Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Precizní zemědělství v chovech zvířat

Více než šedesátka zájemců si včera v Praze-Uhříněvsi mohla vyslechnout přednášky na téma precizní zemědělství. Na půdě Výzkumného ústavu živočišné výroby se problematikou zavedení nových sofistikovaných technologií využívaných nejen při pěstování, šlechtění, sklizni a zpracování zemědělských plodin a jejich zařazení do krmných dávek zvířat, ale také v chovech hospodářských zvířat,...

Kategorie: Dojený skot, GMO, Výživa zvířat, Výzkum

Musíme zajistit dostatek krmení

V blízkosti Třeboně, v kraji rybníků, najdeme obec Libín. Společně se spádovými obcemi Spolí a Slavošovice má zhruba 320 obyvatel. Počátek současného osídlení spadá nejspíše do 11. století, první písemná zpráva se datuje do roku 1366. Jméno obce vzniklo podle historiků z místního názvu Libův Dvůr.

Kategorie: Dojený skot

Bylo sucho a zřejmě znovu bude – otázky pro výživáře

Klimatické podmínky se mění, loni Evropu postihl nedostatek vláhy a vysoké teploty. Do budoucna je třeba s extrémy počítat. Za posledních 50 let se významně změnila epifytní mikroflóra, která má vliv na konzervaci objemných krmiv. Zeptali jsme se odborníků, kteří byli abnormálním klimatem ve své práci nejvíce dotčeni – výživářů....

Kategorie: Dojený skot

Kombinovaná výroba zvítězila

AGROSPOL ÚTĚCHOVICE, spol. s r. o., hospodaří na rozhraní Vysočiny a Jihočeského kraje na výměře 1380 hektarů zemědělské půdy. Z této plochy připadá 180 ha na trvalé travní porosty, zbylou část zabírá orná půda.

Kategorie: Dojený skot

Přístřeškové ustájení a klimatická změna

Při pohledu na současný stav investiční výstavby pro všechny kategorie skotu je patrné, že více než ze tří čtvrtin již převažují novostavby. Rekonstrukce se v průběhu posledních deseti let dostávají do pozadí, protože striktní požadavky na welfare z hlediska kubatury, měrné plochy, osvětlení a dalších kritérií jen velmi sporadicky mohou...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Bylo sucho a zřejmě ještě bude… Inspirace z Malty

Chovatelé tedy zvolí určitou strategii k prevenci. Pokud nezvolí žádnou, nebo plán nevyjde, pak budou čelit potížím opět. Mohou uvažovat, zda snížit stavy zvířat, nebo sníží nárok na užitkovost a budou krmit úsporné krmné dávky. Ve výsledku je druhá strategie výhodnější, protože chovatel po skončení potíží se s plnými stavy...

Kategorie: Dojený skot