Archiv pro rubriku: Dojený skot

Filtr

Cesta za efektivnějším zpracováním a zpracovatelností mléka

Mléko a mléčné výrobky lidstvo konzumuje celá tisíciletí. V posledních letech probíhají na mnoha úrovních žhavé diskuse na téma konzumace živočišného – v naprosté většině kravského – mléka. Není potřeba žádného velkého pátrání, aby člověk odhalil skupiny propagátorů konzumace mléka a mléčných výrobků s jejich argumenty o prospěšnosti pro lidské...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Když následovníci nedělají ostudu

Navrácení rodinného hospodářství s nemalou historickou hodnotou v městečku Slavětín na jižním okraji Českého středohoří před třiceti lety vlilo tehdy již důchodci Leo Suchému do žil novou energii. Z usedlosti zdecimované násilnou kolektivizací se v průběhu několika let stala prosperující farma. Na odkaz svého dědečka navázal po jeho smrti vnuk...

Kategorie: Dojený skot

Výroba senáže nezačíná až při sečení

Období senážování je jedním z nejdůležitějších „ročních období“ každého chovatele, který ke krmení svých zvířat využívá toto konzervované objemné krmivo. Na zvládnutí výroby senáže závisí prospívání zvířat v následujících měsících a efektivita chovu. Avšak na kvalitu senáže se zakládá dříve než až při seči.

Kategorie: Dojený skot

Chov v nelehkých podmínkách

Semily je okresní město ležící na severovýchodě Čech a jihovýchodě Libereckého kraje. Nachází se v hlubokém údolí u soutoku Jizery s Oleškou na severní hranici Českého ráje. I přes spíše extenzivní podmínky se v jeho blízkosti daří zemědělství. Důkazem je podnik Agrocentrum Jizeran, a. s., který má sídlo právě v...

Kategorie: Dojený skot

Biosekurita a antimikrobiální rezistence u skotu

Biosekurita je jedním z účinných nástrojů ke snížení spotřeby antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat. Zavedení, a především pak důsledné dodržování vysoké úrovně biologické bezpečnosti může podstatně přispět ke snížení výskytu antimikrobiální rezistence, a to nejen prevencí průniku původců onemocnění do chovu, ale také snížením používání antimikrobiálních látek. ...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Management zdraví telat

Zajištění zdraví telat a jejich fyziologického vývoje je cílem jejich odchovu a předpokladem dosažení úspěšné produkce, reprodukce a ekonomiky chovu skotu. Management zdraví telat zahrnuje celou řadu oblastí, které jsou mj. vázány na různé fáze odchovu a výživy telat. Základním cílem je předcházet vzniku nemocí a realizovat opatření, která riziko...

Kategorie: Dojený skot