Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Minimalizovat výskyt klostridií v silážích pro zdraví dojnic

O udržení zdraví dojnic z pohledu krmení siláží jako součásti směsné krmné dávky přednášel v Brně na 18. mezinárodním sympoziu věnovaném konzervaci objemných krmiv doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Zabýval se problematikou možné kontaminace siláží půdou nebo odpadní vodou, jejichž důsledkem může být klostridiová infekce, která ničí zdraví dojnic a...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Zdraví zvířat

Dobrá mléčná užitkovost, to není jen dojení

Dojivost během laktace je značně ovlivňována celoročními biologickými rytmy dojnic. Někdy se uvádí, že produkce mléka je těmito rytmy regulována více než faktory prostředí prostředí, jako je teplo a vlhkost. Dochází ke změnám složení mléka s vyššími koncentracemi mléčného tuku a bílkovin pozorovanými v zimě a jejich nižšími hladinami v...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Zdraví zvířat

Reprodukce v chovech dojených krav

Reprodukční management v chovech krav představuje předem promyšlenou a plánovanou systémovou péči o reprodukci. Cílem systému je předcházení problémům, cílený monitoring a napravování případných problémů v kritických fázích reprodukčního cyklu. Za kritické fáze lze označit poporodní involuci dělohy, obnovení reprodukční aktivity a porod.

Kategorie: Dojený skot, reprodukce

Kam se letos podíváte před zahájením Sommetu?

Jako každoročně i letos budou pořadateli veletrhu Sommet de l'Elevage zorganizovány exkurze a návštěvy francouzských chovů pro zahraniční návštěvníky. Letos se mohou návštěvníci seznámit s pětatřiceti farmami nebo provozy. Navíc jsou den před zahájením výstavy organizovány speciální jednodenní návštěvy. Pokud přijedete do Clermont Ferrandu o den dříve, můžete si vybrat...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, ovce a kozy, Výstava

Mléko, jeho kvalita a prospěšnost

Když se řekne kravské mléko, můžeme se setkat jak s názorem, že lepší potravinu snad ani nelze získat, stejně tak jako s tím, že mléko patří telatům a do výživy člověka nepatří. Existuje nespočet studií, které jedné či druhé skupině dávají za pravdu. Kde je pravda ve skutečnosti a zda...

Kategorie: Dojený skot

Ve znaku mají růže a ve skotu nainvestováno

Když vedoucímu zemědělského podniku tluče srdce pro živočišnou výrobu, pozná se to na první pohled. Dobře řešené zánovní stáje, kvalitní stájová technologie splňující přísná pravidla welfare, kvalitní dojení, kryté silážní žlaby, dotažené komunikace kolem kravínů, investice do ustájení mladých kategorií, čistá a zdravá zvířata… Tak by se dal stručně charakterizovat...

Kategorie: Dojený skot

Chovatelské strategie ovlivňují nejen kvalitu mléka

Dříve stačilo k zisku produkovat hodně. Následně se začalo hledět spíše na kvalitu, než na množství. Současným spotřebitelům už nestačí vědět, že je daný produkt kvalitní a co „navíc“ pro zdraví v něm mohou očekávat, ale pátrají i po tom, jaký měla jeho produkce vliv na životní prostředí.

Kategorie: Dojený skot

Brexit a zemědělství

Velká Británie se na základě referenda rozhodla pro vystoupení z Evropské unie (brexit). Tato událost, která jistě zásadně ovlivní vývoj hospodářství unie a jejich států, byla důvodem shrnout a zanalyzovat vývoj agrárních ukazatelů Velké Británie ve srovnání s ČR a se zemědělsky významnými státy unie. Ve Velké Británii se...

Kategorie: Dojený skot