Archiv autora: Jana Velechovská

Filtr

KU skotu v roce 2019

Na konci září roku 2019 skončil kontrolní rok 2018/2019. Konec kontrolního roku dává příležitost k bilancování výsledků. Uváděné výsledky kontroly užitkovosti (zjištěné metodou A) zpracované za kontrolní rok trvající od 1. 10. do 30. 9. dalšího kalendářního roku se vztahují ke konci příslušného kontrolního roku.

Kategorie: Dojený skot

Nesnadná cesta laboratorní produkce masa

Diskuse kolem produkce masa a jeho kvality či potřebnosti ve výživě člověka asi hned tak konce nedojdou. Na straně jedné stojí vědci a chovatelé, kteří se chovu hospodářských zvířat zastávají a přináší důkazy o jeho prospěšnosti, jak pro člověka, tak pro životní prostředí. Na straně druhé stojí ti, kteří v...

Kategorie: Nezařazené

Kvalita mléka z jiného úhlu pohledu

Když se začne probírat kvalita mléka, tak to nemusí být jen o obsahu tuku, bílkovin, vitamínů a minerálů, somatických buněk či mikroorganismů. Stále častěji se diskutuje jeho kvalita z pohledu vlivu na metabolismus spotřebitelů či možné alergické reakce. Moderní technologie nabízí řadu nových řešení.

Kategorie: Dojený skot

Selekce hybridů kukuřice a nové technologické postupy

Vzhledem k tomu, že schopnost příjmu sušiny u dojnic s vysokou koncentrací energie je nejdůležitější faktor, pokládáme za velmi důležité se zaměřit na tuto oblast. Z tohoto pohledu je možné použít jako demonstraci pro využití různých produktů kukuřice ve výživě dojnic podle tabulky č. 1.

Kategorie: Krmivo

Pestrá krajina 2019

Ve čtvrtek byly v divadle ABC vyhlášeny také farmy, které se přihlásily do programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina a navázaly tak více než důstojně na loňský pilotní ročník. Program si klade za cíl představit široké veřejnosti práci sedláků, kterou nedělají pouze pro obživu a za účelem zisku, ale...

Kategorie: Nezařazené

Faktory ovlivňující kvalitu a výnos kukuřice

Kukuřice patří mezi naše nejdůležitější plodiny. Je nepostradatelná z hlediska krmivářského především pro skot a je důležitá jako vstupní surovina pro bioplynové stanice. Z historického pohledu se nejedná o naši původní rostlinu. Kukuřice (Zea L.) pochází ze Střední Ameriky. Zde byla pěstována již před cca 10 000 lety. K jejímu...

Kategorie: Krmivo

Boření zažitých mýtů jako denní realita

Rodinná farma člena ASZ Těšínské Slezsko – veterinárního lékaře Lukáše Hlubka a jeho ženy Michaely, taktéž veterinářky, vznikla roku 2014 v Krmelíně, a to přímým importem tří stovek mladých sánských koz z Francie. Dnes jich na krmelínské farmě, která byla ještě před několika lety zdevastovaným družstevním areálem, najdete půldruhého tisíce,...

Kategorie: Ovce a kozy

Robotická farma budoucnosti

Zájezd na farmu v Blönsdorfu organizovala společnost Fullwood Packo CS. Podnik hospodaří na čtyřech tisícovkách hektarů a chová zhruba 570 krav plemene holštýn s průměrnou roční užitkovostí 10 300 kilogramů mléka. Právě velikost farmy byla jedním z důvodů, proč si ji firmy dodávající na trh mimo jiné automatické technologie vybraly...

Kategorie: Dojený skot

Kukuřice pro budoucí klimatické podmínky

Pěstování zemědělských plodin je v poslední době stále složitější. Stoupající teploty či pokles srážek jsou nejčastějšími komplikacemi. Klimatické změny se týkají v podstatě všech oblastí a přináší s sebou rizika nestabilních výnosů, které mohou znamenat nejenom změny na trhu s komoditami, ale také hrozbu nedostatku potravin v některých částech světa.

Kategorie: Krmivo