Boxové lože pro dojnice – základ zdraví a produkce mléka

Využití informací získaných v rámci jednoduché analýzy základních vlastností boxových loží, frekvence výskytu poranění a výskytu abnormálního chování dojnic přinese chovatelům cenné informace o úrovni jejich welfare a komfortu dojnic v průběhu ležení. Může se stát cenným zdrojem informací pro úpravu boxových loží, úpravu management nastýlání, péči o podestýlku v boxových ložích pro dojnice.

Při posuzování úrovně pohody ustájených dojnic je vhodné zaměřit pozornost na analýzu vybraných ukazatelů chovného prostředí s důrazem na zajištění možnosti realizace behaviorálních projevů dojnic, a to krmení a napájení, ležení, odpočinek, přežvykování, sociální interakce včetně dostatku pohybu.

Špatné konstrukční vlastnosti boxových loží vedou ke zkrácení délky ležení a zvýšení rizika kulhání. Krávy, u kterých se jednou projevily příznaky kulhání, věnují ve srovnání s nekulhajícími zvířaty ještě méně času ležení a odpočinku.

Zvýšená frekvence zaléhání dojnic na betonových podlahách, hnojných, přeháněcích a krmných chodbách může být zapříčiněna také malým počtem boxových loží ve vztahu k počtu ustájených dojnic nebo mokrou, popřípadě znečištěnou, podestýlkou.

Nevhodné konstrukční řešení boxových loží pro dojnice nebo nedostatečné množství podestýlky se mimo jiné projeví i ve zvýšení frekvence výskytu poranění na různých částech těla.

Povrch boxového lože musí být měkký, suchý a neklouzavý. Mezi základní předpoklady pro udržení odpovídající čistoty povrchu těla dojnic patří dostatečné množství kvalitní suché, čisté podestýlky v boxových ložích, příp. lehárnách, a pravidelný odkliz výkalů z manipulačních a krmných chodeb. Pro lepší hygienu chovu dojnic se aplikují do steliva přípravky, které mají pozitivní vliv na kvalitu a stabilizaci podestýlky, snižují koncentraci amoniaku ve stájovém prostředí, zvyšují čistotu povrchu těla zvířat.*

Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Ing. Gabriela Malá, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha Uhříněves, Alžběta Jarolímková, MSD Animal Health, Praha Smíchov

Podrobněji v časopisu Náš chov 1/2019.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *