Chorioptový svrab u dojnic

Svrab (prašivina) je infekční parazitární kožní onemocnění, kterého původci jsou zákožky. U skotu se vyskytují zástupci tří rodů zákožek: Chorioptes spp., Sarcoptes spp. a Psoroptes spp. Onemocnění doprovází svědění, které se projevuje neklidem zvířat a jejich otíráním se o předměty. Článek je zaměřen na chorioptový svrab. Popisuje klinické příznaky, možnosti diagnostiky a terapie tohoto onemocnění v chovech mléčného skotu.

Na mléčné farmě s chovem holštýnského skotu byly již v minulosti zaznamenány kožní změny u několika dojnic z produkční sekce. Z hlubokého kožního seškrabu od dojnic s lézemi, byla mikroskopicky potvrzena různá vývojová stadia zákožek rodu Chorioptes spp. Všechny dojnice z produkční sekce byly vizuálně prohlédnuty a při výskytu kožních změn byly na základě jejich závažnosti rozděleny do dvou skupin: mírné léze a závažné léze.

Porovnávala se data o užitkovosti. I když se nepotvrdil jednoznačný negativní vliv chorioptového svrabu na užitkovost dojnic ve sledovaném chovu, nemělo by toto onemocnění být přehlíženo. Vzhledem k vysokému nakažlivému potenciálu se v chovu může rychle šířit nejen přímým kontaktem, ale i nepřímo prostřednictvím drbacích kartáčů s negativním dopadem na welfare. Proto je nutné tato stáda ošetřit antiparazitárními preparáty, u kterých jsou výhodou nulové ochranné lhůty na mléko. Zároveň je nutné asanovat prostředí stáje.*

MVDr. Ivana Šimková, MVDr. Zdenka Bezděková, Klinika chorob přežvýkavců a prasat, doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Klinická laboratoř pro velká zvířata, VFU Brno

 Podrobněji v časopise Náš chov 2/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *