Archiv autora: Jana Velechovská

Filtr

Pěstovat mléko nemusí být nesmysl

Korektorky, které čtou můj text jako první, se právě teď asi zhrozily….pěstovat mléko, copak to jde? Možná kdyby byly včera spolu se mnou na semináři společnosti Limagrain týkajícím se kukuřice na siláž a její stravitelnosti, tato věta by je tolik nepřekvapila. V této společnosti jsou totiž přesvědčeni, že k vyšší...

Kategorie: Dojený skot

Nadechnout, ale nezaspat

Chovatelé prasat se konečně trochu nadechli. Výkupní cena jatečných zvířat je příznivá, výkyvy jsou od poloviny srpna minimální. Cena se pohybuje v rozmezí 45,40 - 45,80 Kč za kilogram. Ve srovnání s loňským rokem je tak situace naprosto odlišná. Z informací SZIF plyne, že se průměrná cena od počátku roku...

Kategorie: Prasata

Trvalé travní porosty a produkce krmiv

Pěstování trvalých travních porostů (TTP) přináší do agrosystému velmi cenný hospodářský prvek. Význam TTP roste nejen z hlediska obhospodařování půdy, výnosu a kvality píce, ale i v oblasti jejich mimoprodukčních funkcí včetně ochrany životního prostředí, utváření krajiny, revitalizace a podpory druhové biodiverzity. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně...

Kategorie: Krmivo

Normande znamená svobodu pro farmáře

Normande je krátkohlavý skot kombinovaného typu původem z Dolní Normandie. Podle dostupných zdrojů má nejstarší plemennou knihu na světě, ale v českých podmínkách se s tímto plemenem setkáváme asi 18 let. Jak říká Ing. Jan Zámečník, místopředseda Svazu chovatelů normandského skotu, je toto plemeno oblíbené nejen kvůli nenáročnosti a klidnému...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot

České strakaté z Litohoře

Plemeno české strakaté tvoří na inseminační stanici v Litohoři většinu. To řekl při příležitosti chovatelské přehlídky ředitels poelčnosti Plemo Ludvík Dodávka. Zároveň představil některé býky, kteří mají v Litohoři své trvalé bydliště. ...

Kategorie: Dojený skot

Flekaté Francouzky na české farmě

Normande má patrně nejstarší plemennou knihu na světě, ale v českých podmínkách se s tímto plemenem setkáváme asi 18 let. Podle Ing. Jana Zámečníka, místopředsedy Svazu chovatelů normandského skotu je plemeno oblíbené nejen kvůli jejich nenáročnosti a pohodové povaze, značný význam hraje i kvalita mléka, především obsah beta kaseinu A2A2.

Kategorie: Dojený skot

Genetické řešení antimikrobiální rezistence

Od objevení penicilinu v roce 1928 se antibiotika používají k léčbě bakteriálních infekcí u lidí a zvířat. Od padesátých let byla antibiotika přidávána do konvenčních diet ke zlepšení růstu prasat a drůbeže. Vzhledem k vývoji a šíření bakterií rezistentních vůči antibiotikům však byla zakázána krmná antibiotika v Evropské unii a...

Kategorie: Prasata

Býci z Litohoře

Po dvou letech se uskutečnila v prostorách inseminační stanice v Litohoři přehlídka plemenných býků. Jak uvedl ředitel společnosti Plemo Ludvík Dodávka, inseminační stanice býků firmy AGRO Měřín byla založena v roce 1959, je tedy v provozu již 60 let.

Kategorie: Dojený skot

Plemeníci z Litohoře

Vždy po dvou letech se koná v prostorách inseminační stanice v Litohoři přehlídka plemenných býků. Akci pořádá společnost Plemo, a. s. Letos se uskutečnila koncem září. Jak uvedl ředitel společnosti Ing. Ludvík Dodávka, inseminační stanice býků firmy AGRO Měřín byla založena v roce 1959. ...

Kategorie: Dojený skot

Zdravé a užitkové české straky

Černovice leží na pomezí Kraje Vysočina a Jihočeského. Spadají do okresu Pelhřimov. Městečko bylo založeno na důležité křižovatce cest pravděpodobně v 1. polovině 14. století. Patřilo k hradu Choustníku a bylo součástí rožmberského panství. Za husitských válek bylo několikrát zpustošeno. Roku 1597 koupila Černovice Magdalena Malovcova z Lisova a připojila...

Kategorie: Dojený skot