Archiv pro rubriku: CAP

Filtr

Nové druhy dvoukřídlého hmyzu ve stájích

S postupnou změnou klimatu a globalizací se do České republiky rozšiřují nepůvodní nové druhy organismů. Z řádu dvoukřídlích se jedná např. o teplomilný druh krev nesající koutule skvrnité Clogmia albipunctata (Diptera: Psychodidae) a na Slovensku o teplomilný druh krev sající koutule Phlebotomus mascittii (Diptera: Psychodidae). Vzhledem k bionomii těchto koutulí,...

Kategorie: CAP, Technologie, Zdraví zvířat

Trh s živočišnými komoditami v roce 2018

Na konci loňského roku jsme psali, že v dohledu je bohužel konec boomu cen mléka, protože evropské ceny komodit a situace na evropská energetické burze pohybují směrem dolů. Ceny mléka dosáhly vrcholu a začne se zpomalovat růst produkce mléka v průběhu roku 2018, v prvním (+ 3 %) a ve...

Kategorie: CAP, maso, Mléko

Komise nabízí podporu evropským zemědělcům strádajícím suchem

Evropská komise stojí letos v létě za evropskými zemědělci, kteří se potýkají s obtížemi extrémního sucha. Zemědělci budou mít možnost předem získat přímé platby a platby na rozvoj venkova a bude jim poskytnuta větší flexibilita pro využívání půdy, která by za normálních okolností nebyla používána k produkci, aby mohli nakrmit...

Kategorie: CAP

Komise navrhuje snížení přímých plateb

Evropská komise dnes předložila své návrhy na víceletý rozpočtový rámec pro období 2021–2027. Tento rozpočtový projekt je snížen o 27,4 miliardy eur v rozpočtu společné zemědělské politiky (SZP), aby udržel podporu zemědělcům na jejich současné úrovni.

Kategorie: CAP

Dotace 2018 nejen pro chovatele

Dne 12. února 2018 byly schváleny a ministrem zemědělství Jiřím Milkem podepsány zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html ...

Kategorie: CAP, EU

Jak pomoci sektoru mléčných krav – jsou dotace travním porostům viníkem?

Aktuální debaty o podporách rozvoje venkova často akcentují nejednoznačnost problému, zda je nutnější podporovat zemědělce, kteří se snaží vyrábět a prodávat a přesto se mohou ocitnout v složité ekonomické pozici – např. v sektoru krav s tržní produkcí mléka – nebo jsou podpory záslužné nejvíce, když pomohou udržení lučních či...

Kategorie: CAP, Dojený skot

Ekologické zemědělství – nová evropská pravidla

Dne 20. listopadu 2017 členské státy zastoupené ve zvláštním výboru pro zemědělství (SCA) schválily dohodu o revizi stávajících pravidel pro organické zemědělství a označování ekologických produktů, neboť byla 28. června uzavřena prozatímní dohoda v Evropském parlamentu. ...

Kategorie: CAP

Ekologické zemědělství unie roste

Ekologické zemědělství se v unii zejména v posledních dekádách rozvíjí a zvětšuje se také okruh jeho spotřebitelů. Ekologičtí zemědělci pěstují polní plodiny, ovoce, zeleninu či vinnou révu, chovají skot, prasata, drůbež i další hospodářská zvířata. Největší výměru mají v unii i u nás ekofarmy s trvalými travními porosty. Na rozvoji...

Kategorie: CAP, EU

Greening funguje, ale chce změny

Ze zkušeností z prvního roku zavedení greeningu Brusel usuzuje, že toto opatření funguje, potřebuje však některé úpravy. Návrhy na ně zazněly i ve veřejné konzultaci. Objevily se třeba názory, že cílů ekologizace lze lépe dosáhnout z prostředků podpory rozvoje venkova, že větším přínosem by byla vyšší podpora ekologického zemědělství či...

Kategorie: CAP