Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Dojení na rodinné farmě s nejnovějším robotem

Den otevřený dveří se konal 10. řina na rodinné farmě v Radimi u Jičína. Farma chovající 130 holštýnských dojnic přešla z dojení na tandemové dojírně ke dvěma nejnovějším robotům od společnosti DeLaval VMS V300. K tomu investovala do nového ustájení, krytého hnojiště, komunikací a nových prostor pro dojicí techniku. ...

Kategorie: Dojený skot

Nejen národní přehlídka plemene blonde d’Aquitaine

Letos bylo Blonde d'Aquitaine (3. nejčetnější masné plemeno ve Francii s 530 000 kravami) nejvýznamnějším plemenem veletrhu Sommet de l´élevage. Zvířata plemene soutěžila v mnoha kategoriích po celé tři dny trvání výstavy v prestižní hale Zénithů. Celkem 350 nejkrásnějších francouzských „blondů“ od 140 chovatelů z 35 departementů. Je to příležitost,...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Masný skot

Od genomu k fenomu – americká vize rozvoje genomiky hospodářských zvířat na příští desetiletí

Americká koncepce rozvoje genomiky „Genome to Phenome“ stanovila úkoly pro šlechtění hospodářských zvířat do roku 2027. Ačkoli počítá s praktickou aplikací technik, jejichž využití je v zemích Evropské unie silně omezeno (např. klonování nebo editace genomu), nabízí příklad komplexního přístupu ke šlechtění hospodářských zvířat s využitím nejmodernějších postupů. Pro Spojené...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot

Dlouhověkost dojnic v závislosti na jejich zevnějšku

Na základě lineárního popisu jednotlivých znaků tělesného utváření lze stanovit užitnou hodnotu dojnic, například množství nadojeného mléka nebo počet laktací, které lze od krávy během jejího života očekávat. Z analýzy vyplývá, že ačkoli prostá korelace mezi některými znaky a užitkovostí je malá, vztah není lineární a vliv znaku již zanedbatelný...

Kategorie: Dojený skot

Význam a interpretace nepřímých indikátorů negativní energetické bilance dojnic

Negativní energetická bilance (NEB) je zásadním problémem současných vysokoprodukčních stád dojeného skotu, jelikož vede ke zdravotním problémům, poruchám reprodukce a snížení produkce. Předkládaný přehled výzkumných poznatků se věnuje indikátorům NEB a s ní spojovaných problémů. Cílem je popsat nepřímé indikátory (např. změny tělesné hmotnosti, aktivity zvířat, hodnocení mléčných složek), které...

Kategorie: Dojený skot

Stá farma s dojicími roboty

Tradiční faremní den firmy Agropartner se v úterý 24. září tentokrát konal na farmě v Drhovech ZD Nečín. V současné době v nové stáji se 440 dojnicemi českého strakatého skotu pracují tři dojicí roboty Lely Astronaut A4 (třetí byl spuštěn letos v červnu) a připraveno je místo pro čtvrtý. Takže...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Evropské jerseyské fórum v Praze

Zástupci plemene jersey z evropských zemí se sešli 20. až 23. září v Praze. Na konferenci pořádané v hotelu Na Zámečku se z úst předsedkyně Českého svazu chovatelů málopočetných plemen Ing. Ingrid Štěpánové a místopředsedy Ing. Petra Zajíčka dozvěděli mnohá data o plemeni jersey chovaném v ČR. Zahraniční zástupci prezentovali...

Kategorie: Dojený skot

Zdravé a užitkové české straky

Černovice leží na pomezí Kraje Vysočina a Jihočeského. Spadají do okresu Pelhřimov. Městečko bylo založeno na důležité křižovatce cest pravděpodobně v 1. polovině 14. století. Patřilo k hradu Choustníku a bylo součástí rožmberského panství. Za husitských válek bylo několikrát zpustošeno. Roku 1597 koupila Černovice Magdalena Malovcova z Lisova a připojila...

Kategorie: Dojený skot

Holštýnská přehlídka pro Opařany

Jednadvacátý již podruhé za tři roky podzimní ročník výstavy plemenného skotu, a to pro zájemce o holštýnský skot se konal v podzimním termínu, tedy 12. září. Zájemci nejen o český strakatý, ale i holštýnský skot se setkali na poprvé první rok po dvacítce na krytém předvadišti v Řepči. Obrovský, napevno...

Kategorie: Dojený skot, Výstava

Opařanské vítězky obou plemen

Letošní již 21. ročník výstavy plemenného skotu 'Memoriál Františka Švadleny' a současně VII. národní výstava českého strakatého skotu se podobně jako v roce 2017 konal v v podzimním termínu, tedy 12. září. Přitom předvadiště v Řepči bylo vůbec poprvé zastřešené obrovským, napevno umístěným stanem.

Kategorie: Dojený skot, Výstava