Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Třicet let spolupráce s praxí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádal ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška 7. listopadu 2013 Farmářský den s podtitulem Výzkum pro praxi na téma ekonomická výroba mléka. Na programu byly přednášky na téma hygieny ustájení telat, shrnutí výsledků šetření v odchovu telat na farmách v ČR, věnovaly...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Senážování po finsku

Finsko je severská země vyznačující se klimatem odlišným od podmínek České republiky. I zde se chovají dojnice, a není jich málo, zhruba 280 tisíc. Jejich krmná dávka je ale postavená na bílkovinných silážích, nebo chcete-li, senážích. Výroba tohoto objemného krmiva v zemi, kde se počet dní vhodných pro senážování v...

Kategorie: Dojený skot

Nová stáj v Krchlebech

ZDV Krchleby hospodaří na Kutnohorsku na výměře bezmála tři tisíce hektarů. Ve svých stájích chová 380 dojnic s průměrnou roční užitkovostí 9560 kilogramů mléka. Nedávno uvedli do provozu novostavbu stáje pro produkční krávy, která nahrazuje stávající stlaný provoz. Ke stáji patří také kruhová dojírna s kapacitou 24 dojicích míst. ...

Kategorie: Dojený skot

Montbeliard – druhé nejoblíbenější dojnice

17. ročníku celostátní soutěže se zúčastnilo 216 krav a 24 jalovic. Zemědělci v Auvergne čekaly na tuto soutěžní přehlídku deset let. Jsou velmi dobře připraveni, protože prošli mnoha letos již mnoha soutěžemi. Montbeliarde se velmi dobře přizpůsobil podmínkám chovu v pohoří í Massif Central. V současné době se v Auvergne...

Kategorie: Dojený skot

Ve Svatbíně se rozhodli dojit

Slavnostní otevření nového kravína pro 150 dojnic se konalo 26. září v obci Svatbín nedako Kostelce nad Černými lesy. Jednatel a majitel společnosti Týnice, s. r. o. Ing. Zdeněk Pačes se rozhodl investovat prostředky a energii raději do chovu dojeného skotu, než do projektu bioplynové stanice.

Kategorie: Dojený skot, Technologie

První den na Sommet de l´ élevage v Clermont Ferrand

V předvečer byl letošní 22. ročník veletrhu zahájen tiskovou konferencí prezidenta „Sommetu“ Rogera Blanca a první den, v úterý 2. října, výstavu navštívil a podpořil francouzský prezident Francois Hollande. Pořadatelé letos očekávají minimálně 82 tisíc návštěvníků, jako v loňském roce a kolem 3 tisíců jich bude ze zahraničí.

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, Technologie