Investice do chovu se vyplácejí

Město Protivín v okrese Písek se řadí mezi menší, má zhruba pět tisíc obyvatel. První zmínka o Protivínu pochází již ze 13. století, v současnosti je znám především kvůli pivu, které se v místním pivovaru vaří už celá staletí. Nedaleko jeho brány lemované platany najdeme oblast s názvem Krč a v ní zemědělský podnik s chovem českého strakatého skotu.

ZD Krč hospodaří na výměře 830 hektarů zemědělské půdy, z toho je 120 ha trvalých travních porostů. Podnik je zaměřen na chov skotu a tomu je podřízena i rostlinná výroba. Na orné půdě se tak pěstuje silážní kukuřice na 106 ha, luskoobilné směsky na 40 ha a jetel na 30 ha. Výměru 120 hektarů zaujímá řepka, 240 ha pšenice a 65 jarní i ozimý ječmen. Na 15 ha najdeme oves a triticale ke krmení je na 70 hektarech.

Jak komentuje hlavní zootechnik Ing. Lukáš Jenší, ZD Krč hospodaří v podhůří Píseckých hor ve vyšších nadmořských výškách. Aktuálně chová 230 dojnic českého strakatého skotu s průměrnou denní užitkovostí 31,4 litru na dojenou krávu. Obsah tuku činí 3,56 procenta a bílkovin 3,49 procenta. Průměrný laktační den je na úrovni 167. Krávy v chovu se dožívají v průměru 2,65 laktace při brakaci pod třiceti procenty.

ZD Krč se stala prvním podnikem, který má v České republice možnost vyzkoušet výhody manažerského programu HERDEplus, který dodává společnost Sano. S firmou Sano, konkrétně s Ing. Antonínem Žižkou, Lukáš Jenší spolupracuje prakticky po celé čtyři roky, kdy je ve funkci hlavního zootechnika.

„Od září minulého roku využíváme program HERDEplus, což nám usnadňuje práci. S výjimkou registru zvířat, což už bude snad brzy vyřešené, je napojený na všechny technologie a software, které v chovu využíváme, například na dojírnu, výstupy z monitoringu plemenic, kontrolu užitkovosti,“ uvedl Ing. Jenší a dodal, že díky jednomu jedinému zadání konkrétního zvířete do systému a okamžitému propojení s ostatními programy ušetří čas, nervy a v konečném důsledku i peníze.

Program je plně nastavitelný uživatelem, výstupy jsou možné na obrazovku počítače nebo mobilního telefonu. Zootechnik může s jeho pomocí prakticky kdykoli zjistit jakékoliv informace o jednotlivých kusech i celém stádě včetně přehledně zpracovaných statistik a analýz. Jak dodává Lukáš Jenší, byl potřeba jen trochu silnější počítač, než stál na jeho stole dosud.

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *