Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Management mastitid v chovech s roboty

Automatické dojení s využitím robotů je v současnosti populární způsob získávání mléka. Přináší s sebou nesporné výhody spočívající ve snížení potřeby lidské práce nebo detailních informacích o jednotlivých dojnicích v podobě denní mléčné produkce, složení mléka včetně detekce infekcí vemene, sledování délky přežvykování nebo pohybové aktivity. Avšak robotické dojení má...

Kategorie: Dojený skot

Inovační diagnostika onemocnění končetin dojnic

Moderní prvky precizního zemědělství jsou v chovech hospodářských zvířat postaveny na monitoringu jednotlivých faktorů ovlivňujících produkci, životní projevy a zdravotní stav. Výkonným nástrojem testovaného procesu je plně automatizovaný a neinvazní sběr dat, který nijak neomezuje hodnocená zvířata a probíhá samostatně bez přítomnosti člověka. Využívané termografické měření probíhá po automatickém načtení...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Zdraví zvířat

Robotické dojení je v chovech již běžné

Automatické či robotické dojení si pomalu, ale jistě nachází cestu do větších i menších chovů dojeného skotu. Co vše by si měl chovatel před pořízením robotu rozmyslet a jaké jsou zkušenosti těch, kteří si roboty do svých stájí pořídili? Jednou z nesporných výhod dojicích robotů je redukce potřeby pracovní síly,...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming

Investice do chovu dojnic

Akciová společnost Agro Liboměřice hospodaří na Chrudimsku na výměře 2100 hektarů zemědělské půdy, z nichž připadá 1650 ha na půdu ornou. Zabývá se klasickou rostlinnou a živočišnou výrobou a provozem bioplynové stanice o výkonu 547 kW. V uplynulém období se v podniku soustředili na investice do živočišné výroby, od nichž...

Kategorie: Dojený skot

Vysoké teploty skotu nesvědčí

A zase tu máme teplejší část roku. Spousta lidí si řekne: „Konečně!“, ale chovatelé skotu a zejména toho dojeného nejsou ze zvyšujících se teplot příliš nadšení. Stoupající rtuť teploměrů, nebo zvětšující se hodnoty na displejích, znamenají blížící se problémy, mnohdy nejenom s produkcí a reprodukcí.

Kategorie: Dojený skot

Dopady pandemie na chov dojnic

Marian Bílý, MBA, je již pět let předsedou Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z. s. Hlavní zootechnik známého podniku VOD se sídlem v Kámeně měl letos v dubnu absolvovat volby stejně jako další kandidáti do svazových orgánů. Kvůli pandemii koronaviru se ale nekonaly, přesouvají se na počátek prosince a uskuteční...

Kategorie: Dojený skot

S novou stájí přišly inovace

ZEPO Bohuslavice hospodaří nedaleko Náchoda na 1960 hektarech zemědělské půdy, 1500 ha přitom připadá na půdu ornou a 460 hektarů zaujímají trvalé travní porosty. Na orné půdě se pěstují obilniny, pšenice na 550 ha a ozimý ječmen na 110 ha, dále řepka na 160 hektarech. Plochu 140 ha zaujímá cukrová...

Kategorie: Dojený skot

Nová lože v Bohuslavicích

V podniku ZEPO Bohuslavice byly donedávna krávy ustájeny ve starších, už méně vyhovujících stájích. Proto se v podniku rozhodli pro zlepšení komfortu vysokoužitkových plemenic. Na místě starých stájí v průběhu dvou let vyrostly dvě stáje s kapacitou 220 a 330 kusů a mezi nimi kruhová dojírna pro 32 krav.

Kategorie: Dojený skot

Hygiena ustájení je pro zdraví telat klíčová

Dodržování hygieny chovného prostředí je jedno ze základních preventivních opatření v průběhu odchovu mláďat, nedílnou součástí zásad správné chovatelské praxe i biosekurity chovu. V podmínkách s nízkou úrovní hygieny chovu a při nedostatečné péči o telata hrozí riziko gastrointestinálních a respiračních onemocnění, která způsobují značné přímé i nepřímé ekonomické ztráty....

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat