Chladicí podložky pro oprasené a kojicí prasnice

Aby se prasnice cítila dobře při oprasení a kojení selat, je nejlepší, aby teplota příliš nestoupla. Tepelný stres se však často vyskytuje např. kvůli horkým létům, vysoké užitkovosti nebo vnitřnímu klimatu, který je zaměřen na to, aby se novorozená selata cítila pohodlně. Pomoci mohou chladicí podložky.

Tepelný stres má negativní vliv na produktivitu prasnic a reprodukční výkonnost. Má mnoho vlivů na metabolismus zvířat a fyziologii. Ty zahrnují zvýšenou teplotu tělesného jádra, zvýšený průtok krve do pokožky, aby se rozptýlilo sálavé teplo, dále zvýšenou míru respirace k odstranění přebytečného tepla a také snížení příjmu krmiva jako strategie snižování výroby tepla.

V důsledku toho prasnice v tepelném stresu měly nižší mléčnost a poklesl tedy přírůstek selat. Prasnice s nadměrnou ztrátou bílkovin v těle během laktace budou mít delší interval od odstavu selat k říji a budou mít snížené zabřezávání.

Během posledních tří desetiletí se prasata selektovala na zvýšení velikosti vrhu a produkci mléka, ale tím se také zvýšila produkce tepla prasnicemi a snížila se jejich horní kritická teplota. Vedlo to také ke snížení hmotnosti selat při porodu a nižším rezervám tělesné energie při narození. To vyžaduje vyšší teploty v doupatech pro selata a použití tepelných polštářků nebo tepelných lamp, které pro ně zajišťují místní teplo.

Chladicí podložka pro odstranění přebytečného tepla

Katedra živočišné výroby na univerzitě v Purdue a katedra chovu skotu USDA-ARS v posledních třech letech společně pracují na vývoji chladicího polštářku, který je schopen účinně odstraňovat přebytečné teplo kojících prasnic.

Chlazení podlah je založeno na vedení tepla ze zdroje (zvířete) do vnitřku podložky (chlazená voda protékající potrubím), zatímco zvíře leží. Hliník a měď jsou schopny účinně přenášet teplo mezi oběma teplotami. Chladicí podložka byla vyrobena z hliníkové desky s vysokou hustotou, z polyethylenové základny s vysokou hustotou a měděných vodních trubek připojených k hliníkové desce. Po počátečních testech byly rozměry podložky zvětšeny a byl vylepšen rozsah konstantních průtoků, doba mezi proplachováním a požadované horní nastavené teploty pro různé podmínky prostředí.

Testování u prasnic

Vylepšené konstrukce chladiče byly použity při tzv. v laktačních zkouškách. Prasnice bez chlazení strávily více času v tzv. psím posedu, aby zvýšily rozptyl tělesného tepla do životního prostředí, méně žraly a méně času věnovaly kojení selat ve srovnání s prasnicemi s aktivním chlazením. Po 80 minutách chlazení měly prasnice s aktivním chlazením pomalejší dýchání (45 vs. 122 dechů/min), srdeční frekvenci (100 vs. 119 úderů za minutu), vaginální teplotu (39,2 vs. 40,1 °C), rektální teplota (39 vs. 40 °C) a teplotou kůže (38,6 °C až 39,4 °C) než prasnice bez aktivního chlazení. Rychlost odstraňování tepla byla třikrát až čtyřikrát vyšší než u předchozích chladičů z betonových a ocelových trubek, pokrývající celé podlahové profily.

Chladicí podušky omezují tepelný stres. Nízký průtok vody byl nastaven pro prostor s mírným tepelným stresem a vysoký průtok byl potřebný pro prostory spojené možností průměrného tepelného stresu.*

Zdroj: www.pigprogress.net

  1. března 2019

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *