Evropský parlament prohlašuje, že nastala nouzová situace v oblasti klimatu

Dokonce už i evropský parlament přišel na to, že se něco děje s klimatem!! EU by se měla na konferenci OSN zavázat k nulovým emisím skleníkových plynů do roku 2050, říká parlament. Před konferencí OSN o změně klimatu COP 25, která se bude konat ve dnech 2.–13. prosince v Madridu, schválil parlament ve čtvrtek 28. listopadu usnesení, kterým se prohlašuje nouzová situace v oblasti klimatu a životního prostředí v Evropě i ve světě. Rovněž chtějí, aby komise zajistila, aby všechny příslušné legislativní a rozpočtové návrhy byly plně v souladu s cílem omezit globální oteplování pod 1,5 °C.

Ve zvláštním usnesení parlament naléhavě žádá EU, aby co nejdříve, nejpozději však do roku 2050, předložila Úmluvu OSN o změně klimatu strategii k dosažení neutrální klimatické změny. Poslanci rovněž vyzývají novou předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou (Německo, Křesťanskodemokratické strany CDU), aby do evropské zelené dohody začlenila cíl snížení emisí skleníkových plynů o 55 % do roku 2030.

Zvýšit celosvětové snižování emisí pro letectví a lodní dopravu

Poslanci tvrdí, že současná letecká a námořní doprava nedosahuje potřebného snížení emisí. Všechny země by měly zahrnout emise z mezinárodní lodní dopravy a letectví do svých národních plánů – vnitrostátně stanovených závazků (NDC) a naléhavě vyzývají komisi, aby navrhla začlenění námořního sektoru do systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

Více finanční podpory v boji proti změně klimatu

Parlament říká, že země EU by měly alespoň zdvojnásobit své příspěvky do mezinárodního ekologického klimatického fondu. Členské státy EU jsou největšími poskytovateli veřejných finančních prostředků na změnu klimatu a rozpočet EU by měl plně odpovídat mezinárodním závazkům. Nakonec parlament naléhavě vyzývá všechny země EU, aby do roku 2020 ukončily veškeré přímé a nepřímé dotace na fosilní paliva.

Citát

„Evropský parlament právě přijal ambiciózní postoj s ohledem na nadcházející COP 25 v Madridu. Vzhledem ke klimatickému a ekologickému stavu je nezbytné do roku 2030 snížit naše emise skleníkových plynů o 55 %. Několik týdnů před zveřejněním Communication on the Green Deal vysílá tak komisi jasný a včasný signál,“ uvedl Pascal Canfin (Francie, En Marche!), předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EK,během pondělní rozpravy.

Pozadí

Usnesení o vyhlášení nouzové situace v oblasti klimatu a životního prostředí bylo přijato 429 hlasy pro, 225 hlasů proti a 19 členů se zdrželo hlasování. Evropský parlament přijal usnesení o COP25 se 430 hlasy pro, 190 proti a 34 členů se zdrželo hlasování. Řada zemí, místních správ a vědců prohlásila, že naše planeta čelí klimatické nouzi. Evropská komise již navrhla cíl nulových emisí do roku 2050, ale Evropská rada jej stále neschválila, protože Polsko, Maďarsko a Česko jsou proti.

Parlament na konferenci COP 25

COP 5 (25. konference OSN o změně klimatu) se bude konat v Madridu ve dnech 2. až 13. prosince 2019. Oficiálního zahájení se zúčastní předseda Evropského parlamentu David Maria Sassoli (Itálie, Demokratická strana). Ve dnech 9. – 14. prosince se bude přítomna delegace Evropského parlamentu vedená Basem Eickhoutem (Nizozemsko, Zelená levice).*

Zdroj: www.ag-press.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *