spojovaných problémů. Cílem je popsat nepřímé indikátory (např. změny tělesné hmotnosti, aktivity zvířat, hodnocení mléčných složek), které...

Kategorie: Dojený skot

Genomická testace plemen masného skotu

Od 1. října 2018 přešla laboratoř imunogenetiky Českomoravské společnosti chovatelů na moderní způsob ověřování původu přes analýzu SNP (Single Nucleotide Polymorphism), která plně nahradila do té doby nabízenou metodu testů přes mikrosatelity. Vznikla příležitost, jak začít sbírat data, která postupně povedou k vytvoření systému výpočtu genomických plemenných hodnot (dále GEPH)...

Kategorie: Nezařazené

Evropské jerseyské fórum v Praze

Zástupci plemene jersey z evropských zemí se sešli 20. až 23. září v Praze. Na konferenci pořádané v hotelu Na Zámečku se z úst předsedkyně Českého svazu chovatelů málopočetných plemen Ing. Ingrid Štěpánové a místopředsedy Ing. Petra Zajíčka dozvěděli mnohá data o plemeni jersey chovaném v ČR. Zahraniční zástupci prezentovali...

Kategorie: Dojený skot

Význam selenu a vitamínu E pro zdraví prasat

Selen a vitamín E patří mezi látky s výraznými antioxidačními účinky. Cílem článku je prezentovat nové poznatky týkají se významu selenu pro jednotlivé kategorie prasat. Dále je diskutována možnost obohacování vepřového masa selenem a jeho vliv na kvalitu masa. ...

Kategorie: Prasata