Chytrá zařízení pomáhají

Smart zařízení už si nachází cestu i do zemědělských podniků. Jejich prostřednictvím mohou chovatelé nejenom nepřetržitě získávat informace o zvířatech a stájovém prostředí, ale také více či méně nahradit drahou a často problematickou lidskou sílu. Sehnat ty správné pracovníky do živočišné výroby a stejně tak i zvládnout náklady na lidskou práci je stále složitější.

Automatizované krmení a klimatizace už dávno nejsou k vidění jen v chovech drůbeže a prasat. Ve stájích pro chov skotu už funguje celá řada technických vymožeností, které se po většinu času obejdou bez lidského zásahu. V nejedné stáji již mají instalovány systém pro kontrolu stájového mikroklimatu a pomáhají ho udržet na potřebných hodnotách. Čidla kontrolují teplotu a vlhkost vzduchu či obsah některých plynů, také dovedou komunikovat s meteostanicí a podle potřeby upravit zakrytí bočních stěn, otevření větracích otvorů, spuštění ventilátorů nebo sprch k ochlazování zvířat. V řadě podniků již producenti mléka spoléhají na robotické dojení, které se postará o další každodenní rutinu rozhodující o jejich příjmech. V oblasti krmení jsou automatické přihrnovače krmiva již celkem běžnou záležitostí, ale to není zdaleka vše. Dodavatelé technologií již dokážou i podnik s chovem skotu vybavit plně automatickou krmnou  linkou. Nicméně bez účasti člověka zatím nelze zajistit reprodukci (pokud tedy nepůsobí ve stádě plemeník v přirozené plemenitbě) a nelze opomenout, že jednou z důležitých součástí welfare je dobrý zdravotní stav. Kamerové systémy již sledují nejen porodny (nebo býky na inseminačních stanicích), ale často i běžné stáje. Termokamery dovedou rychle odhalit podchlazeného či přehřátého jedince. Jak jde vývoj stále vpřed, přichází na trh systémy, které toho umí čím dál víc a stále častěji pracují s umělou inteligencí. Díky tomu může být chovatel velmi brzy upozorněn na možný problém na mobilním telefonu a mimo farmu.

 

Kamery sledují s vysokou přesností, nepřetržitě ustájená zvířata s umělou inteligencí, což má být dalším krokem k vytvoření takzvaných chytrých stájí.

Podle pohybu krav v tzv. chytrých stájích propojujících systémy robotického dojení a krmení přes speciální senzory (např. čipy implantované pod kůži zvířete, integrované do ušní známky atp.) lze včas rozpoznat onemocnění končetin. Na základě údajů o produkci mléka pak mohou být nejenom provedeny úpravy v krmné dávce, ale také může být chovateli prezentován celkový stav jednotlivých zvířat, zvýrazněny případné odchylky či podezření na problémy.

Systémy analyzující data pomocí umělé inteligence nejsou navrhovány jen pro potřeby chovatelů skotu v moderních velkokapacitních stájích. Jejich využití má nemenší důležitost u stád, která se pohybují volně po pastvinách, u nichž je sledování a odhalování vznikajících problémů mnohem obtížnější.

Systém umělé inteligence je vyvíjen i u ovcí, ale daly by se aplikovat i u ostatních druhů, např. u hlodavců v laboratořích, králíků či koní.

S využitím zahraničních materiálů připravila Ing. Anna Marcinková.

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2020.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *