Jaká používat aditiva?

Krmivářství č. 2 se zabývá především konzervací objemných krmiv - přináší kompletní katalog silážních aditiv, která jsou k dispozici na českém trhu v roce 2014. Tématem je také pěstování krmných směsek. Z širokého tématu jsme vybrali dva názory odborníků:

Ing. Radko Loučka:

Efekty aplikace silážních přípravků
Aplikace silážních přípravků je pro zajištění
kvalitního fermentačního procesu nezbytná
hlavně v extrémních podmínkách.
Čím více se podmínky blíží k optimu, tím
se nutnost použití silážních přípravků
snižuje. Většinou se však z důvodu snížení
rizika používají, přece jenom náklady na
ně nejsou ve srovnání s tím, kdyby se siláž
zkazila, tak vysoké. Použití přípravku na
bázi kyseliny mravenčí může podstatně
snížit ztráty sušiny u siláží vlhčích a s nižším
obsahem vodorozpustných cukrů.
Silážní přípravky s heterofermentativními
kmeny bakterií aplikované na kukuřici
zvýší fermentační ztráty zhruba o třetinu,
ale sníží ztráty respirací po otevření sila.*

Ing. Yvona Tyrolová:

Při rozhodování se, zda použít biologický přípravek, je třeba mít na paměti, že přirozená mikroflóra vyskytující se na rostlinách je velmi variabilní. A že žádoucích bakterií mléčného kvašení se na rostlinách nevyskytuje velké množství. Proto se přidáním biologického aditiva podpoří množství chtěných bakterií mléčného kvašení a tedy i fermentační proces. Úspěch ve fermentačním procesu je dosáhnut tehdy, když dominují bakterie mléčného kvašení. Při volbě zda použít biologický či chemický přípravek hraje klíčovou roli sušina silážovaného materiálu. Při nepříznivém počasí a sušině pod 28 % je určitě vhodné použít přípravek chemický. Stejně tak při vysokých sušinách, kdy se obtížně vytěsňuje vzduch dusáním a rovněž na povrch silážní jámy. Tyto přípravky ihned okyselí hmotu a potlačí nežádoucí mikroorganismy – podle použitých kyselin a solí inhibují nežádoucí bakterie, kvasinky a plísně, zajišťují aerobní stabilitu siláže.*

Více si přečtete v Krmivářství 2/2014 s přílohou silážních aditiv. Časopis si můžete objednat na čísle 277 001 600 nebo zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *