Hodnotily se výsledky výzkumu

Po tři dny se polovině letošního ledna ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi konalo oponentní projednání zpráv z výzkumných záměrů. Oponenti, zástupci spolupracujících firem a zemědělských družstev i univerzit vyslechli závěrečné i periodické zprávy. Oponenti hodnotili dosažené cíle, ekonomiku i možnost využití projektu v praxi. Třetí den probíhalo oponentní projednání periodické zprávy Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) za rok 2018. S výsledky výzkumu za první rok projektu seznámili posluchače garanti jednotlivých etap, resp. výzkumných záměru, jichž bylo celkem patnáct.

V pondělí se s výsledky svých projektů pochlubili za řešitelský kolektiv Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., (Výzkum genetických vztahů mezi dlouhověkostí, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí), prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., (Navýšení spolehlivosti celostátního genomického hodnocení dojeného skotu zařazením krav s domácí užitkovostí do genotypované referenční populace a Celostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat), Ing. Zdena Veselá, Ph.D., (Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitelských postupů v populaci koní v České republice).

Úterý šestnáctého ledna

V úterý se hodnotily další projekty. Prom. biol. Karel Novák (Výskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen mléčného skotu) měl jako hlavní řešitel za cíl charakterizovat variabilitu genů pro odolnost vůči infekcím, s genotypovacími testy popsat selekci, asociovat mutantní varianty s dostupnými údaji o produkčních a zdravotních znacích nakonec vypracovat metodická doporučení pro chovatelské svazy, chovatel a plemenářské firmy. Inovace biotechnologií v reprodukci hospodářských zvířat byla tématem výzkumu prof. Jaroslava Petra, DrSc. Cílem projektu u prasat byla inovace biotechnologických metod produkce gamet a embryí.  Bylo třeba zvýšit kvalitu oocytů dozrálých po kultivaci in vitro a odhalit endokrinní disruptory s negativním na plodnost prasat. Dále bylo třeba zvýšit kvalitu kančího spermatu. U skotu s garancí VÚVeL se inovovaly současné metody produkce embryí in vitro, zvýšil vývojový potenciál bovinních oocytů pro produkci embryí definovaného genomu. Pro omezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí představil Ing. Radko Loučka, CSc., možnost stimulace bachorové motoriky dojnic při zkrmování krmiv s nižší strukturální vlákninou využitím prostředku Rumenfibe – kartáčů a současně se sledovala využitelnost vedlejších produkty potravinářského průmyslu (mláto). Ing. loučka také seznámil posluchače s výsledky prvního roku projektu Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení. Cílem projektu bude inovovat a zlepšit technologie výroby kvalitní kukuřici na siláž a vojtěšku, a to s prvky precizního zemědělství při pěstování plodin po sklizeň, skladování a využití ve výživě skotu.  Využít spektrometrické metody NIRs a nastavit přístroje, aby reagovaly na stav sušiny, výživných hodnot a zpracování píce s možností využít přístroj pro krmný vůz s možností automatické změny dávky suroviny nebo délky míchání TMR v krmném voze. Projekt se bude řešit do roku 2022.

Ustájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku popsala RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. Cílem projektu bylo navržení speciálního kotce pro prasnice a selata (ve spolupráci s firmou AGE s. r. o.). Vyzkoušela se technologie ustájení rodících a kojících prasnic. Kotec zajišťuje komfort zvířat podle legislativy EU a jejího možného zpřísnění.  Nová technologie je kombinací omezení pohybu prasnice v prvních dnech po porodu a jejich uvolnění po zbytek laktace. Tím bude možné sloučit výhody klecového ustájení s přednostmi volného kotcového ustájení. Prasnice se mohou vypustit z klece třetí den po porodu, což jasně zlepší welfare prasnic v intenzivních chovech.*

Podrobněji v týdeníku Zemědělec a v časopisech Náš chov a Krmivářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *