Extruze jim zefektivnila produkci mléka

Nejen kvůli trvale rostoucí ceně sóji a stagnujícím výkupním cenám mléka, ale i sílícímu tlaku mlékáren na vyloučení geneticky modifikovaných krmiv z výživy dojnic, nutí chovatele hledat ekonomickou alternativu bílkovinných krmiv. Osvědčenou alternativou je tepelně upravený řepkový šrot, který obsahuje 33 až 35 % bílkovin. Dlouholeté zkušenosti se zařazováním extrudovaného řepkového šrotu a dalších bílkovinných krmiv do krmné dávky vysokoprodukčních dojnic mají v ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.

Pro uvedený středočeský podnik, který hospodaří na výměře 5300 ha zemědělské půdy, je chov skotu, respektive produkce mléka nosným programem výroby. Z celkového počtu 4250 podnikem evidovaných kusů je 1520 dojnic a více než 400 krav bez tržní produkce mléka. Produkční stádo reprezentují jak vysokoprodukční dojnice, tak krávy českého strakatého plemene. Zatímco v produkčním stádu asi 710 holštýnek dosahují užitkovosti v průměru něco přes dvanáct tisíc litrů mléka, u českého strakatého plemene je to asi bez tří set devět tisíc litrů.
„Tepelně upravený řepkový šrot jsme začali zařazovat do krmné dávky zejména proto, abychom se vyhnuli závislosti na nákupu sóji. Věděli jsme také, že při vysoké teplotě a tlaku se v extrudéru zlikviduje většina patogenů kontaminujících krmivo, což také sehrálo svou roli. Pro nás však měla extruze zásadní význam pro vyřešení zdravotního problému dojnic spojeného s nižším pH bachoru, respektive acidózou. Zpočátku jsme po vzoru severských států používali ve vaku konzervované drcené zrno se slámou a močovinou, tzv. „alkalič“. Nebyla to však ekonomicky příznivá varianta. Zařazením extrudovaných krmiv do krmné dávky jsme u krav docílili zlepšení bachorového metabolismu za současného zvýšení krmné hodnoty. Výrazné zlepšení zdravotního stavu krav pro nás bylo stěžejní, protože od toho se logicky odráží užitkovost. V letošním roce předpokládáme roční dodávku mléka na úrovni patnácti miliónů čtyři sta tisíc litrů mléka,“ uvedl při naší návštěvě předseda představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s.*

Více se dočtete v týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *