Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Podnik s diverzifikovanou výrobou

Zemědělská, a. s., Vysočina, která hospodaří v oblasti Železných hor v nadmořské výšce okolo 565 metrů, je podnikem s diverzifikovanou zemědělskou výrobou. Na obhospodařované výměře 1500 ha pěstují jak tržní plodiny, tak produkují krmiva pro živočišnou výrobu, kterou má společnost se sídlem v Dřevíkově na Chrudimsku postavenou na chovu skotu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Za týden to v Belgii začne

Evropský holštýnský a Red holštýnský šampionát je velmi očekávanou událostí pro chovatele holštýnů v celé Evropě. Program je organizovaný jednou za tři roky jedním z členů Evropské holštýnské konfederace (EHRC) a je nejprestižnější akcí v Evropě z hlediska přehlídky zvířat, ale také velkou příležitostí pro mezinárodní setkání odborníků a chovatelů.

Kategorie: Dojený skot, Výstava, Zahraničí

První hodiny a dny rozhodují o budoucnosti

Kdykoliv se začnou probírat otázky kvality dojnic, či krav obecně, a jejich efektivita, určitě se diskuse stočí i na problematiku kvality odchovu telat. Cílem veškerého snažení při odchovu telat je získání silného, zdravého a dobře rostoucího jedince, jehož vývoj bude odpovídajícím způsobem pokračovat i po odstavu. Výsledkem celého procesu je...

Kategorie: Dojený skot

Biotechnologické přípravky pro zlepšení prostředí ve stájích

Úroveň stájového prostředí je indikátorem kvality managementu. Optimálního stavu prostředí stáje lze dosáhnout pomocí moderních technologických prvků. Snahou chovatele je průběžné zlepšování kvality stájového prostředí využíváním moderních technických a technologických systémů, jejich optimalizace pro dané podmínky, u starších objektů chovatel přistupuje i k rekonstrukcím a stavebním úpravám. Jednou z možností,...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Prasata

Automatizace a robotizace chovů skotu

V posledních letech se zemědělství potýká se stále větším nedostatkem pracovníků v živočišné výrobě. Farmáři využívají automaty i roboty na všech úrovních, a to od značení zvířat senzory přes krmení a dojení až po regulaci mikroklimatu.

Kategorie: Dojený skot

Problematika odchovu skotu

Každý zkrácený měsíc odchovu oproti běžné délce je obrovským přínosem do dalšího chovu. Tento proces začíná již prvním dnem života telete. Snadné a bezproblémové telení je základ. Dobře zvolený program pro odchov mladého skotu může celému chovu významně pomoci. První týdny a měsíce života telete jsou nejdůležitější pro celý produkční...

Kategorie: Dojený skot