Koronavirus a chovatelé masného skotu

Současná situace kolem opatření spojených s vyhlášením stavu nouze kvůli výskytu koronaviru Covid-19 na území ČR přináší mnohé nejasnosti ohledně organizace akcí, které jsou tento rok v plánu. Ohrožena jsou nejenom setkání chovatelských klubů, ale i výběry, resp. aukce plemenných býků a částečně rovněž výstavy.

Věříme, že momentálně uplatňovaná omezení co nejdříve odezní, ale za měsíc a kousek je před námi druhý turnus výběrů plemenných býků a následných dražeb. Musíme proto v předstihu hledat alternativní krizové řešení, jak k organizaci přistoupit za situace, kdy by byl nouzový stav prodloužen. Naše kroky budeme dělat v úzké koordinaci s provozovateli odchoven. V příštím týdnu proto uspořádáme setkání se zástupci OPB, abychom společně nalezli jednotný model, jak na danou situaci, kdy jsou veřejné akce nad 30 osob zakázány, reagovat, aby měla na chovatele (majitele býků i nakupující) co nejmenší dopad. O dalším vývoji vás budeme informovat. Vaše představy o nejlepším řešení výběrů v nouzovém režimu nám můžete posílat e-mailem na adresu info@cschms.cz.

Přesun letošního TechAgra za polovinu dubna roku 2021 prakticky jistě znamená odložení národní výstavy hospodářských zvířat (NVHZ), která se měla podle původních plánů konat na konci dubna 2021. Ve hře jsou aktuálně tři varianty: přesun NVHZ na konec června jako bývala dříve, uspořádat ji na podzim 2021 či ji uspořádat až v roce 2022. ČSCHMS jako nejlepší variantu prosazuje uspořádat výstavu na podzim. Jednak z důvodu, že je to mezi chovateli nejpreferovanější termín, ale také proto, že kdyby se výstava v roce 2021 nekonala vůbec, byli bychom zřejmě nuceni zrušit plánované světové zasedání Charolais International, které mělo být spojeno právě s konáním brněnské výstavy. Svou roli v rozhodování samozřejmě může hrát i otázka financování ve vztahu k státní podpoře, neboť prosakují neoficiální informace, že z důvodu sanace obrovských ekonomických škod, které vládní omezení vyvolají, nebude dostatek dotačních prostředků na pokrytí všech potřeb spojených s finanční podporou na pořádání výstav. Toto omezení se případně může dotknout nejenom akcí pro příští rok, ale i výstav naplánovaných na letošek (Jihočeské beef show pro plemena AA a LI a Charolais show). Není třeba předčasně malovat čerta na zeď, ale musíme počítat i s variantou, že státní podpora výstav může být nižší nebo dokonce žádná.

Z pověření Ministerstva zemědělství jsme rovněž byli požádáni o součinnou pomoc při předcházení a řešení krizových situacích v podnicích živočišné výroby s ohledem na mimořádná opatření v České republice, která byla přijata v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Pokud v souvislosti s výskytem uvedené nákazy při zajišťování chodu živočišné produkce indikujete nějaké problémy, tak vás žádáme, abyste nám je nahlásili a my je předáme pověřeným pracovníkům MZe.*

Zdroj: Český svaz chovatelů masného skotu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *