Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Prevencí proti mastitidám

Mezi patogeny, které způsobují těžké neléčitelné mastitidy, patří například Mycoplasma bovis. Zásadní je dodržování maximální hygieny ve stáji i při dojení. Například Escherichia coli způsobuje závažné mastitidy s klinickými příznaky a může končit i úhynem dojnice. Imunitní stav organismu dojnice je zásadním faktorem určujícím výsledek onemocnění.

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

SZIF vyplácí dotace na dobré životní podmínky zvířat

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácí další dotace za rok 2019. Dnem 31. března začal vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat. Tento dotační titul je součástí neprojektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova. Pro zájemce, kteří o dotaci požádali, je připravena podpora v celkové výši 758 milionů korun.

Kategorie: Dojený skot, welfare

Bezchybný odchov telat

Chybou před narozením telete je špatně organizovaná porodna a porody. Na mnoha porodnách chybí celodenní dozor, chybí noční hlídači a právě noční porody mohou být rizikové jak pro matku, tak pro tele. Dalším problémem je málo místa v porodně. Poddimenzované porodny nemají požadované požadavky krav na plochu. Právě tady se...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Hledání rezerv posouvá kvalitu

Zemědělské družstvo Krč u Protivína se zabývá klasickou zemědělskou výrobou. Chov českého strakatého skotu, respektive produkce mléka je pro uvedený podnik hospodařící na Písecku jedinou disciplínou živočišné prvýroby. S roční produkcí milón šest set tisíc litrů mléka se v rámci okresu řadí mezi středně velké producenty. Dosahovanou užitkovostí odpovídající průměru...

Kategorie: Dojený skot, welfare

Jak na choroby končetin?

Choroby končetin představují v chovu dojeného skotu nemalé náklady. Krávy postižené tímto onemocněním zažívají stres, což se odrazí v jejich produkci i reprodukci, může dojít i k vyřazení plemenice z chovu. Další náklady je nutné vynaložit na péči o paznehty, přičemž jako vždy platí, že prevence je výhodnější než léčba.

Kategorie: Dojený skot

V Nepomuku se sešli chovatelé skotu

Společnost AB PLUS – Beneš, s. r. o. uspořádala v únoru v Nepomuku již desátý ročník semináře věnovaného chovu dojeného skotu. Nosnými tématy byly šlechtění skotu, hygiena, výživa a ustájení. Koronavirus tehdy ještě nebyl tématem číslo jedna, a proto organizátoři Kateřina Benešová a Václav Beneš mohli přivítat hosty z řad...

Kategorie: Dojený skot

Otevřené dveře namísto konference

Na 11. března tohoto roku plánovala společnost AGRO-partner s. r. o. uspořádání mezinárodní konference Mléko 2025. Nařízení vlády ale plány organizátorů pozměnilo. Místo přednáškového sálu se tak zájemci sjeli do sídla firmy v Soběslavi na den otevřených dveří. Zde se mohli dozvědět nejnovější informace ohledně stájových technologií a zemědělské techniky....

Kategorie: Dojený skot

Silážování krmiv musí být precizní

Konzervace krmiv silážováním je v našich podmínkách velmi důležitá. Rychlé okyselení biomasy snižuje ztráty sušiny a energie a omezuje degradaci živin. Zároveň potlačuje nežádoucí mikroflóru. Tyto informace zazněly na semináři Konzervace krmiv a Silage Cup, kterou uspořádala v Kurdějově společnost BIOFERM CZ.

Kategorie: Dojený skot