Archiv autora: Lukáš Prýmas

Filtr

Genomika – fenomén šlechtění

Genomika dává selekci nové možnosti. Vypočtené genomické plemenné hodnoty slouží k rané selekci jalovic a výběru zvířat pro další chov, zapouštění sexovaným semenem, respektive pro selekci jalovic na prodej či zapouštění masnými býky. Chov holštýnského skotu se tak dostává na vyšší genetickou úroveň v poměrně krátkém čase. Generační interval se...

Kategorie: Dojený skot

Ekonomické souvislosti výroby mléka v ČR v roce 2020

V zemědělském podniku je trvalá pozornost věnována ekonomice chovu a nejinak je tomu i u producentů mléka. Ekonomické výsledky roku 2020 byly ovlivněny poklesem ceny mléka, které mohly být způsobeny vyšší nabídkou oproti poptávce a problematickým odbytem. Cílem tohoto příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Africký mor prasat v Německu

V sousedním Německu se africký mor prasat (AMP) rozšířil do chovů prasat domácích, což je důkazem, že nákaza v tomto regionu je spíše na vzestupu. AMP zasáhl tři chovy v Braniborsku na východě Německa. Vzhledem k tomuto šíření nákazy poblíž polské hranice, SVS důrazně apeluje na nutnost dodržování mimořádných veterinárních...

Kategorie: Prasata

Parazitární zatížení ovcí a koz v aktuálních podmínkách chovů ČR

Malí přežvýkavci jsou hostiteli celé řady parazitů, kteří u nich mohou vyvolat infekce doprovázené zhoršeným welfare, sníženou produkcí, či zdravotními problémy. Silné parazitózy mohou končit i fatálně. Parazity lze tedy považovat za jeden z limitujících faktorů pro prosperující chov ovcí a koz. Koza je ze všech hospodářských přežvýkavců vůči parazitům...

Kategorie: Nezařazené, ovce a kozy, Zdraví zvířat

Posunout vpřed SZP, úsilí o udržitelnější zemědělství

Zástupci Copa a Cogeca se nedávno setkali s novým předsednictvím Rady, ministrem zemědělství Jožem Podgorškem, aby diskutovali o prioritách slovinského předsednictví. Mezi tyto priority patřilo uzavření legislativních aktů týkajících se reformy SZP, akčního plánu ekologického zemědělství, dobrých životních podmínek zvířat, občanské iniciativy EU „Konec éry klecových chovů“ a obchodních otázek....

Kategorie: Zdraví zvířat, zemědělství, životní prostředí

Tři roboty v rekonstruované stáji

Denní nádoj 34,1 litru na dojenou krávu ve stádě o 190 kusech ustájených v předělané výkrmě býků z osmdesátých let se stlaným provozem, ve třech skupinách na třech dojicích automatech. Tak by se dal stručně charakterizovat chov holštýnského skotu na farmě Vřesce akciové společnosti RYNAGRO. Jinými slovy: úspěšně lze vyrábět...

Kategorie: Dojený skot

Společnost Lactalis CZ, s. r. o. stahuje z oběhu výrobky

Jde o mléčné výrobky Kunín Pohár mléčný dezert 150 g s daty spotřeby do 29. 7. 2021. Informovala o tom naše médium Jana Ovčáčková, ředitelka kvality Lactalis CZ. Bezpečnost potravin je pro společnost Lactalis CZ vždy na prvním místě, společnost okamžitě přistoupila k preventivnímu stažení výrobků z prodeje. ...

Kategorie: Nezařazené