Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Ekonomika výroby mléka

Jindřich Kvapilík, Jan Syrůček, Jiří Burdych: Výrobní a ekonomické ukazatele za rok 2013 jsou hodnoceny u 71 podniků s výrobou mléka. Průměrné náklady dosáhly přibližně 66 400 Kč na krávu a rok a 8,74 Kč na litr mléka, tržby za mléko pak 65 590 a 8,63 Kč. Nepatrnou ztrátu vycházející z rozdílu tržeb za...

Kategorie: Dojený skot

V Evropě rozhoduje „FleckScore”

Radešínská Svratka a Kouty na Vysočině se na konci května staly místem setkání evropských hodnotitelů exteriéru kombinovaného skotu. Tři desítky specialistů z deseti evropských států se nejdříve věnovaly analýze dosavadního vývoje společné harmonizace hodnocení exteriéru, aby následně svoje teoretické znalosti ověřili také v praxi přímo při popisu zvířat v chovu...

Kategorie: Dojený skot, Šlechtění

Odchov telat není jen otázkou živin

Živinově vyrovnané krmení je pro rostoucí organismus důležité. Díky němu je, možno plně využít růstový potenciál, který má geneticky naprogramován. Ale odchov telat není jen otázkou dostatečného množství kvalitních živin, ale i vitamínů, a krom vhodné technologie ustájení tu svou úlohu může sehrát i potřeba správné sociální interakce. Krmná dávka...

Kategorie: Dojený skot

Moderní řízení vysokoprodukčního stáda dojnic

Na farmě v Hodkovicích zemědělského podniku Agro Jesenice se sešli zájemci o řízení stáda dojnic pomocí počítačového softwaru. Pořádající firmy přivezly izraelské odborníky, kteří pomocí dat získaných právě v hodkovickém chovu dojnic představili možnosti využití softwaru pro management stáda v oblasti mléčné užitkovosti, plodnosti a krmení.

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Našli recept na zvýšení produkce mléka

Také řešíte ekonomiku výroby mléka? V chovatelské praxi často zaváděná dílčí opatření, která by nastartovala výrobu, přinášejí jen dočasný efekt. Z tohoto konstatování vycházeli i chovatelé středočeského podniku Agro Podlesí, kteří kvůli svému záměru přistoupili k restrukturalizaci výroby. Během dvou let ve zmiňovaném zemědělském podniku, který je dceřinou společností ZD...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Odchov mláďat

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., sídlící v Brně je profesionálním výzkumným ústavem zaměřeným na výzkum v oblasti veterinární medicíny s významným podílem aplikovaného výzkumu. Svojí činností pokrývá širokou oblast rozmanitých oborů veterinární medicíny a mnohdy zasahuje i do dalších oborů zemědělských a biomedicínských věd. Celkem v ústavu...

Kategorie: Dojený skot, Prasata

Na návštěvě v Kasejovicích

Agrochov Kasejovice-Smolivec, a. s., hospodaří na rozhraní Jihočeského a Plzeňského kraje na výměře tři tisíce hektarů zemědělské půdy, z níž asi 1800 ha připadá na půdu ornou. Podle slov předsedy představenstva Ing. Františka Sedláka je rostlinná produkce podřízena živočišné, o čemž vypovídá i vysoké procento trvalých travních porostů. Na orné...

Kategorie: Dojený skot

Stacionární krmné linky pro chovy dojnic

Když jsme v roce 2008 poprvé viděli na výstavě Eurotier automatizované stacionární krmné linky, brali jsme to jako možnou alternativu pro rekonstrukce malých stájí, kde dispozičně nevychází klasický krmný stůl s možným průjezdem pro míchací krmný vůz. Postupně se však tyto systémy začínají uplatňovat i na farmách, kde jsou míchací...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo