Jak na kvalitní kukuřičnou siláž a tepelný stres dojnic?

Série letních seminářů pořádaná firmou SCHAUMANN ČR s.r.o. v rámci poradenství pro Q CZ ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, ČTPZ a FarmVet s.r.o. s podtitulem Siláže a tepelný stres dojnic 2019 byla zahájena 24. července v Choťovicích v hotelu Na farmě. Celé dopoledne horkého dne bylo věnováno přednáškám o stavu siláží z loňského roku, o využití konzervantů při silážování i o vlivu sklizně na kvalitu kukuřičných siláží.

Přednášky zahájil MVDr. Tomáš Mitrík, Ph.D. (FeedLab s. r. o.), odborník na výživu skotu a silážování. Popsal své zkušenosti se stavem kukuřičných siláží vyrobených v roce 2018 a to, jak se mohou v současné situaci uplatnit. Doporučil monitorovat stav porostu a určit optimální dobu sklizně a odesílt vzorky na rozbor do laboratoře.

Druhá přednáška se týkala prevence tepelného stresu u dojnic. Přednášel Dr. Israel Flamenbaum, světově proslulý odborník na ochlazení krav. Již čtyřiačtyřicetet se věnuje plánování stájí a farem s důrazem na zmírnění tepelného stresu. Je soukromým konzultantem (Cow Cooling Solutions Ltd.) a cestuje po celém světě a přednáší a pomáhá farmářům, chovatelům dojnic. V přednášce se věnoval  ekonomickým aspektům letního tepelného stresu a chlazení  dojnic. Popsal fyziologii dojnic z hlediska nutnosti je ochlazovat, uvedl příklady ze zahraničí, ale také komentoval případy českých mléčných farem.

Překladu prezentace a tlumočení se ujal MVDr. Jiří Davídek, praktický veterinární lékař (FarmVet s. r. o.).

Po přestávce přednášel Ing. Dušan Kořínek, Ph.D., (SCHAUMANN ČR s. r. o.) a vysvětlil, jaké výhody z hlediska fermentace, aerobní stabilit a kvality výsledné siláže má použití speciálních konzervantů pro kukuřičné siláže a jak fungují.

Poslední přednášku si připravil Marek Fikejs (STROM CZ produktový manažer samochodné řezačky JOHN DEERE) a zevrubně popsal jak správně nastavit samochodnou řezačku, aby se pozitivně ovlivnil výsledek silážování. Popsal také časté chyby během sklizně v souvislosti s nastavením řezačky, jejich odstranění a řešení provozních problémů. Zmínil se také o možnosti využít zjitřování mnoha znaků silážované hmoty pomocí přístroje NIR-S upevněného přímo na komín řezačky.

Komentáře ke článku 1

  • Jordan Belfort

    Simply envision, you have various assignments to finish in multi week timespan, it is possible that you can concentrate on a couple of them however not every one of them. So the best methodology is to locate the best task help or top scholarly journalists to enable you to out with your college assignments.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *