Archiv pro rubriku: Drůbež

Filtr

Mimořádná veterinární opatření v celé republice

S ohledem na další potvrzené případy aviární influenzy u volně žijících vodních ptáků v dalších lokalitách jižních Čech, Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat

Ptačí chřipka v chovu drůbeže

Den po potvrzení výskytu aviární influenzy u uhynulé labutě na Písecku, Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření v obci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji, kde se nákaza potvrdila v malochovu drůbeže. Nejpravděpodobnějším zdrojem nákazy subtypem H5N8 byly divoké kachny z blízkého rybníka. ...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat

Ptačí chřipka opět v Česku

Po roce byla v České republice opět potvrzena aviární influenza. Na rozdíl od loňského roku byla nákaza subtypem H5N8 zjištěna u volně žijících ptáků. Respektive u dvou uhynulých labutí nalezených na Zlivickém rybníku na Písecku. U volně žijících ptáků bylo uvedené onemocnění ptáků podléhající hlášení na našem území potvrzeno naposledy...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, legislativa, Zdraví zvířat

Prevence zdraví v chovech drůbeže

Drůbež v komerčních chovech je pod stálým dohledem veterinárních lékařů. Jejich činnost se odvíjí od evropské legislativy, potažmo od zákona o veterinární péči a dále od metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, která se každý rok aktualizuje To přispívá jednak k udržení odpovídajícího zdraví chované hrabavé a vodní drůbeže,...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Udržitelnost krmiv budoucnosti

Kuřata jsou nejčastějším zdrojem bílkovin. Na celém světě stoupá poptávka po živočišných produktech, ze kterých jsou dále vyráběny potraviny. Přesto se část obyvatel snaží nalézt řešení, která nebudou vyžadovat další rozšiřování orné půdy. Tvrdí, že proteinová krmiva budoucnosti potřebují větší nezávislost na orné půdě, což omezí negativní změny na naší...

Kategorie: Drůbež, Krmivo

Riziko nákazy ptačí chřipkou se na jaře zvyšuje

S podzimními a jarními migracemi volně žijících ptáků se zvyšuje riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže. Chovatelé by zejména v tomto období proto měli věnovat zvýšenou pozornost sledování zdravotního stavu drůbeže a v rámci biologické bezpečnosti zajistit dodržování preventivních opatření v chovech. Vakcinace proti aviární influenze se neprovádí a...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Welfare a zákaz klecových chovů nosnic

V polovině září Poslanecká sněmovna schválila zákaz chovu nosnic pro produkci konzumních vajec v obohacených klecích s platnosti od roku 2027. Novela zákona nyní čeká na své schválení v Senátu s návrhem na odložení platnosti od roku 2030, případně 2033. Rozumí Češi termínu welfare a jsou ochotni platit za lepší...

Kategorie: Drůbež, EU

V Evropě 442 ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2020

Minulý rok Evropská komise zaznamenala jedno nebo více ohnisek ptačí chřipky (HPAI) u 16 států Evropy. Celkový počet ohnisek byl za rok 2020 čtyři sta čtyřicet dva. Maďarsko bylo nejpostiženější zemí. Jiné státy registrovaly 10 nebo více ohnisek – Polsko (51 ohnisek), Francie (35), Německo (29), a Velká Británie (15)....

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Emisní faktory v chovech hospodářských zvířat

Chovatelé vykazují vyprodukované množství amoniaku výpočtem na základě tzv. emisních faktorů, které uvádějí hmotnost plynného amoniaku na jedno zvíře za dobu jednoho roku. Měření, na základě kterých byly stanoveny tyto emisní faktory, mapovala situaci v době před zaváděním technologií pro snižování emisí amoniaku, které následně vyžadovala legislativa. Z měření v...

Kategorie: Drůbež, Prasata, životní prostředí