Automatická kruhová dojírna

Společnost GEA na Techagru v Brně vystavovala automatické dojení, konkrétně svou „vlajkovou loď“ – kruhovou dojírnu DairyProQ.

Základním rysem DairyProQ jsou oddělené, na sobě nezávisle pracující moduly dojicího místa, každý s vlastním nasazovacím ramenem. Tento systém umožní opětovné nasazení v kterýkoliv okamžik a zaručí tak kdykoliv pokračovat v dojení. Pokud bude jeden modul dočasně mimo provoz, dá se příslušné dojicí místo zablokovat až do provedení opravy. Ostatní místa fungují nerušeně dál. Veškerá technologie je skryta ve sloupku robustní konstrukce, který odděluje jednotlivá dojicí stání. Umístění dojicích modulů na kruhové dojírně DairyProQ zároveň umožňuje volný pohodlný přístup dojiče ke zvířeti a k vemeni.

 

Automaticky nebo ručně

Kamera detekuje tvar a pozici struků dojnice vizuálně a současně i trojrozměrně. Z údajů kamery pak řídicí jednotka vypočítá ideální pozici pro nasazení a přivede strukové násadce přímo pod struky. Stojí-li dojnice na dojicím místě, nasazovací rameno s dojicím strojem najede bezpečně pod ni. Pokud dojnice kope, balanční mechanismus rameno vychyluje a proces nasazování normálně pokračuje dál. V případě problému zařízení dává signál pro obsluhu a dojicí stroj lze nasadit i ručně.

 

Co umí strukové návlečky

Každý krok dojení se děje uvnitř strukové návlečky plně automaticky a se stále stejnou precizností – od nasazení strukové návlečky, stimulace struků, jejich očištění, osušení, rozdojení, dojení, až k následnému dipování a konečnému snímání návleček individuálně podle vydojení jednotlivých čtvrtí.

Stimulace struků začíná ihned při nasazení strukové návlečky a šetrně připravuje dojnici na dojení. Po nasazení návlečky proběhne omytí struku nebo predipování. Po navazujícím osušení se spustí rozdojení. Zařízení disponuje senzory, kterými neustále analyzuje průtok mléka a u každého struku individuálně pak vodivost, barvu, teplotu mléka a nádoj. V závislosti na výsledcích analýzy a na výstražných hlášeních ventil otevírá nebo zavírá cestu pro transport mléka.

Více v NCH 6/2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *