Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Informační technologie a pohoda zvířat

K modernizaci a úpravám technologií v chovech hospodářských zvířat přistupovali chovatelé z různých důvodů. V posledních desítkách let byla věnována značná pozornost pohodě zvířat, takzvanému welfare. Stále častěji se využívá moderní technika k vyrovnání nedostatku kvalitních a kvalifikovaných pracovníků či k redukci nákladů.

Kategorie: Dojený skot

Návod na úspěšné podnikání

Meclovská zemědělská a. s. hospodaří na Domažlicku na výměře 3600 hektarů zemědělské půdy, z toho připadá 3000 ha na půdu ornou a zhruba 600 ha zaujímají trvalé travní porosty. Z rostlinné výroby se věnují pěstování obilnin (pšenice ozimá 836 ha, ječmen ozimý 375 ha), řepka ozimá je oseta na 345...

Kategorie: Dojený skot

Do třetice všeho dobrého

Navštívili jsme jednoho z finalistů soutěže o mléčnou farmu roku, mléčnou farmu v Pernarci, která je součástí Úněšovského statku a. s. a leží v okrese Plzeň-sever, a to v jeho severním cípu v bramborářské oblasti. Pernarec se do soutěže letos hlásí po třetí a pokaždé se farma stala finalistou, což...

Kategorie: Dojený skot

Vzduch je pro siláž nepřítel

V březnu se v Českých Budějovicích uskutečnil silážní seminář pořádaný společností MIKROP ČEBÍN, a. s. Jedním z témat bylo i zakrývání siláží, kterému se ve své prezentaci věnoval Bc. David Novotný z firmy Mikrop.

Kategorie: Dojený skot

V Lesonicích je stelivem písek

Rolnická společnost Lesonice hospodařící na Třebíčsku je od roku 2007 součástí holdingu ADW. Živočišná výroba se v posledních deseti letech přeorientovala na intenzivní výrobu mléka, tedy chov holštýnského skotu. Farma Lesonice, kde nedávno vznikly dvě nové stáje, se může pochlubit technologickou raritou, aspoň na středoevropské poměry. Jde o stlaní pískem....

Kategorie: Dojený skot

Nová Ves-Víska – rodiště plemeníků

Zemědělské družstvo Nová Ves-Víska patří mezi nedůležitější producenty plemenného materiálu českého strakatého skotu. Kromě toho obdělává půdu nedaleko Chotěboře na rozhraní nížiny, Železných hor a Českomoravské vrchoviny. Chov skotu je založen na dobrém odchovu a kvalitních objemných krmivech. Užitkovost stáda je aktuálně na úrovni 9740 kg při složkách 3,50 %...

Kategorie: Dojený skot

Věda pro praxi

Koncem roku se jako tradičně uskutečnil ve Velké Chyšce Farmářský den – výzkum pro praxi, který uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška. Akci podpořilo Ministerstvo zemědělství v rámci České technologické platformy pro zemědělství.

Kategorie: Dojený skot