Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Nejlepší farma čestr je z Plzeňska

Zlato v soutěži Mléčná farma roku 2020 za české strakatého plemeno a odměnu 50 tisíc Kč získali zástupci farmy Řenče akciové společnosti Lukrena se sídlem v Dolní Lukavici. V soutěži není farma Řenče žádným nováčkem, pravidelně se hlásí a umísťuje na předních příčkách.

Kategorie: Dojený skot

Starterová výživa telat pro dobře vyvinutý bachor

Starterová výživa telat v období mléčné výživy je v komerčních chovech u nás a ve světě v různých kombinacích využívána více než 25 let. Nelze diskutovat o tom, že tím pravým důvodem pro užití této metody je kvalitní a adekvátní rozvoj předžaludků telete, spojený s následným větším tělesným rámcem. Tato...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Krmení skotu míchacími krmnými vozy a vliv obsluhy na přesnost nakládání

Používání míchacích krmných vozů (MKV) výrazně snižuje potřebu lidské práce, času potřebného na krmení a umožňuje celý proces krmení mechanizovat a přesně řídit. MKV jsou vyráběny s různou konstrukcí podvozku podle energetického zdroje: návěsné či přívěsné, které potřebují externí energetický zdroj (traktor) nebo samojízdné. Samojízdné MKV jsou vybaveny vlastní pohonnou...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, welfare

Genomika a smart farming

Nástup genomiky a její široká aplikace u skotu způsobily revoluci v šlechtitelských programech mnoha způsoby. Genomika výrazně zvýšila přesnost výběru zvířat, a tím otevřela možnost výběru u vlastností s nízkou dědivostí nebo obtížně sledovatelných. Využití genomiky v živočišné výrobě se odráží v masivním nárůstu používání technologie na farmě ke sledování...

Kategorie: Dojený skot

V Černově vsadili na jistotu

Zemědělské podniky se stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. V živočišné výrobě je tento problém o to naléhavější, že zvířata vyžadují každodenní péči. Pro chovatele mléčného skotu se jako jedno z řešení nabízí automatizované dojení. Zatímco bezmála dvacet let využívané dojicí roboty byly vhodnou alternativou zejména pro malé farmáře,...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Nemoci paznehtů krav dojeného skotu

Evidence zdraví končetin dojnic se stává pro chovatele i šlechtitele stále významnější. Na editovaném souboru retrospektivně sebraných ročních údajů o výskytu vybraných nemocí končetin a kulhání od 161 115 dojnic plemene holštýn (H) a český strakatý skot (C) byly analyzovány souvislosti mezi podílem postižených krav na jedné a plemenem či...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Nákazová situace v ČR – paratuberkulóza

Paratuberkulóza je ekonomicky významná nákaza vyskytující se u domácích i divokých přežvýkavců. Na rozdíl od ostatních chovatelsky vyspělých zemí nebyla v ČR v chovech dojeného skotu do současné doby známa skutečná nákazová situace. Během března až září 2020 jsme vyšetřili vzorky prostředí ze 157 farem dojnic s celkovým počtem 64...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Vliv struktury krmné dávky dojnic na produkci skleníkových plynů

Enterická fermentace je přirozenou součástí trávicího procesu u přežvýkavců. Jde o proces trávení, při němž mikroorganismy štěpí sacharidy na jednoduché molekuly a produkují metan jako vedlejší produkt, který uniká do atmosféry. Kromě metanu na farmách vznikají a do atmosféry unikají i jiné plyny, jako jsou čpavek, sirovodík, oxid uhličitý a...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Výzkum, životní prostředí