Genetická variabilita výskytu kančího pachu

Pozornost šlechtitelů prasat se dnes věnuje také ukazatelům souvisejícím s kvalitou vepřového masa z hlediska senzorických vlastností. Na ČZU byla testována variabilita vybraných SNP souvisejících s výskytem kančího pachu u sedmi genotypů prasat.

Chov prasat a produkce vepřového masa má v živočišné výrobě své nezastupitelné místo. S nárůstem počtu lidí bude stoupat i celosvětová poptávka po mase, proto rychle rostoucí druhy zvířat s výbornou konverzí živin – jako jsou prasata – pravděpodobně budou představovat významný podíl na růstu v odvětví produkce potravin. V České republice je nyní přibližně 1 580 900 prasat (čsú údaj za 1. čtvrtletí 2020) a spotřeba vepřového činí 43,2 kg na osobu. Ačkoli v ČR se spotřeba vepřového masa výrazně nemění, celková spotřeba vepřového ve světě mírně roste a patří mezi nejvíce konzumovaná masa. Prasata tak tvoří více než 40 % světové produkce masa.

Kulturní plemena prasat byla a jsou velmi dobře přizpůsobena nejrůznějším klimatickým a technologickým podmínkám. Komerční chovy dosahují vysoké úrovně produkce především díky naprosté uniformitě genetického materiálu a plněním jejich požadavků na živiny a ustájení. Genetické pozadí plemen má významný vliv na variabilitu většiny znaků spojených s kvalitou masa. Tím přímo ovlivňuje úroveň užitkových vlastností a ekonomiku chovu.

Literatura je k dispozici u autorů.

Ing. Kateřina Zadinová, Ph.D,

Bc. Ivana Hovorková,

doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D,

Ing. Kamila Pokorná,

prof. Ing. Roman Stupka, CSc.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kontakt: zadinova@af.czu.cz

Více v Našem chovu 6/2020.

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *