Členské shromáždění již po třiatřicáté

Pětadvacátého dubna proběhlo v sále kulturního domu ve Větrném Jeníkově u Jihlavy členské shromáždění Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR, z. s. Přijelo jednapadesát řádných členů svazu, třináct mimořádných a také dvanáct hostů, z nichž se někteří zapojili se svými prezentacemi.

Úvodní zprávu a činnosti za hodnocené období přednesl předseda svazu Ing. Karel Horák.  Řekl mimo jiné, že v loňském roce byla cena mléka relativně stabilní a že holštýnské krávy překročily v užitkovosti historický milník 10 000 kg mlék za normovanou laktaci. Zmínil se také o problému sucha a jeho vlivu na krmivovou základnu. Zhodnotil projekt Fit Cow jako nástroj k efektivnějšímu řízení stáda. Zmínil se také o důležitosti elektronické evidence nemocí a léčení v programu Deníku léčení. Uvedl, že Česká republika má jako jedna z mála zemí vlastní výpočet genomické plemenné hodnoty. Pokud jde o zdravotní problematiku, dokončuje se ozdravování od IBR, připravuje se certifikace tlumení paratuberkulózy.

Zprávy o hospodaření svazu za rok 2018 a představení návrhu rozpočtu na rok 2019 se chopil doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., ředitel svazu. Mluvil také o plnění hlavních priorit v roce 2018 a popsal, co čeká chovatel holštýnských dojnic v letošním roce, jako je pokračování v projektu Fit Cow nebo dokončení přechodu na společný genomický a konvenční výpočet plemenných hodnot.

O zdravotní situaci přednášel Ing. Václav Osička, předseda zdravotní komise. Shrnul například situaci v ozdravování od IBR a dodal, že je třeba důsledně chránit stáda skotu před zavlečením infekce. Uvedl také, že 28. ledna 2019 schválila vláda Akční plán národního antibiotického programu pro roky 2019–2022. Hovořil také o metodice pro tlumení paratuberkulózy na úrovni stáda.

Popisem změn a úpravou stanov svazu, jednacího řádu, organizačního řádu, řádu plemenné knihy, šlechtitelského programu a finančního řádu  plemenné knihy, se ve své prezentaci zabýval doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., ředitel svazu. Důvodem změn v jednotlivých dokumentech svazu byl vznik a platnost nařízení EU 1012/ 2016.

Vystoupení hostů členského shromáždění zahájil Ing. Petr Jílek, ředitel odboru zemědělských komodit Ministerstva zemědělství, a zabýval se aktuální situací dojeného skotu a popsal také dotační podpory v loňském roce v roce 2019. O prioritách Agrární komory ČR v roce 2019 a o tom, jaký je stav vyjednávání o společné zemědělské politice po roce 2020, mluvil Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR.

Aktuální nákazovou situaci u nás a v jiných zemích EU popsal ústřední ředitel SVS ČR MVDr. Zbyněk Semerád. Mluvil o tuberkulóze skotu, brucelóze skotu, enzootické leukóze skotu, BSE, nodulární dermatitidě skotu, slintavce a kulhavce, katarální horečce ovcí, IBR, Q horečce. Na závěr přednášky řekl, že česká republika je prostá, nebo je bez výskytu všech popsaných nákaz.

Doc. Dr. Ing. Josef Kučera, ředitel Českomoravské společnosti chovatelů, informoval posluchače o aktuálních projektech v ČMSCH, a. s.

Po diskusi a následném přečtení usnesení a odsouhlasení bylo členské shromáždění uzavřeno.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *