Archiv pro rubriku: CAP

Filtr

Zdravější a udržitelnější potraviny

Europoslanci schválili strategii Z farmy na vidličku nebo také Od zemědělce ke spotřebiteli. Usnesení bylo přijato 452 hlasy pro, 170 proti a 76 se zdrželo hlasování. Hlasování proběhlo v úterý 19. října, výsledky byly vyhlášeny ve středu. Poslanci předložili plány na přepracování potravinových systémů EU, produkci zdravějších potravin, zajištění potravinové...

Kategorie: CAP, EU

Pár slov ke strategii Farm to Fork

Generální tajemník Copa-Cogeca Pekka Pesonen žádá novou evropskou politiku. Model, který by udržoval světoznámé kulinářské dědictví, přispíval k širší ekonomice ve venkovských oblastech a reagoval na budoucí očekávání spotřebitelů.

Kategorie: CAP

Stálý výbor dal zelenou uvolnění zákazu zkrmování živočišných bílkovin

Stálý výbor přijal návrh Komise na částečné uvolnění zákazu zkrmování, který byl přijat jako důsledek krize BSE. Pro návrh se s výjimkou Francie a Irska, které se zdržely, vyslovily všechny členské země. Nyní poběží tříměsíční lhůta pro vyjádření Evropského parlamentu a Rady. Pokud tyto instituce svého práva nevyužijí, bude návrh...

Kategorie: CAP, EU, legislativa

Pozitivní dopad na zemědělství

Studie, kterou provedlo Společné výzkumné středisko Komise (JRC) jako aktualizaci studie z roku 2016, se zabývala kumulativními dopady dvanácti obchodních dohod na zemědělské a potravinářské odvětví v horizontu do roku 2030. Studie používala teoretické modelování a zahrnovala obchodní výsledky pro celé odvětví zemědělství a odvětvové dopady na obchod, výrobní ceny...

Kategorie: CAP, EU

Šedesát milionů eur pro inovace v rámci iniciativy EIT

Téměř 1500 inovátorů ze 44 zemí požádalo EIT v reakci na krizi o dotaci 60 milionů eur. Správní rada EIT uvolnila finanční prostředky, aby zajistila, že podpora se rychle dostane k podnikatelům. Umožní začínajícím a malým a středním podnikům těžit z dodatečného financování v rámci akce nástroje pro podporu podnikání...

Kategorie: CAP, EU

Komise podpoří zemědělský sektor

Komise EU se rozhodla pro další mimořádná opatření k podpoře zemědělství a potravinářství, které byly krizí způsobenou nákazou koronavirem. Kvůli zákazu pohybu se v EU a na celém světě rychle měnily požadavky na potraviny.

Kategorie: CAP, EU

Krmiváři čelí složitým výzvám

Program již 24. konference o krmivech a výživě zvířat pořádaný Spolkem pro komodity a krmiva v Brně byl zaměřen na aktuální témata, se kterými se odvětví potýká. Je jím např. zajištění bílkovinných zdrojů pro Evropu v kontextu s pokryteckým přístupem EU k modifikovaným a genově editovaným plodinám a zároveň iracionální...

Kategorie: CAP, EU, GMO

Kam kráčí české zemědělství

Jak je známo, loňský rok byl pro naše zemědělce složitý z důsledku dlouhodobého sucha v převážné části naší země. Přes všechny tyto útrapy však celková sklizeň však nedopadla katastrofálně. Po třech předešlých výjimečných letech to byla sklizeň pouze průměrná.

Kategorie: CAP, EU, potraviny