Chovatelé holštýnů se opět sejdou v Mrákově

Dne 20. září v 9.30 bude zahájen třetí ročník Mrákovské výstavy, která se koná v dvouletých intervalech. Organizátory jsou plemenářské firmy, působící v Domažlické oblasti: Natural, Injektion, nizozemský Samen, Insemina a místní zemědělské podniky - ZOD Mrákov. Vše pod záštitou Svazu chovatelů černostrakatého skotu, jehož zástupce bude i hodnotitelem.

Návštěvníci si mohou ještě před oficiálním zahájením, již od 8 hodin předvedené dojnice prohlédnout a zároveň využít přítomnosti zástupců plemenářských firem k diskusi.. Cílem výstavy je předvést šlechtitelský pokrok ve stádech holštýnského skotu a prokázat tak opodstatněnost chovu tohoto plemene i v oblastech se střední nadmořskou výškou. Zvláštností Mrákovské výstavy je předvádění výsledků plemenitby po býcích red holštýnských – jak v čistokrevné plemenitbě, tak v převodném křížení. Cílevědomý šlechtitelský program red holštýnského plemene rozvíjí v České republice právě nizozemský Samen a český Natural. Mezi našimi chovateli, zejména v převodném křížení, získalo plemeno velkou oblibu a proto se Mrákov 2000 stane dostaveníčkem všech chovatelů a fandů „redů“ u nás.
Na otázku o významu výstavy nám odpověděl Ing. Václav Šaloun z jedné z pořádajících společností Insemina z Horšovského Týna:
Výstava získala významné místo v kalendáři chovatelských akcí, především pro vysoký počet ne vystavovaných, ale předvedených dojnic. Na předešlých ročnících mohli chovatelé shlédnout přes sto kusů vzorně předvedených a připravených zvířat. Přiznávám, že velkou měrou nám pomohli nizozemští chovatelé, kteří nás podle vlastních zkušeností naučili připravovat zvířata na výstavu, jak po stránce exteriéru, tak i efektivnosti při cvičení chození zvířat, většinou prvotelek – živých a temperamentních holštýnek. Letos se chceme více spolehnout na vlastní síly s přispěním vedení Střední zemědělské školy v Horšovském Týně, která tuto možnost využije pro odbornou praxi studentů na chovatelské akci. Jednodenní výstava na zelené ploše bez možnosti podojení zvířat klade velké nároky i na organizaci. Po ranním svozu zvířat a přípravě proběhne výstava a přehlídka a následuje rychlý rozvoz všech zvířat k odpolednímu dojení.
Za důležité považuji skutečnost, že nepředvádíme holštýnská zvířata dovezená ze zahraničí, ale výsledek převodného křížení z původní domácí kombinované populace s býky zapsanými v plemenné knize holštýnského skotu zahraničních i domácích firem.
Vraťme se trochu k historii, kdy jste s křížením v regionu začali a jaké jste měli proto důvody?
Chovatelé z našeho regionu v letech 1991 až 1995, většinou ze známých důvodů, jakými jsou například nevypořádané restituce nebo ekonomická situace, nemohli „dosáhnout“ na dotace pro nákup čistokrevných zvířat ze zahraničí , a tak volili možnost připouštění holštýnských býků černé i červené varianty na svoji kombinovanou populaci zvířat. Pro tuto, často kritizovanou cestu i ze stran svazových činovníků, se na okrese Domažlice po roce 1991 rozhodlo asi 70 % chovatelů. O tom, že zvolili správnou cestu, svědčí fakt, že od roku 1995, kdy se začaly první výsledky této myšlenky naplňovat, jsou nárůsty užitkovosti v rámci Západočeského regionu nejvyšší. Za poslední kontrolní rok 1999 již předběhly Domažlice v užitkovosti všechny ostatní okresy v regionu, i přes minimální selekci chovů – při snížení počtu prvních inseminací o 17 % oproti roku 1990. Nejlepší chov podle užitkovosti na našem okrese je chov Tlumačov, z pořádajícího ZOD Mrákov, v tomto roce s průměrnou užitkovostí 8000 kg mléka a 200 krav se řadí „pouze“ na 50. místo žebříčku TOP 100 nejlepších chovů. Ostatní chovy s průměrnou užitkovostí okolo 6000 kg mléka dokončují rekonstrukce stájí v kapacitě 200 až 800 krav, naplňují je funkčními, konstitučně pevnými zvířaty, což jsou nutné předpoklady pro budoucí prosperitu. Od první výstavy nejde o předvádění zvířat pouze ze špičkových chovů, ale z tvrdých produkčních podmínek. Jde o předvedení životaschopných jedinců, kteří jsou svým zevnějškem, ale i užitkovostí schopni konkurovat i dovezeným zvířatům, jako příklad pro své tvrzení uvedu vítězky loňské celostátní výstavy Přerov 99. V kategorii černostrakaté prvotelky obsadila první příčku plemenice č. 94158 – 341 s podílem krve H 100 z Meclovské a. s.. Vítězku ve zvláštní kategorii red holštýnských plemenic č. 8490 – 341 s podílem krve R80C na ze ZD Puclice budou moci chovatelé obdivovat i letos v září v Mrákově.
Na závěr několik údajů o výstavě. Celkem bude předvedeno okolo 100 holštýnských dojnic, soutěžících v kategoriích I., II., III. a další laktace, a to jak v černé tak v červené varietě. Zvlášť bude možné shlédnout kolekce po plemenných býcích, což Źumožňuje chovatelům zpřesnit názory na plemeníky a upravovat další připařovací plány. Závěr výstavy je naplánován na 13 hodin. Poté mohou chovatelé využít pozvání na oběd do Mrákovského kulturního domu a zúčastnit se chovatelské besedy. Chovatelé a ppříznivci chovu red holštýnského plemene se po obědě sejdou na schůzi, kde bude projednána možnost založení Klubu chovatelů tohoto plemene.
Hana Adamová
POPISKA
Vítězka kategorie red holštýnského plemene na výstavě Přerov 99 Ź- plemenice č. 84902 341 R80C ze ZD Puclice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *