Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Musí si poradit s velkou konkurencí

Kukuřice má ve výživě skotu již desítky let své místo, ať už v podobě objemného či koncentrovaného krmiva. Ale nejen chovatelé skotu mají o zrno a zelenou hmotu zájem, a tak se stoupající poptávkou rostou i ceny. A jelikož se zvyšují ceny i dalších vstupů, musí chovatelé snažící se udržet...

Kategorie: Dojený skot

Nejlepší strakaté chovy vyhlášeny

Namísto tradičního setkání chovatelů českého strakatého skotu, které se každoročně koná na Skalském dvoře spolu se seminářem a vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší šlechtitelské chovy tohoto plemene, se letos musela uskutečnit pouze omezená verze.

Kategorie: Dojený skot

Potenciálně patogenní kvasinky rodu Candida v bazénových vzorcích

V roce 2019 bylo odebráno celkem 266 vzorků bazénového syrového kravského mléka na farmách, dodávajících mléko do čtyř mlékáren. Celkem bylo izolováno 37 kmenů kvasinek a v nich identifikováno 19 zástupců rodu Candida. Zástupci rodu Candida, které se řadí do skupiny potenciálně patogenních mikroorganismů, byli identifikováni v prostředí dojírny, ve...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Péče o dojnice v různých systémech dojení

Mezi hlavní důvody, proč dochází k využívání různých robotických prvků na farmách, je řešení nedostatku pracovníků, snížení fyzické námahy a úspora času. Začleněním dojicích robotů na farmy však vznikl zcela nový způsob fungování a organizace chovu jak ve vztahu k stájovému prostředí a technologii, tak k samotným zvířatům. S tím,...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Na odchovu telat opravdu záleží

Zootechnici na mléčné farmě Svídnice akciové společnosti ZOPOS Přestavlky se rozhodli investovat čas i prostředky do optimální péče o telata. Začalo to vybudováním kvalitnějšího ustájení. Klíčový je také management poporodní péče. Nejvíce je však kladen důraz na výživu v prvních dvou až třech měsících života – správné nastartování funkce bachoru....

Kategorie: Dojený skot

Koronaviry a skot

Onemocnění Covid19 přispělo k publikacím řady článků, které se zabývají i koronaviry u hospodářských zvířat. Veterináři již dávno vědí, že Infekce bovinního koronaviru (BCoV) u telat celosvětově způsobuje velké ztráty. Jaké jsou příznaky tohoto respiračního onemocnění, jaká je léčba a kontrolní opatření?

Kategorie: Dojený skot

Syntetický index „ekologie provozu“ dojnic

Někteří z vás, kteří se zajímáte o plemenné hodnoty, jste možná zaznamenali hodnotu EcoFeed. Touto plemennou hodnotu se společnost ST Genetics zabývá ve svém vlastním výzkumu v pokusné stáji v Ohiu, USA. V tomto centru dochází v posledních letech k objektivnímu hodnocení růstové schopnosti holštýnských jalovic (zatím ne krav) v...

Kategorie: Dojený skot, Výzkum

Posun báze pro hodnoty telení v americké populaci

Americký Council Of Dairy Cattle Breeding (CDCB), který sbírá data o zvířatech zapojených do „americké“ populace nejen holštýnského plemene a stanovuje metodiku výpočtu plemenných hodnot, při srpnové aktualizaci PH poměrně významně posunul genetickou bázi pro ukazatele telení pro všechny býky prověřené na dcerách.

Kategorie: Dojený skot

Jak se pase na česko-polské hranici

Písek u Jablunkova, obec s více než 500 let starou historií a goralským nářečím, leží v nejvýchodnějším výběžku Moravskoslezského kraje v Jablunkovské brázdě na březích řeky Olše. Ze severu je chráněna masivem Slezských Beskyd, po jejichž hřebenech se táhne česko-polská hranice, od jihu se zvedá Jablunkovské mezihoří. V této nádherné,...

Kategorie: Dojený skot