Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Chov drůbeže dnes

Drůbežářství je celosvětově jedním z nejdůležitějších odvětví zodpovědných za zásobení lidstva kvalitní bílkovinnou potravou. Aby tomu tak bylo i nadále, vědci usilovně zkoumají nové postupy, které povedou ke kvalitnější, levnější a zdravější produkci. ...

Kategorie: Drůbež

Sexování spermií hospodářských zvířat

Narodí se samice nebo samec? Odpověď na tuto otázku má pro chovatele často zásadní význam. Sexování spermií by proto mohlo v kombinaci s dalšími biotechnologiemi a genomickou selekcí fungovat jako účinný nástroj pro zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat, zlepšení ekonomiky chovu a urychlení genetického pokroku. Chovatelům by přinášelo využití sexovaného spermatu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Ovce a kozy, Technologie, Výzkum

Zprávy o výsledcích výzkumu

Během tří dnů se v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi obhajovaly závěrečné nebo průběžné zprávy o řešení projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum a dlouhodobého koncepčního rozvoje VÚŽV, v. v. i. Výzkum se týkal jak reprodukce, šlechtění, genetiky, tak užitkovosti a kvality produktů u prasat, masného skotu,...

Kategorie: Drůbež, Masný skot, Ovce a kozy, Prasata, Výzkum

Epidemie ptačí chřipky v Nizozemsku

Nizozemsko zasáhla velká epidemie ptačí chřipky a již tak oslabenému drůbežářskému sektoru v této zemi teď hrozí nedozírné škody. Někteří odborníci se obávají, aby se neopakoval tragický rok 2003, kdy musela být zlikvidována celá jedna třetina chovů. Odhadované ztráty vlivem současné epidemie jsou 10 milionů eur týdně. ...

Kategorie: Drůbež

Drůbež jako základní segment živočišné výroby

Živočišná výroba ZD Březina nad Jizerou je založena na chovu skotu a drůbeže, respektive na produkci mléka, hovězího a drůbežího masa. Výkrm brojlerů, který přestavuje ročně šest až sedm zástavů po sto tisíci kusech kuřat, proto není pro středočeské chovatele jen dalším segmentem živočišné prvovýroby. Představuje také více než čtyřicetiletou...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Slepičí farma na kraji velkého města

Slepičí farma na kraji velkého města Může se farma na vajíčka udržet na okraji dvousettisícového města? Boerder-ei-ke v Eindhovenu v Nizozemsku dokazuje, že to jde. Obyvatelům okolních čtvrtí nabízí nejen čerstvá vajíčka, ale také sýry, ovoce a zeleninu a dokonce i vánoční stromky. ...

Kategorie: Drůbež

Není drůbež jako drůbež

Společnost Zemědělský dvůr Berbera, s. r. o., kterou bezmála před dvaceti roky založili manželé Rosolovi, se nachází v obci Tachovská Huť v blízkosti Mariánských Lázní a také nedaleko hranic s Německem. V rámci podnikatelských aktivit v zemědělské prvovýrobě se rodinná firma hospodařící v chebském regionu zabývá chovem krav bez tržní...

Kategorie: Drůbež, Krmivo, Technologie, Výživa zvířat