Chov ovcí na Slovensku

Snižování početních stavů ovcí a navyšování stavů koz – to je vývoj, který je v posledních deseti letech typický pro sektor chovu malých přežvýkavců na Slovensku. Nejistotu v tomto tradičním agrárním odvětví našich východních sousedů prohlubují také nízká cena ovčího masa a vlny a stoupající objem dovozu ovčího mléka. Kromě toho kýženému rozvoji slovenského ovčáctví nepomáhá ani stagnace šlechtitelských chovů a nedostatek pracovní síly.

Chov ovcí je na Slovensku nejstarším odvětvím živočišné výroby. Tradiční sektor, který produkuje funkční a zdravé potraviny, je současně ideální alternativou pro udržení rázu krajiny a zaměstnanosti na venkově.
„Na Slovensku máme 5395 různě velkých farem s chovem ovcí a koz, přičemž v průměru se na jedné farmě chová jednadevadesát zvířat. Pokud jde o velikost farem podle počtu zvířat, 4482 chovy jsou v kategorii do 50 ovcí a koz, na 713 farmách evidují 51 až 500 kusů malých přežvýkavců, ve 184 chovech je od 501 do 1500 ovcí a koz a šestnáct farem eviduje více než 1500 zvířat,“ vypočítal předseda Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku Ing. Igor Němčok.
Jak již bylo uvedeno, početní stavy ovcí ve slovenských chovech klesají. Od roku 2010, kdy bylo evidováno 408 299 kusů, klesly v letošním roce na 366 098 ovcí. Z celkového počtu 255 325 evidovaných bahnic bylo k 30. 6. 2018 zapojeno do kontroly užitkovosti necelých 14 % kusů. Pokud jde o užitkovost dojných plemen ovcí (slovenská dojná, assaf – vyšlechtěna v Izraeli z plemen východofríská x awassi, lacaune, východofríská, cigája, valaška a zušlechtěná valaška) v roce 2018 byla na průměru 145,6 litru na dojnici. Přitom nejužitkovější byla plemena lacaune (294 l), assaf (248 l) a východofríská ovce (194 l).
„Snižování početních stavů ovcí je odrazem celé řady vlivů, ať už se jedná o nízkou spotřebu skopového masa, nejistý zahraniční obchod a cenu ovčího masa, navyšující se dovoz ovčího mléka a nízká cena za vlnu a problém s jejím zpracováním, ale i nedostatek pracovní síly, stagnace šlechtitelských chovů a nepříznivý věk ovcí, což se promítá do nedostečné obnovy stáda. Přes všechna negativa je však třeba zdůraznit, že u nás máme pro chov ovcí vhodné podmínky,“ uvedl Ing. Igor Němčok.*
Více se dočtete v lednovém čísle časopisu Náš chov

Komentáře ke článku 3

  • assignment help

    • Assignments are designed to make the students burn the midnight oil every day. Students experience depression, anxiety problems and undesirable stress due to so much work and so on. So they tend to move towards taking Assignment Help

  • Assignment Help

    • Assignments are designed to make the students burn the midnight oil every day. Students experience depression, anxiety problems and undesirable stress due to so much work and so on. So they tend to move towards taking Assignment Help

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *