Inovační diagnostika onemocnění končetin dojnic

Moderní prvky precizního zemědělství jsou v chovech hospodářských zvířat postaveny na monitoringu jednotlivých faktorů ovlivňujících produkci, životní projevy a zdravotní stav. Výkonným nástrojem testovaného procesu je plně automatizovaný a neinvazní sběr dat, který nijak neomezuje hodnocená zvířata a probíhá samostatně bez přítomnosti člověka. Využívané termografické měření probíhá po automatickém načtení kusu RF-ID identifikátorem při průchodu krav kolem kamery, aniž by toto online měření narušovalo pohyb zvířete nebo mu způsobovalo bolest, či jakýkoli stres.

Smyslem tohoto technického nástroje je nahradit práci chovatele a využití každodenního, mnohdy dokonce vícečetného, automatického sledování jednotlivých kusů. Pro přesnou identifikaci dojnic se tedy využívá respondérů, kterými farmy disponují pro identifikaci krav v dojírně či v krmných boxech.

Jednotlivé hodnocené faktory zvířat musí být měřeny nepřetržitě, resp. co nejčastěji. To je zajištěno například každodenním průchodem kolem termografické kamery při každém vstupu do dojírny.

Včasná diagnostika tohoto změněného zdravotního stavu umožní efektivní zásah v preklinické fázi a zvládnutí celé situace bez dopadů na užitkovost, s malými náklady na léčbu a k celkovému odvrácení nemoci.

Termografický systém hodnocení zdravotního stavu končetin je multidisciplinární biologicko-technický přístup s plně automatizovaným sběrem nadefinovaných dat a jejich online hodnocení. Všechna naměřená data jsou ukládána mimo diagnostiku onemocnění končetin, která jsou doprovázena lokálně zvýšenou teplotou, dávají nástroj pro hodnocení efektivity léčby jednotlivých chorob na základě průběhu naměřených teplotních veličin na postižených končetinách.

Automatizace veškerých procesů je způsobem, jak celý proces nejen výrazně zefektivnit, ale zejména jej učinit výrazně citlivějším na první příznaky rozvíjejících se odchylek.

Výstupem je tabulka s výpisem jednotlivých zvířat, která jsou podezřelá i se svou kategorizací podle lokomočního skóre.

Systém popsaný v tomto článku je celosvětově unikátní řešení svojí komplexností a mírou automatizace. Autoři jsou připraveni uvedenou problematiku se zájemci prodiskutovat a představit řešení podrobně.

doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Iva Novotná, Ing. Lucie Langová, Mendelova zemědělská univerzita v Brně, Ing. Václav Straka, Pavel Zítek, TMV SS, spol. s r. o., Ing. Oldřich Žďárský, Pavel Michalička, ŽIVA zemědělská obchodní, a. s.

Podrobněji v časopisu Náš chov 7/2020.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *