Archiv autora: Vladislav Fuka

Filtr

Zlatý klas pro chytrý kurník

Doby, kdy se vstávalo se slepicemi, jsou dávno pryč. I do chovu drůbeže proniká automatizace, tak proč si život neulehčit. Jednou z každodenních povinností chovatele je otevírání a zavírání kurníku, aby drůbež neohrozili noční predátoři. S nápaditým řešením přichází projekt Chytrý kurník s automatickými dvířky Chickdoor. Na výstavě Země živitelka...

Kategorie: Drobnochovy, Technologie

Ojedinělá invaze robotů

První letní den zavítaly desítky chovatelů do Markvartic na Děčínsku. Nepřijely vzdát hold letnímu slunovratu, ale v rámci Dne moderních technologií si prohlédnout stáj se 140 dojnicemi, o něž se starají roboti či automatické systémy. Ať už Mirobot pro automatické vyhrnování hnoje, či Strohmatic k automatickému zastýlání slámy, nebo dojicí...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Investice mají smysl

V polovině června proběhla v Opatovicích na Kolínsku kolaudace nové odchovny selat společnosti POLINE, s. r. o., která má živočišnou výrobu postavenou na chovu prasat. Zabývá se především produkcí zástavových selat, z nichž část vykrmuje do porážkové hmotnosti a ostatní putují k velkým i drobným chovatelům v celém Středočeském kraji....

Kategorie: Prasata, Technologie

Jednoduché, ale moderní stájové prvky

V těchto dnech se postupně naskladňuje nová stáj pro odchov selat v Opatovicích na Kolínsku patřící společnosti POLINE. Kompletní stájové technologie dodala společnost AGRICO Třeboň, která byla zároveň generálním dodavatelem. Jde o jednoduché, přitom však moderní stájové prvky, které se už osvědčily ve vedlejší porodně prasnic postavené v roce 2014....

Kategorie: Prasata, Technologie

Vepřové s vlastním příběhem

Chov prasat má v Zemědělské společnosti Zalužany, a. s., na Příbramsku dlouhou tradici. V sedmdesátých letech postavilo tehdejší zemědělské družstvo Vltava dokonce nový komplex tří stájí označený jako P700 stojící zcela samostatně ve východní části katastru obce. Šlo o tři kaskádovitě umístěné haly pro 700 prasnic propojené centrálním podroštovým kanálem...

Kategorie: Nezařazené

Nový domov pro prasnice a selata

Technologie ustájení, krmení, odklizu kejdy a větrání byly v původních stájích v Zalužanech velmi zastaralé a už nevyhovovaly současným požadavkům kladeným na moderní chovy prasat u nás i v Evropské unii. Společnost Agrico zahájila stavební práce na modernizaci zbylých dvou stájí pro chov prasnic a odchov selat na konci roku...

Kategorie: Prasata, Technologie

Moderní stáj pro výkrm prasat

Původní technologie ustájení prasat byla v Zalužanech velmi zchátralá, řada stájových prvků se už nacházela v havarijním stavu a dožívající zvířata měla nízkou užitkovost. Změna přišla s Agricem Třeboň a rekonstrukcí první haly pro výkrm prasat probíhající od listopadu 2013 do května 2014.

Kategorie: Prasata, Technologie

Testy potvrdily praktické přednosti

Společnost U + M Servis Třeboň zastupuje od roku 2016 na českém trhu krmnou techniku BvL. U stejnojmenných krmných vozů oceňují chovatelé skotu nejen jejich užitné vlastnosti vycházející z řady výjimečných technických prvků, ale především správnou strukturu namíchané krmné dávky. Ta je základním předpokladem optimální hodnoty pH v bachoru, většího...

Kategorie: Krmivo, Technologie, Výživa zvířat

Hospodářská zvířata na venkov patří

V den, kdy si v Moskvě ruští komunisté připomínali 101. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která byla ve skutečnosti ozbrojeným bolševickým převratem, se více než osmdesát českých zemědělců a hostů sešlo v Hrotovicích na Třebíčsku. Místní zemědělské družstvo a Agrico Třeboň tam pořádaly Den nové technologie, který se týkal nové...

Kategorie: Technologie

Generálním dodavatelem zkušená firma

Společnost Agrico Třeboň je na českém trhu lídrem mezi dodavateli stájových technologií. Stále více chovatelů se přesvědčuje o tom, že její zařízení přispívají k pohodě zvířat, vyšší užitkovosti, nižším ztrátám i vysoké produktivitě práce a zásadně snižují podíl nákladů. Výrazně tak podporují lepší ekonomiku produkce. Přesvědčit se o tom mohli...

Kategorie: Technologie