Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Stavby a vybavení pro výkrm brojlerů

Stavby pro komerční chovy drůbeže jsou konstrukčně i technologicky vyřešené a zahrnují jak specializované haly, tak rekonstruované stáje pro skot či prasata. Také někteří producenti násadových vajec budují v reakci na zvyšující se poptávku po násadových vejcích na trhu nové haly. Jednou z variant je ocelová konstrukce se sendvičovými panely,...

Kategorie: Drůbež

Stavby a vybavení pro chov nosnic

Při projektování chovatelských zařízení zohledňujících specifické nároky jednotlivých druhů hospodářsky využívané drůbeže se přihlíží i k tomu, zda budou sloužit k produkci genetického materiálu, či živočišných produktů, respektive masa a vajec. Z tohoto pohledu pak výrobní vertikála drůbežářského segmentu zahrnuje stavby pro chovy šlechtitelské, rodičovské (rozmnožovací) a užitkové. Zatímco provoz...

Kategorie: Drůbež

Jak se hospodaří v Českém ráji

Většina z nás si Český ráj spojuje s chráněnou krajinnou oblastí, která svými přírodními a historickými památkami oslovuje nejen tuzemské, ale i zahraniční turisty. Dominanty, jako jsou hora Kozákov, zřícenina hradu Trosky či skalní města, v tomto regionu středního Pojizeří rozhodně nepřehlédnete. Bohužel se už ale zapomíná na to, že...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež

Vaječný žloutek – depo karotenoidů významných i pro lidskou výživu

Karotenoidy představují početnou skupinu rostlinných pigmentů, nově se uvádí až 670 různých druhů barviv. Člení se na: karoteny, což jsou uhlovodíky, a xantofyly, což jsou kyslíkaté sloučeniny odvozené od karotenů. Karotenoidy jsou syntetizovány bakteriemi, jednobuněčnými řasami i vyššími rostlinami a ukládány do buněčných stěn v květech, plodech a listech.

Kategorie: Drůbež

Pátrání v genech už není jen pro zlepšení užitkovosti

Geny v sobě skrývají důležité informace o každém živém organismu. Veškeré znaky i vlastnosti jsou v nich zakódovány. V počátcích jejich zkoumání se vědci zaměřovali hlavně na produkci hospodářských zvířat, ale v současnosti jsou stále častěji cílem geny, které ovlivňují odolnost a zdraví zvířat či jejich chování a životní projevy....

Kategorie: Drůbež

Antibiotická rezistence v chovech hospodářských zvířat

Antibiotická rezistence nejen v chovech hospodářských zvířat představuje celosvětově závažný problém. Vysokou pozornost je třeba věnovat především mikroorganismům s vícečetnou lékovou rezistencí (tzv. multirezistentní organismy), jejichž výskyt může být pro chovatele velice vyčerpávající nejen z ekonomického hlediska. Uplatňuje se v tomto směru rozmanité množství substancí od organických kyselin až po...

Kategorie: Drůbež, Koně, Masný skot, Prasata