Jak na kvalitní kukuřičnou siláž a tepelný stres dojnic?

Série letních seminářů pořádaná firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. v rámci poradenství pro Q CZ ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, ČTPZ a FarmVet s.r.o. s podtitulem Siláže a tepelný stres dojnic 2019 byla zahájena 24. července v Choťovicích v hotelu Na farmě. Celé dopoledne horkého dne bylo věnováno přednáškám o stavu siláží z loňského roku, o využití konzervantů při silážování i o vlivu sklizně na kvalitu kukuřičných siláží.

Přednášky zahájil MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. (FeedLab s. r. o.), odborník na výživu skotu a silážování. Popsal své zkušenosti se stavem kukuřičných siláží vyrobených v roce 2018 a to, jak se mohou v současné situaci uplatnit. Doporučil monitorovat stav porostu a určit optimální dobu sklizně a odesílt vzorky na rozbor do laboratoře.

Druhá přednáška se týkala prevence tepelného stresu u dojnic. Přednášel Dr. Israel Flamenbaum, světově proslulý odborník na ochlazení krav. Již čtyřiačtyřicetet se věnuje plánování stájí a farem s důrazem na zmírnění tepelného stresu. Je soukromým konzultantem (Cow Cooling Solutions Ltd.) a cestuje po celém světě a přednáší a pomáhá farmářům, chovatelům dojnic. V přednášce se věnoval  ekonomickým aspektům letního tepelného stresu a chlazení  dojnic. Popsal fyziologii dojnic z hlediska nutnosti je ochlazovat, uvedl příklady ze zahraničí, ale také komentoval případy českých mléčných farem.

Překladu prezentace a tlumočení se ujal MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař (FarmVet s. r. o.).

Po přestávce přednášel Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., (SCHAUMANN ČR s. r. o.) a vysvětlil, jaké výhody z hlediska fermentace, aerobní stabilit a kvality výsledné siláže má použití speciálních konzervantů pro kukuřičné siláže a jak fungují.

Poslední přednášku si připravil Marek Fikejs (STROM CZ produktový manažer samochodné řezačky JOHN DEERE) a zevrubně popsal jak správně nastavit samochodnou řezačku, aby se pozitivně ovlivnil výsledek silážování. Popsal také časté chyby během sklizně v souvislosti s nastavením řezačky, jejich odstranění a řešení provozních problémů. Zmínil se také o možnosti využít zjitřování mnoha znaků silážované hmoty pomocí přístroje NIR-S upevněného přímo na komín řezačky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *