Chov nutrií ohrožuje seznam invazních druhů

I když nutrie patří mezi kožešinová zvířata, novela zákona zakazujícího chov a usmrcování zvířat za účelem získání kožešin jejich chov neohrožuje. S poklesem zájmu o kožky se totiž chovatelé přeorientovali na produkci kvalitního masa, které se svými vlastnostmi řadí mezi dietní. Problematičtější je však nařízení Evropské unie č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů, které v členských zemích platí od 3. srpna 2016 a nutrie v němž figuruje na seznamu nepůvodních živočichů a rostlin, jejichž výskyt ve volné přírodě se bude na starém kontinentu postupně omezovat.

Přestože seznam prováděcího nařízení Evropské unie č. 1143/2014 se týká nutrií ve volné přírodě, chovatelé nutrií jakožto hospodářských zvířat za účelem získávání masa zatím vyhráno nemají. A to i přesto, že nedávno vládou schválená novela veterinárního zákona prodej masa z nutrie drobným chovatelům tzv. ze dvora umožňuje.
Podle koordinátorky Národního programu uchování a využití genetických zdrojů Ing. Věry Mátlové ještě existuje možnost udělit výjimku pro chov nutrií v České republice. Za účelem vyjednávání v Bruselu vzniklo nové chovatelské sdružení, které se namísto Českého svazu chovatelů stalo garantem chovu nutrií jako genetického zdroje. Již nyní lze konstatovat, že při udělení výjimky by chovy podléhaly kontrolám, a to jak na plnění požadavků zohledňující dobré životní podmínky zvířat, tak i zabezpečení proti úniku nutrií.
V rámci Národního programu uchování a využití genetických zdrojů, který se vztahuje na tři plemena nutrií (českou variantu standardní nutrie, moravskou stříbrnou nutrii a přeštickou vícebarevnou nutrii), je u nás registrováno devět chovatelů nutrií, jejich celkový počet je však vyšší.
S poklesem zájmu o kožky se hlavním produktem chovu nutrií stalo lehce stravitelné maso s nízkým obsahem cholesterolu. Z tohoto důvodu se plemenářská práce zaměřuje na plodnost (velikost vrhu), která je tak vedle mléčnosti a životnosti mláďat hlavním selekčním kritériem v chovech nutrií. Další snahou šlechtitelů je maximálně využít růstové schopnosti zvířat, přitom důraz je kladen na to, aby vykrmovaná zvířata dosahovala porážkové hmotnosti v co nejkratší době. Základním předpokladem zajištění tohoto požadavku je optimalizovaná výživa, které lze docílit podobně jako v chovech brojlerových králíků zkrmováním kompletních krmných směsí.
Maso nutrií je složením velmi podobné králičímu. Ovšem na rozdíl od králíka je svalovina nutrie tmavší. Vysokým obsahem bílkovin (více než 21 %) a nízkým obsahem tuku (okolo 2 %, u starších zvířat do 5 %) je maso nutrií hodnoceno jako dietní. Pro všechny hospodyňky je dobrou zprávou, že maso nutrií se dá upravovat na všechny způsoby (včetně uzení) podobně jako u králíka. V domácnostech je nejčastější kulinářskou úpravou pečená nutrie na česneku.*

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *