Boj proti chorobám zvířat a škůdcům rostlin – rok 2019

Pro rok 2019 se Evropská komise rozhodla vyčlenit částku 154 milionů eur na boj proti chorobám zvířat a infekčním chorobám zvířat, která mohou být přenášena na člověka, jakož i na podporu průzkumů škůdců rostlin.

„Boj proti africkému moru prasat a bakterii Xylella jsou každodenními příklady akcí EU týkajících se chorob a škůdců, které představují konkrétní ohrožení příjmů občanů a klíčových hospodářských odvětví. Vyčleněné částky ilustrují, jak vážně se k těmto otázkám přistupuje. Finanční prostředky budou orgány členských států používat tak, aby jim pomohly rychle reagovat při vzniku ohnisek, která by mohla mít vážný dopad na zdraví zvířat a lidí, hospodářství a obchod,“ uvádí Vytenis Andriukaitis, komisař pro zdraví a bezpečnost potravin.

V oblasti zdraví zvířat bylo na podporu provádění 142 schválených programů eradikace, kontroly a dohledu nad nemocemi, zejména africkým prasetem prasat (který představuje velkou hrozbu pro hospodářství EU) nebo chorob zvířat přenosných na člověka jako je tuberkulóza skotu, vzteklina a salmonelóza u drůbeže, bylo přiděleno 141 milionů eur.

V oblasti zdraví rostlin vynaloží EU v roce  2019 více než 13 milionů eur na průzkum 62 škůdců rostlin v 24 členských státech (to představuje 817 individuálních průzkumů škůdců rostlin), přičemž největší část prostředků směřuje k boji proti Xylella fastidiosa, jednomu z nejnebezpečnějších škůdců rostlin na světě.*

www.ag-press.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *