Archiv pro rubriku: Drobnochovy

Filtr

Mikroklima a možnosti redukce tepelného stresu u dojnic

V současnosti je po celém světě pozornost vědeckého výzkumu zaměřena na stanovení objektivních ukazatelů pro posuzování dobrých životních podmínek zvířat, které poskytnou validní informace snadno využitelné v chovatelské praxi. Zvířata jsou živé bytosti, schopné vnímat pozitivní i negativní emoce, a proto by tyto ukazatele měly být zaměřeny nejen na hodnocení...

Kategorie: Drobnochovy, Technologie, Zdraví zvířat

Šlechtění hospodářských zvířat a genomika

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze –Uhříněvsi uspořádalo dnes 25. března seminář – webinář s tématem aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Seminář představil současné výsledky výzkumu oddělení s návazností na využití v zemědělské praxi. ...

Kategorie: Dojený skot, Drobnochovy, Masný skot, Ovce a kozy, Šlechtění, Výzkum

Prodej drůbeže do malochovů bude povolen

Od 15. února se změní mimořádná veterinární opatření, která Státní veterinární správa vyhlásila v souvislosti s výskytem ptačí chřipky pro celou Českou republiku. Na základě odborného posouzení situace a diskuze s chovatelskými svazy dojde od poloviny měsíce ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a jejích přesunů z evidovaných chovů do...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat

Druhé ohnisko ptačí chřipky v chovu drůbeže

Letos druhé ohnisko aviární influenzy v chovu drůbeže bylo dnes potvrzeno na Benešovsku. Stejně jako v předchozích případech nákazu potvrdila Národní referenční laboratoř na aviární influenzu ve Státním veterinárním ústavu Praha. Ptačí chřipku do malochovu drůbeže v obci Podolí u Jankova na Benešovsku ve Středočeském kraji pravděpodobně zavlekly divoké kachny...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat

Na viry aviární influenzy jsou vnímaví všichni ptáci

Koncem ledna se na několika místech České republiky potvrdila ptačí chřipka. Poprvé to bylo jednadvacátého u dvou uhynulých labutí nalezených na Písecku. O den starší případ v obci Dlouhá Lhota u Tábora, kde to pro změnu bylo v zájmovém chovu drůbeže, odstartoval vyhlášení mimořádných veterinárních opatření v oblasti výskytu nákazy....

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat

Mimořádná veterinární opatření v celé republice

S ohledem na další potvrzené případy aviární influenzy u volně žijících vodních ptáků v dalších lokalitách jižních Čech, Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat