Kategorie:
Prasata
Štítky:

Být společně silnější

Přesné informace o svém podniku by měl znát každý chovatel. Získat potřebné informace a najít cestu k vyřešení slabších stránek podniku s chovem prasat může pomoci novinka na trhu – projekt ProSUS. Tento projekt představili jeho zástupci českým chovatelům na mezinárodním semináři v plném sále golfového rezortu Kunětická hora.

Po úvodních slovech Ing. Ivana Řezáče se svým příspěvkem vystoupil ředitel Evropských producentů prasat (European Pig Producers, EPP) Sven Häuser. Tato síť předních výrobců prasat, kteří se zavázali k výměně znalostí a zkušeností, byla založena v roce 1990 v Dánsku. Dnes má 529 členů z 23 zemí. „Jedná se o nepolitickou a neziskovou organizaci, která podporuje úzkou spolupráci mezi odborníky, obchodníky, průmyslem a vědou,“ informoval Sven Häuser a dodal, že přibližně 70 % členů patří mezi chovatele prasat a 30 % z nich se zabývá některou z ostatních profesí týkajících se chovu prasat.

Aktivitou EPP je například uspořádání mezinárodních kongresů v různých evropských zemích. Na těch se diskutuje o nejnovějších trendech v oboru a stranou nezůstává ani ekonomika podniků s chovem prasat. Mezi hlavní body patří přednášky mezinárodních odborníků, návštěvy farem nebo diskuse mezi členy.

Ze spolupráce EPP a DLG vzešel společný projekt Globální trendy v produkci prasat (Global Pig Production Trend, GPPT), z něhož podle řečníka vyplývá několik trendů v globální produkci. „Na základě dotazníkových šetření mají evropští chovatelé zájem zlepšit především zdravotní status chovů a zvýšit počet odstavených selat. Cílem je pro ně například optimalizovat efektivitu výživy a zabývají se také možností vylepšit image chovatelů prasat. To a mnohé další otázky se řeší nejen v Německu, ale také v ostatních evropských zemích včetně České republiky. Jsem přesvědčen, že toto uskupení může pomoci i českým chovatelům,“ komentoval Sven Häuser.

A přidal rady k dosažení lepšího zpeněžení vepřového masa: „Osvědčují se dlouhodobé smlouvy s odběrateli, případně založení společných kooperací. Chovatelé se pak mohou zaměřit na požadavky zpracovatelů a třeba i změnit management chovu směrem k lepšímu zpeněžení,“ uvedl Häuser.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *