Archiv autora: Vladislav Fuka

Filtr

Vepřové s vlastním příběhem

Chov prasat má v Zemědělské společnosti Zalužany, a. s., na Příbramsku dlouhou tradici. V sedmdesátých letech postavilo tehdejší zemědělské družstvo Vltava dokonce nový komplex tří stájí označený jako P700 stojící zcela samostatně ve východní části katastru obce. Šlo o tři kaskádovitě umístěné haly pro 700 prasnic propojené centrálním podroštovým kanálem...

Kategorie: Nezařazené

Nový domov pro prasnice a selata

Technologie ustájení, krmení, odklizu kejdy a větrání byly v původních stájích v Zalužanech velmi zastaralé a už nevyhovovaly současným požadavkům kladeným na moderní chovy prasat u nás i v Evropské unii. Společnost Agrico zahájila stavební práce na modernizaci zbylých dvou stájí pro chov prasnic a odchov selat na konci roku...

Kategorie: Prasata, Technologie

Moderní stáj pro výkrm prasat

Původní technologie ustájení prasat byla v Zalužanech velmi zchátralá, řada stájových prvků se už nacházela v havarijním stavu a dožívající zvířata měla nízkou užitkovost. Změna přišla s Agricem Třeboň a rekonstrukcí první haly pro výkrm prasat probíhající od listopadu 2013 do května 2014.

Kategorie: Prasata, Technologie

Testy potvrdily praktické přednosti

Společnost U + M Servis Třeboň zastupuje od roku 2016 na českém trhu krmnou techniku BvL. U stejnojmenných krmných vozů oceňují chovatelé skotu nejen jejich užitné vlastnosti vycházející z řady výjimečných technických prvků, ale především správnou strukturu namíchané krmné dávky. Ta je základním předpokladem optimální hodnoty pH v bachoru, většího...

Kategorie: Krmivo, Technologie, Výživa zvířat

Hospodářská zvířata na venkov patří

V den, kdy si v Moskvě ruští komunisté připomínali 101. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která byla ve skutečnosti ozbrojeným bolševickým převratem, se více než osmdesát českých zemědělců a hostů sešlo v Hrotovicích na Třebíčsku. Místní zemědělské družstvo a Agrico Třeboň tam pořádaly Den nové technologie, který se týkal nové...

Kategorie: Technologie

Generálním dodavatelem zkušená firma

Společnost Agrico Třeboň je na českém trhu lídrem mezi dodavateli stájových technologií. Stále více chovatelů se přesvědčuje o tom, že její zařízení přispívají k pohodě zvířat, vyšší užitkovosti, nižším ztrátám i vysoké produktivitě práce a zásadně snižují podíl nákladů. Výrazně tak podporují lepší ekonomiku produkce. Přesvědčit se o tom mohli...

Kategorie: Technologie

Investice základem prosperity I

„Nový kravín pro 700 dojnic by měl nahradit dvě původní zastaralé stáje v Chrástu a Tušovicích. Očekáváme od něj výrazné zvýšení užitkovosti dojnic, vyšší produktivitu práce, lepší zdravotní stav zvířat a výraznou úsporu přepravních nákladů, odhadem až o třicet procent. A také lepší životní prostředí místních obyvatel. Pokud chceme i...

Kategorie: Dojený skot, Prasata

Patrioti opět nechyběli

Od roku 1991, kdy byla společnost Agrico Třeboň založena, nechyběla ani na jedné výstavě Země živitelka. „Jako jihočeští patrioti nemůžeme na živitelce chybět,“ přivítal nás letos v expozici třeboňské společnosti tradičně laděné dočervena Ing. Michal Karmazín. „Přestože působíme v celé republice i za jejími hranicemi, srdcem patříme sem. A jsme...

Kategorie: Technologie, Výstava, Zdraví zvířat

Kdo spoléhá jen na ruce, skončí

Jako jeden z mála zemědělských podniků v okrese Jihlava chová Zemědělské družstvo Sedlejov prasata. Aby stáje splňovaly veškeré požadavky na produktivitu práce, welfare i odpovídající užitkovost, družstvo dlouhodobě spolupracuje s třeboňskou společností Agrico. Naposled při výstavbě nové porodny prasnic a odchovny selat, které si mohli prohlédnout během Dne nové technologie...

Kategorie: Prasata

Nová stáj se všemi moderními prvky

Uspořádání nové bezstelivové stáje pro prasata v Sedlejově vyhovuje základním požadavkům zoohygieny a welfare chovaných zvířat. Prasnice budou ustájeny v individuálních a skupinových, plošně diferencovaných kotcích v závislosti na fázi reprodukčního cyklu, prasničky a selata v dochovu ve skupinových kotcích. Nová porodna prasnic zaručuje vyšší produktivitu práce, spojením individuální péče...

Kategorie: Prasata