Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Odchov telat a legislativa

Odchov telat patří v současné době k velmi diskutovaným tématům, jak mezi chovateli a vědci, ale i laickou veřejností. Prosperita, zdravotní stav a úspěšný odchov telat během rané fáze ontogeneze není důležitý jen z hlediska welfare telete, ale vytváří základ budoucí dobré prosperity a dobrého zdravotního stavu jalovic, krav i...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, welfare, Zdraví zvířat

Zápas o zdravou mléčnou žlázu

U mléčného skotu je mastitida onemocněním mléčné žlázy způsobeným patogeny, jako jsou bakterie, viry, houby a řasy. Mastitida způsobuje ekonomické ztráty mléčným farmám i obavy o veřejné zdraví. Mastitidy mohou být způsobeny tzv. hlavními patogeny (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Klebsiella spp., Mycoplasma spp. a environmentální streptokoky) a menšími...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Genomika – fenomén šlechtění

Genomika dává selekci nové možnosti. Vypočtené genomické plemenné hodnoty slouží k rané selekci jalovic a výběru zvířat pro další chov, zapouštění sexovaným semenem, respektive pro selekci jalovic na prodej či zapouštění masnými býky. Chov holštýnského skotu se tak dostává na vyšší genetickou úroveň v poměrně krátkém čase. Generační interval se...

Kategorie: Dojený skot

Ekonomické souvislosti výroby mléka v ČR v roce 2020

V zemědělském podniku je trvalá pozornost věnována ekonomice chovu a nejinak je tomu i u producentů mléka. Ekonomické výsledky roku 2020 byly ovlivněny poklesem ceny mléka, které mohly být způsobeny vyšší nabídkou oproti poptávce a problematickým odbytem. Cílem tohoto příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Inovace v silážování a její vliv na mléčnou produkci, reprodukci a zdraví dojnic

V rámci PRV 16.2.1 Inovace v zemědělství byl realizován projekt na zlepšení kvality produkovaných krmiv prostřednictvím zlepšení technologie sklizně siláží a siláži o vyšší sušině (registrační číslo žádosti 18/006/16210/671/000063). Projekt byl realizován v ZD Senice na Hané hospodařícím v okrese Olomouc. ...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Co více si pro náš venkov přát?

Ekofarma Nelepeč v obci Nelepeč-Žernůvka na Tišnovsku z Asociace soukromého zemědělství Brno byla jedním z vůbec prvních ekologických hospodářství po změně režimu u nás. Zasloužil se o to dědeček dnešní mladé farmářky Veroniky Kropáčkové Rudolf, jehož pozemky tehdy sloužily i k mnoha polním pokusům. Samotná historie sedlačení rodu Kropáčkových v...

Kategorie: Dojený skot