Archiv autora: Lukáš Prýmas

Filtr

Podobnosti a odlišnosti střevní mikroflóry kuřat, prasat a lidí

Distální části trávicího traktu teplokrevných živočichů jsou osídleny asi tisícovkou různých bakteriálních druhů. Toto prostředí je charakterizováno konstantní teplotou, kontinuálním přísunem živin a anaerobní atmosférou. Pokud u všežravých druhů zanedbáme drobné rozdíly v potravě, tak je prostředí v trávicím traktu kuřat, prasat a lidí skutečně podobné. Tomu odpovídají i základní...

Kategorie: Výzkum

Chytré míchací krmné vozy

Příprava krmné dávky, její kvalitní zamíchání a založení na krmný stůl, to jsou důležité faktory ovlivňující produktivitu a efektivitu celé živočišné produkce. Společnost Sgariboldi již mnoho let vyrábí míchací krmné vozy s různými technologiemi míchání, tak aby si mohl vybrat každý to, co mu nejlépe vyhovuje. Italská firma navíc úzce...

Kategorie: Technologie

Sulfan ve stájích prasat

Sulfan (sirovodík) patří k nejzávažnějším toxickým plynům ve stájích prasat. Příspěvek se zabývá sulfanem ve stájích prasat a vlivem obsahu síry v krmivu na koncentrace sulfanu ve stájovém vzduchu.

Kategorie: Prasata

Význam mikroprvků zinku, mědi a manganu ve výživě hyperplodných prasnic

V posledním desetiletí se zaměření v oblasti produkce prasat týkalo především zavádění hyper plodných prasnic. Nárůst počtu živě narozených selat a odstavených selat na cyklus znamená pro producenty větší ekonomickou návratnost. Optimalizace výživy je obecně přijímána jako velmi důležitý předpoklad pro splnění těchto vyšších užitkových standardů při zachování dobrých podmínek...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Podávání mléčné krmné směsi pro selata

Na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně představila společnost ACO Funki mimo jiné krmný automat pro podávání mléčné krmné směsi selatům. Řeší se tím odchov ve vícepočetných vrzích, kde prasnice všechna selata nedokáže uživit. ...

Kategorie: Prasata

Zácpa u prasnic

Zácpa je snížení frekvence anebo množství defekace doprovázené prodlouženým a obtížným průchodem výkalů. Zácpa se vyskytuje nejčastěji u prasnic v pozdní fázi březosti a u kojících prasnic ustájených v porodních kotcích.

Kategorie: Prasata

Ceny potravin budou růst

Většina českých firem již není schopna zvládnout enormně se zvyšující náklady a musí je nejpozději od nového roku promítnout do cen svých výrobků. Potraviny, které do této chvíle zdražovaly jen mírně, mohou začít v průběhu následujících měsíců zdražovat razantněji. Potravinářská komora České republiky reaguje na informace z jednotlivých potravinářských...

Kategorie: ekonomika, EU

Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU

Ceny obilovin na trhu ve Velké Británii opět stouply, přičemž jejich nárůst je způsoben zejména vysokými náklady na přepravu a problémy s jejím průběhem. Sklizeň britské pšenice byla díky teplým a suchým příznivým povětrnostním podmínkám dokončena s výnosy nad dlouhodobým průměrem. Obdobně tomu bylo také u sklizně ječmene, jejíž výnosy...

Kategorie: EU, Krmivo