Efektivní skladování krmiv a zajištění jejich trvanlivosti a kvality

Během skladování krmiv dochází k maximálním ztrátám. Kapacity skladů nebo způsob uskladnění musí být napojeny na systém sklizně a výroby krmiv, musí odpovídat technologii zakládání ve stájích. Plodiny se pěstují sezónně a po sklizni se zrno skladuje na krátkou nebo dlouhou dobu jako zásoby krmiv i jako osivo pro příští sezónu. Píci je možné při výrobě sena sušit na pokose až do úplného usušení, kdy výsledná vlhkost sena je menší než 15 %, což zajistí jeho bezpečné skladování bez výraznějšího zhoršování krmné hodnoty.

Při správném skladování sena se zachová jeho výživná hodnota a sníží se jeho ztráty. Ty se mohou přiblížit 50 až 60 %, začínají na poli a pokračují skladováním a krmením. Ztráty při skladování sena jsou obvykle 5 až 10 %. Seno je obvykle baleno do větších objemů, často se tedy setkáme s balením sena do balíků. Lisy na seno jsou schopné produkovat balíky různých velikostí a tvarů.Podmínky a způsob skladování slámy jsou dosti podobné, jako tomu je u skladování sena. V řadě zemědělských podniků používají při skladování slámy různé typy velkoobjemových lisů, které vytvářejí balíky o různých rozměrech. Optimální skladování především krmné slámy by mělo být v krytých prostorách, suchých, vzdušných a protipožárně zabezpečených. Měly by být zabezpečeny i proti půdní vlhkosti (izolace, rošty).

Hlavními momenty ztrát u siláží v průběhu skladování jsou ztráty při dýchání a fermentaci siláže, produkci odpadních vod a expozice kyslíku během skladování. Pro zaručení dobré stability siláže je nutné vytvořit uvnitř siláže vhodné prostředí. Je tedy zapotřebí zajistit vhodnou sušinu a určité pH, prokvašení optimálního množství dostupných cukrů, nízký počet sporotvorných a jiných nežádoucích mikroorganismů a dokonalé anaerobní prostředí. I v uskladnění siláží máme v současné době několik možností. Ukládat siláž můžeme do silážních žlabů různého profilu (nezastřešených nebo zastřešených), silážních věží, silážních polních plat, do polyetylenových vaků, obalovaných balíků a silážních hromad. Zrniny představují sypký suchý materiál, se kterým lze poměrně snadno manipulovat. Ztráty ze skladování jsou ovlivněny faktory biotickými (hmyz, škůdci, hlodavci, plísně) a abiotickými (teplota, vlhkost, pH). Zrna by měla být před skladováním sušena asi na 13 % vlhkosti, aby se minimalizovaly ztráty. Správné skladování je jedním z faktorů, které ovlivňují výslednou kvalitu krmiva a podílí se na zaručení dostatečného obsahu živin v krmivu. Vhodně skladované krmivo znamená  dostatečný příjem kvalitních a hygienicky nezávadných krmiv zvířaty a zajistí zdraví a užitkovost zvířat. Při skladování krmiv velice důležitou roli hraje teplota a vlhkost okolí a skladovaných komponent, proto je nejvíce účinnou a nejvhodnější variantou pravidelné sledování těchto faktorů, což pomůže včas zachytit problém a předejít znehodnocení a poškození krmiv.*

MVDr. Jana Tšponová, Ph.D., Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D., MVDr. Eva Štercová, Ph.D., Ústav výživy zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 Podrobnější informace v časopisu Náš chov 11/2019.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *