K úspěšné reprodukci vede řada cest

Úspěšnost chovu hospodářských zvířat závisí na celé řadě faktorů. Pokud nefunguje reprodukce, jsou problémy, jak s produkcí, tak s obnovou základního stáda. Náklady na chov a péči nakonec narostou do takových rozměrů, že nezbývá než s chovem skončit. Nicméně před tímto definitivním rozhodnutím je třeba vyzkoušet všechny možnosti, které by pomohly dostat chov zpět do „černých čísel“.

Opatření, která lze na chovu relativně snadno aplikovat, jsou změny ve výživě a krmení či v celkovém managementu chovu. Není žádným tajemstvím, že výživa a řízení stáda hrají obrovskou roli v plodnosti různých hospodářských zvířat, prasata nevyjímaje. S výživou úzce souvisí tělesná kondice, která je nejen u prasat důležitým a účinným nástrojem k řízení celého chovatelského procesu. Kritickým aspektem úspěšné reprodukce je zajištění optimální kondice, mezi jednotlivými porody, kdy plemenice nesmí příliš zhubnout ani příliš přibrat. Nedokrmování nebo naopak překrmování vede obvykle ke kolísání tělesné kondice, což má negativní dopad na reprodukční ukazatele, brakaci a welfare prasnic. K tomu se přidávají zvýšené náklady na krmení, které nemusí být nijak malé. Vhodně sestavená krmná dávka, která pomáhá udržovat chovné stádo v optimální kondici, s sebou přinese i stabilnější a vyrovnanější roční rozpočet. V neposlední řadě je přínosem i vyrovnaná celoživotní užitkovost prasnic.

Rozmnožovací cyklus bývá u zvířat ovlivněn délkou světelného dne, aby se mláďata rodila do vhodných podmínek. Navzdory dlouhodobému cílenému chovu tento jev u některých zvířat stále ještě funguje do té míry, že musí chovatelé hledat způsoby, jak jej oslabit. Příkladem může být podzimní omezení plodnosti, které je u prasat dobře zdokumentováno. Zkracující se den působí změny v šišince, která řídí uvolňování hormonu melatoninu.

Editace genů by mohla pomoci zlepšit populaci prasat díky lepší produkci, a to jak do množství, tak i kvality, spermatu cenných jedinců. Kanečci, kteří byli využíváni jako náhradníci, měli funkční varlata, ale neměli specializované kmenové buňky, které jsou nezbytné k produkci spermatu s jejich vlastní genetickou informací. Kmenové buňky kanců s požadovanými vlastnostmi – jako je například vyšší odolností vůči nemocem – by mohly být transplantovány do náhradníků, aby neomezeně produkovali takto ceněné sperma.*

Ing. Anna Marcinková, Ing. Ota Beran, BM Profit

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *