Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Pastvou k vyšší kvalitě finálního produktu

Nad tím, zda má pastva příznivý vliv na zdraví a pohodu drůbeže, není třeba diskutovat. Ani dlouhodobé šlechtění u zdomácnělé drůbeže nevymazalo evolucí vyvinuté instinkty, jimiž se snaží nejčastěji argumentovat ekologičtí aktivisté ve svých požadavcích na welfare nosnic, ale i brojlerových kuřat. Kromě toho se příjem přirozeného zdroje vlákniny zhodnotí...

Kategorie: Drůbež, Krmivo, Šlechtění, Technologie, Výzkum

Ptačí chřipka z Evropy nevymizela

Ani letos se aviární influenza Evropě nevyhnula. Od počátku letošního roku do 26. července bylo na starém kontinentu hlášeno více než dvacet ohnisek tohoto nebezpečného virového onemocnění ptáků. Z toho dvanáct případů připadalo na vysocepatogenní formu ptačí chřipky (HPAI), u zbývajících devíti pak byla potvrzena nízcepatogenní aviární influenza (LPAI).

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Není vejce jako vejce

Řeč je samozřejmě o slepičích vejcích dodávaných do tržní sítě. Zatímco u čerstvých konzumních vajec je z pohledu spotřebitele rozdílovým ukazatelem jejich velikost, případně zbarvení skořápky, u vařených vajec je to jejich loupatelnost, konzistence bílku a zbarvení žloutku. Chovatelé nosnic, kteří se kromě produkce čerstvých vajec zabývají ještě jejich zpracováním,...

Kategorie: Drůbež, Technologie

O precizní výživě nosnic a brojlerů

Společnost Trouw Nutrition Biofaktory s r. o. uspořádala 18. června odborný seminář s názvem Nové trendy ve výživě drůbeže pro chovatele drůbeže a výrobce krmných směsí pro drůbež. Hlavní tématem byl nový pohled na výživu drůbeže, kvalita vstupních surovin a kompletních krmných směsí. Semináře se zúčastnilo na šedesát zájemců o...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat

Komfort ve stáji je základem užitkovosti

Bude to již bezmála dvacet let, co se bratři Josef a Milan Draguňovi rozhodli pro podnikání v zemědělství se specializací na živočišnou výrobu, respektive výkrm drůbeže. V roce 1997 začínali s krůtami, které však po stále nižší poptávce na trhu a problematičtějším zpeněžování nahradili v posledních devíti letech výkrmem brojlerů....

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat

Tepelná úprava krmiv pro zvířata

Společnost Farmet a. s. uspořádala zhruba v polovině května (19. 5. 2015) konferenci s názvem Tepelné zpracování krmiv. Spolupořadateli konference byly AgroDigest s. r. o., Pohořelice a Mendelova univerzita v Brně. Cílem konference určené odborné veřejnosti, krmivářům a výrobcům i provozovatelům krmivářských linek bylo probrat problematiku výroby extrudovaných krmiv a...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Krmivo, Ovce a kozy, Prasata, Výživa zvířat

Výkrm českých kuřat podle welfare

V akciové společnosti Drůbežářský závod Klatovy zpracovávají výhradně česká kuřata. Ta pocházejí jednak z podnikových farem, jednak od prověřených a osvědčených certifikovaných dodavatelů z jižních a západních Čech. Podle generálního ředitele uvedené společnosti z Plzeňského kraje Ing. Davida Bednáře není jednoduché produkovat kvalitní drůbeží sortiment. Jenom dodržování nejvyšších standardů může...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Výživa zvířat

Chov drůbeže dnes

Drůbežářství je celosvětově jedním z nejdůležitějších odvětví zodpovědných za zásobení lidstva kvalitní bílkovinnou potravou. Aby tomu tak bylo i nadále, vědci usilovně zkoumají nové postupy, které povedou ke kvalitnější, levnější a zdravější produkci. ...

Kategorie: Drůbež

Sexování spermií hospodářských zvířat

Narodí se samice nebo samec? Odpověď na tuto otázku má pro chovatele často zásadní význam. Sexování spermií by proto mohlo v kombinaci s dalšími biotechnologiemi a genomickou selekcí fungovat jako účinný nástroj pro zvyšování užitkovosti hospodářských zvířat, zlepšení ekonomiky chovu a urychlení genetického pokroku. Chovatelům by přinášelo využití sexovaného spermatu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Ovce a kozy, Technologie, Výzkum

Zprávy o výsledcích výzkumu

Během tří dnů se v zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi obhajovaly závěrečné nebo průběžné zprávy o řešení projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum a dlouhodobého koncepčního rozvoje VÚŽV, v. v. i. Výzkum se týkal jak reprodukce, šlechtění, genetiky, tak užitkovosti a kvality produktů u prasat, masného skotu,...

Kategorie: Drůbež, Masný skot, Ovce a kozy, Prasata, Výzkum