Benice: Barokní koně z barokního statku

V současnosti má v České republice oprávnění k plemenitbě 30 hřebců starokladrubského koně. Národní hřebčín Kladruby nad Labem a jeho odštěpný závod Hřebčín Slatiňany disponuje 16 plemeníky (a k nim vlastní ještě dva rezervní), zbývajících 12 pak připouští v soukromých chovech. Největším z chovatelů starokladrubského bělouše je Hřebčín Favory se sídlem v Benicích na Benešovsku.

Barokní statek Benice, založený v roce 1746, je kulturní památka. Ukázkový objekt z nedávno ještě zdevastované stavby udělala až rekonstrukce společností Favory. Ta patří ing. Jiřímu Jehličkovi a Tomáši Bartákovi, tedy mužům, kteří ještě jako zaměstnanci Velkovýkrmen Netvořice měli rozhodující zásluhu na založení podnikového chovu starokladrubského bělouše v roce 1984. Základem stáda se tenkrát staly tři klisny, zakoupené od Státního statku Český Brod. Role prvního plemeníka připadla na hřebce 212 Favory IV – 50 v majetku státní plemenářské organizace. Jeho jméno inspirovalo Jehličku s Bartákem k pojmenování později založené firmy i hřebčína.
Stádo, sídlící ve středisku Nedvězí, bylo postupně rozšířeno dalšími nákupy ze Školního statku Lány a Kladrub nad Labem. Velkovýkrmny se potom přeměnily na statek a tomu byl v roce 1989 uznán rozmnožovací chov starokladrobského bělouše. O dva roky později koupili Jehlička a Barták celé stádo 63 netvořických koní. Vedle kladrubáků v něm byli i zástupci jiných teplokrevných i chladnokrevných plemen.
„Momentálně chováme v Benicích 120 koní a starokladrubští bělouši mají početní převahu. Základní stádo představuje 22 klisen a dva hřebci, narození a odchovaní už u nás,“ řekl Zemědělci J. Jehlička. Prvním z nich je letos osmiletý Generalissimus Santalina XXXVIII, po Generalissimus Amadeus XXX. Druhý plemeník je synem již vzpomínaného 212 Favory IV – 50 a jmenuje se Favory Erusa XV (nar. 1990).
„V úplných začátcích jsme museli využívat klisny nižší kvality, protože ty nejlepší nebyly prostě k mání. Postupně se ale z této situace dostáváme a uplatnění odchovanců Hřebčína Favory v Rakousku nebo Německu svědčí o tom, že o koně z Benic je zájem. A ten by nebyl, kdyby nešlo o perspektivní zvířata,“ pokračuje Jedlička. A má pravdu – bělouše „made in Favory“ řídí například rakouský mistr dvojspřeží Pointel nebo reprezentant téže země ve čtyřkách Leibetseder.
Produkce hřebčína tedy zajišťuje jednak obměnu vlastního stáda, jednak je její část určena k prodeji (podle pohlaví nejméně ve stáří čtyř let). Starokladrubáci z Benic ovšem navíc hrají pravidelně ve filmech a permanentně poskytují služby turistům: „Tito kočároví koně jsou velmi vhodní i pod sedlo. Velcí, hodní a klidní, žádaní na vyjíždky hlavně od zahraničních návštěvníků Benic,“ dodává jeden z dvou majitelů firmy.
Barokní památka s chovem barokního koně získává stále větší renomé. Ve vozatajských soutěžích ji reprezentuje zkušený Tomáš Barták (čtyřspřeží) a jeho syn, Tomáš junior řídí jednospřeží. A reklamu Hřebčínu Favory dělá ve Španělsku odchovankyně Seneca, kterou od jeho majitelů dostal darem král Juan Carlos při návštěvě České republiky.
Jiří Křepelka, Náš chov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *